ฉีด "วัคซีนโควิด-19" เข็ม 1-2-3 แต่ละสูตรต้องมีระยะห่างเท่าไหร่

ฉีด "วัคซีนโควิด-19" เข็ม 1-2-3 แต่ละสูตรต้องมีระยะห่างเท่าไหร่

ศบค. รายงานการฉีด "วัคซีนโควิด-19" ประเทศไทยฉีดวัคซีนแล้ว 94.2 ล้านโดส ใน 77 จังหวัด เผย ระยะห่างการรับวัคซีนทั้งเข็ม 1-2 และ "เข็มกระตุ้น" ทุกสูตร

วันนี้ (3 ธ.ค. 64) ที่ทำเนียบรัฐบาล “พญ.สุมนี วัชรสินธุ์” ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รายงานการฉีด "วัคซีนโควิด-19" จำนวนการได้รับวัคซีนสะสม (28 ก.พ. - 2 ธ.ค. 2564) รวม 94,280,248 โดส ใน 77 จังหวัด

 

จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 สะสม : 48,732,951 ราย

จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 สะสม : 41,979,486 ราย

จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 3 สะสม : 3,567,811 ราย

ไทยฉีด “วัคซีนโควิด-19” แล้ว 94.2 ล้านโดส

 

  • ภาพรวมยอดฉีดวัคซีน วันที่ 2 ธันวาคม 2564

 

ยอดฉีดทั่วประเทศ 527,092 โดส

เข็มที่ 1 : 207,136 ราย

เข็มที่ 2 : 246,818 ราย

เข็มที่ 3 : 73,138 ราย

 

ฉีด "วัคซีนโควิด-19" เข็ม 1-2-3 แต่ละสูตรต้องมีระยะห่างเท่าไหร่

 

  • เร่งฉีดวัคซีน หญิงตั้งครรภ์ ประชาชนทั่วไป

 

การได้รับวัคซีนตามกลุ่มเป้าหมาย มี 4 กลุ่มที่ผลการฉีดครอบคลุมเข็มที่ 1 เกิน 70% ได้แก่ ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค 75.2% , ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 71.2% , อสม. 78.1% และ กลุ่มนักเรียนนักศึกษา 70.3% ขณะที่ กลุ่มประชากรทั่วไป 65.1% และ กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ 19.2% ที่ต้องเร่งรัดให้มาฉีดให้มากขึ้น

 

ฉีด "วัคซีนโควิด-19" เข็ม 1-2-3 แต่ละสูตรต้องมีระยะห่างเท่าไหร่

  • ระยะห่างการรับวัคซีนสูตรต่างๆ 

 

พญ. สุมนี กล่าวต่อไปว่า ระยะนี้มีวัคซีนเพียงพอ มีวัคซีนหลายชนิดให้เลือกฉีดแต่ให้คำนึงถึงระยะห่างระหว่างเข็มเป็นสำคัญ ดังนี้

 

สูตรไขว้

 

ซิโนแวค + แอสตร้าเซนเนก้า ระยะห่างระหว่างเข็ม 3-4 สัปดาห์ 

แอสตร้าเซนเนก้า + ไฟเซอร์ ระยะห่างระหว่างเข็ม 4-12 สัปดาห์

ซิโนแวค + ไฟเซอร์ ระยะห่างระหว่างเข็ม 4 สัปดาห์

 

ชนิดเดียวกัน 

 

แอสตร้าเซนเนก้า + แอสตร้าเซนเนก้า ระยะห่างระหว่างเข็ม 8-12 สัปดาห์

ไฟเซอร์ + ไฟเซอร์  ระยะห่างระหว่างเข็ม 3-4 สัปดาห์

 

ฉีด "วัคซีนโควิด-19" เข็ม 1-2-3 แต่ละสูตรต้องมีระยะห่างเท่าไหร่

 

การฉีดเข็มกระตุ้น 

 

ซิโนแวค + ซิโนแวค ---> แอสตร้าเซนเนก้า / ไฟเซอร์ 

ระยะห่างการฉีดเข็มกระตุ้น 4 เดือน

 

ซิโนฟาร์ม + ซิโนฟาร์ม ---> แอสตร้าเซนเนก้า / ไฟเซอร์ 

ระยะห่างการฉีดเข็มกระตุ้น 4 เดือน

 

แอสตร้าเซนเนก้า + แอสตร้าเซนเนก้า ---> ไฟเซอร์ 

ระยะห่างการฉีดเข็มกระตุ้น 6 เดือน

 

ฉีด "วัคซีนโควิด-19" เข็ม 1-2-3 แต่ละสูตรต้องมีระยะห่างเท่าไหร่

 

วัคซีนทางเลือก Moderna

 

