WHO เตือน ! มาตรการสกัด "โอมิครอน" แบบเหวี่ยงแห เสี่ยงเจอปิดข้อมูล

WHO เตือน ! มาตรการสกัด "โอมิครอน" แบบเหวี่ยงแห เสี่ยงเจอปิดข้อมูล

WHO เตือน ! มาตรการสกัด "โอมิครอน" แบบเหวี่ยงแห เสี่ยงเจอปิดข้อมูลในอนาคต ขณะที่ สถานการณ์ "โควิด-19" ทั่วโลก ติดเชื้อรายใหม่ 6.6 แสนราย เสียชีวิต 8,212 ราย

วันนี้ (2 ธ.ค. 64) ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. รายงาน "สถานการณ์โควิด-19" ทั่วโลก วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. ติดเชื้อรายใหม่ 662,411 ราย ยอดผู้ติดเชื้อรวม 263,733,301 ราย อาการรุนแรง 87,095 ราย รักษาหายแล้ว 238,035,668 ราย เสียชีวิต 8,212 ราย เสียชีวิตสะสม 5,241,849 ราย

 

  • อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด

 

1. สหรัฐอเมริกา จำนวน 49,573,122 ราย

2. อินเดีย จำนวน 34,605,439 ราย

3. บราซิล จำนวน 22,105,872 ราย

4. สหราชอาณาจักร จำนวน 10,276,007 ราย

5. รัสเซีย จำนวน 9,669,718 ราย

 

ประเทศไทย อยู่ในอันดับที่ 24 จำนวน 2,125,729 ราย

 

WHO เตือน ! มาตรการสกัด "โอมิครอน" แบบเหวี่ยงแห เสี่ยงเจอปิดข้อมูล

 

  • WHO เตือน! มาตรการสกัด "โอมิครอน"

 

องค์การอนามัยโลก (WHO) เตือนว่า คำสั่งห้ามเดินทางแบบสาดกระจายแบบเหวี่ยงแหจะไม่ช่วยป้องกันการระบาดระหว่างประเทศของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด 19) สายพันธุ์โอมิครอน แม้หลายสิบประเทศประกาศใช้มาตรการดังกล่าวแล้วก็ตาม แม้กำหนดให้เชื้อไวรัสโคควิดสายพันธุ์โอมิครอน เป็น "สายพันธุ์ที่น่ากังวล"

 

แต่องค์การอนามัยโลกชี้ว่า คำสั่งห้ามเดินทางแบบเหวี่ยงแห (Blanket Travel Bans) จะสร้างภาระอันหนักหน่วงต่อชีวิต และการดำรงชีวิตของผู้คน ทั้งยังทำให้หลายประเทศไม่มีแรงจูงใจ รวมทั้งขาดความกระตือรือร้นในการรายงานและแบ่งปันข้อมูลด้านระบาดวิทยาและการลำดับทางพันธุกรรมของเชื้อไวรัส

 

WHO เตือน ! มาตรการสกัด "โอมิครอน" แบบเหวี่ยงแห เสี่ยงเจอปิดข้อมูล

  • ไทยพบผู้ติดเชื้อ 4,971 ราย 

 

สำหรับ "สถานการณ์โควิด-19" ในประเทศไทย พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 4,971 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสมแล้วจนถึงวันนี้ 2,125,729 ราย ผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 33 ราย ทำให้การระบาดระลอกใหม่ตั้งแต่เดือน เม.ย.2564 มียอดผู้เสียชีวิตสะสมถึง 20,753 ราย ขณะที่ภาพรวมของการเสียชีวิตจากสถานการณ์โควิด-19 มีผู้เสียชีวิตรวม 20,847 รายแล้ว ผู้ที่กำลังรักษาตัวอยู่ 73,726 ราย ยอดผู้ที่หายป่วยกลับบ้านแล้ว 5,402 ราย หายป่วยสะสมตั้งแต่ 1 เม.ย.2564 สะสม 2,003,730 ราย

 

WHO เตือน ! มาตรการสกัด "โอมิครอน" แบบเหวี่ยงแห เสี่ยงเจอปิดข้อมูล

 

  • เสียชีวิต ส่วนใหญ่ติดเชื้อจากคนใกล้ชิด  

 

รายงานผู้เสียชีวิต จากโควิด-19 จำนวน 33 ราย พบว่า เป็นชาย 16 ราย หญิง 17 ราย โดยอยู่ใน ภาคใต้ กว่า 10 ราย ทั้งนี้ ภาพรวมส่วนใหญ่ยังเป็นผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 21 ราย (ุ64%) โรคเรื้อรัง 7 ราย (21%) รวมวทั้งสองกลุ่ม คิดเป็นสัดส่วน 85% โดยปัจจัยเสี่ยงส่วนใหญ่คือการติดเชื้อจากคนใกล้ชิด คนรู้จัก

 

WHO เตือน ! มาตรการสกัด "โอมิครอน" แบบเหวี่ยงแห เสี่ยงเจอปิดข้อมูล

  • ไทยฉีดวัคซีนแล้ว 93.7 ล้านโดส 

 

สำหรับ จำนวนการได้รับวัคซีนสะสม (28 ก.พ. - 1 ธ.ค. 2564) รวม 93,753,156 โดส ใน 77 จังหวัด แบ่งเป็น 

 

จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 สะสม : 48,525,815 ราย

จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 สะสม : 41,732,668 ราย

จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 3 สะสม : 3,494,673 ราย

 

  • ภาพรวมยอดฉีดวัคซีน วันที่ 1 ธันวาคม 2564

 

ยอดฉีดทั่วประเทศ 521,693 โดส

เข็มที่ 1 : 218,111 ราย

เข็มที่ 2 : 247,226 ราย

เข็มที่ 3 : 56,356 ราย

 

WHO เตือน ! มาตรการสกัด "โอมิครอน" แบบเหวี่ยงแห เสี่ยงเจอปิดข้อมูล

 

  • อัตราฉีดเข็ม 1 กลุ่ม 608 

 

จำนวนการได้รับวัคซีนโควิด-19 ของประเทศไทย แยกตามกลุ่มเป้าหมาย วันที่ 28 ก.พ. - 1 ธ.ค. 64 พบว่าความครอบคลุมเข็มที่ 1 ในกลุ่ม 608 ดังนี้ กลุ่มสูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 70.9% กลุ่มโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค 75% และกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ 19.1% นอกจากนี้ ในกลุ่มนักเรียนนักศึกษา อายุ 12 -17 ปี ฉีดเข็ม 1 เฉลี่ย 69.9%

 

WHO เตือน ! มาตรการสกัด "โอมิครอน" แบบเหวี่ยงแห เสี่ยงเจอปิดข้อมูล