โมเดอร์นา + โมเดอร์นา ระยะห่างการฉีด 4 สัปดาห์ 

ซิโนแวค + โมเดอร์นา ระยะห่างการฉีด 4 สัปดาห์ 

แอสตร้าเซนเนก้า + โมเดอร์นา ระยะห่างการฉีด 4 สัปดาห์ 

ซิโนฟาร์ม + โมเดอร์นา ระยะห่างการฉีด 4 สัปดาห์ 

ไฟเซอร์ + โมเดอร์นา ระยะห่างการฉีด 4 สัปดาห์ 

 

การฉีดเข็มกระตุ้น "โมเดอร์นา" 

 

ซิโนแวค + ซิโนแวค (+ โมเดอร์นา ระยะห่างการฉีด 4 สัปดาห์ +)

ซิโนแวค + ซิโนฟาร์ม (+ โมเดอร์นา ระยะห่างการฉีด 4 สัปดาห์ +)

แอสตร้าเซนเนก้า + แอสตร้าเซนเนก้า (+ โมเดอร์นา ระยะห่างการฉีดราว 6 เดือน)

 

ฉีด "วัคซีนโควิด-19" เข็ม 1-2-3 แต่ละสูตรต้องมีระยะห่างเท่าไหร่

  • เร่งฉีดวัคซีนกลุ่ม 607

 

พญ.สุมนี กล่าวต่อไปว่า จากที่ประชุม ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข EOC ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้มีการเพิ่มเป้าหมายในการฉีด กลุ่ม 607 มากขึ้น เนื่องด้วยสถานการณ์ที่ต่างประเทศมีการระบาดเพิ่มขึ้นจากการเปิดประเทศ ทางไทยก็มีการเปิดประเทศเช่นกัน และเชื้อมีการกลายพันธุ์ ดังนั้น กลุ่ม 607 จึงเป็นกลุ่มเสี่ยง ให้มาฉีดวัคซีนอย่างน้อยครอบคลุม 80% ของจังหวัด

 

ฉีด "วัคซีนโควิด-19" เข็ม 1-2-3 แต่ละสูตรต้องมีระยะห่างเท่าไหร่

 

จังหวัดที่ฉีดครอบคลุมกลุ่ม 607 ได้มากกว่า 80% ทั้งหมด 11 จังหวัด ฉีด 70-79% จำนวน 21 จังหวัด และ 45 จังหวัด น้อยกว่า 70% โดยมีจังหวัดนำร่องท่องเที่ยวที่เปิดในระยะที่ 2 ตั้งแต่ 1 ธ.ค. นี้ ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา จันทบุรี สุรินทร์ กาญจนบุรี และขอนแก่น

 

ขณะที่จังหวัดที่เปิดเป็นพื้นที่นำร่อง 1 – 30 พ.ย. ที่ผ่านมา มี 3 จังหวัดที่ต้องเร่งรัดการฉีดวัคซีนกลุ่ม 607 มากขึ้น ได้แก่ เพชรบุรี ตราด และระยอง

 

รายงานขอให้มีการไปฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้นในจังหวัดนำร่องสีฟ้า ในช่วงเดือนนี้ ธันวาคม เป็นช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว ทุกภาคของไทย อยู่ในช่วงเปิดประเทศและรับนักท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยวไทย ทางกระทรวงสาธารณสุข และ ศบค. ขอความร่วมมือทุกภาคส่วน ตั้งแต่เจ้าของกิจการทุกประเภท ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุข ไม่ว่าจะเป็น SHA SHA+ COVID Free Setting และ Thai Stop COVID

 

"ทั้งนี้ ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชน ยังคงต้องเคร่งครัดมาตรการป้องกันตัวขั้นสูงสุด ไม่ว่าจะไปใช้บริการหรือท่องเที่ยวที่ไหนก็ตาม ใน 2 ปีที่ผ่านมา ที่เจอโควิด-19 มาตรการส่วนบุคคลเป็นมาตรการป้องกันการติดเชื้อและการแพร่ระบาดได้ หากร่วมมือกัน รับวัคซีนให้ได้มากที่สุด จะมีภูมิคุ้มกันที่ต่อสู้กับเชื้อโรคได้ดีขึ้น ลดการป่วยหนัก และเสียชีวิต เนื่องจากเชื้อกลายพันธุ์ตลอดเวลา หากเราปฏิบัติตามมาตรการส่วนบุคคล ตามมาตรการทางสังคมอย่างเคร่งครัด จะทำให้เดือนธันวาคมนี้ เราใช้ชีวิตในวิถีใหม่ได้อย่างราบรื่นเป็นเดือนท่องเที่ยวอย่างดี และมีความสุขทุกคน" พญ.สุมนี กล่าวทิ้งท้าย