นายกฯ มอบ "ก.แรงงาน" เยียวยา ลูกจ้าง นักดนตรี สถานบันเทิง

นายกฯ มอบ "ก.แรงงาน" เยียวยา ลูกจ้าง นักดนตรี สถานบันเทิง

นายกรัฐมนตรีย้ำ รัฐบาลดูแลทุกภาคส่วน มอบ ก.แรงงาน เยียวยา ลูกจ้าง นักดนตรี สถานบันเทิง พร้อมสั่ง ป.ป.ส. ร่วมกับตำรวจเข้มงวดการลักลอบขนส่งยาเสพติด

วันนี้ (26 พ.ย. 64) เวลา 12.00 น. ณ ทางเชื่อมตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) ครั้งที่ 19/2564 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เผยว่า วันนี้ที่ประชุมได้หารือถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทยและภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก เพื่อเชื่อมโยงกับการเตรียมมาตรการเปิดประเทศ โดยเฉพาะการกำหนดมาตรการ COVID Free Setting ทุกกิจการ/กิจกรรม จะต้องผ่านมาตรฐานดังกล่าว ผู้ให้บริการและผู้เข้ารับบริการ ในโรงแรม/ที่พัก สถานประกอบการ สถานบันเทิง ต้องฉีดวัคซีน โดยมุ่งให้ประเทศไทยสามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้ก่อนเทศกาลปีใหม่และก่อนจะให้สถานบันเทิงเปิดบริหาร
 
นายกรัฐมนตรียังรับทราบการรายงานของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่กลายพันธุ์จากภูมิภาคยุโรปและภูมิภาคแอฟริกา โดยมอบหมายให้ กรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข ติดตามเพื่อเตรียมมาตรการ และอาจมีการห้ามการเดินทางไปยังประเทศต้นทางที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อเพื่อไม่ให้มีการนำเชื้อกลับมา
 

นายกรัฐมนตรี ยังกล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการเร่งฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมประชากรตามเป้าหมาย พร้อมพัฒนาระบบการเก็บประวัติการฉีดวัคซีนที่สามารถแสดงได้ผ่านทางโทรศัพท์แทนสมุดพกพา เพื่อนำไปแสดงยังสถานที่ท่องเที่ยว สถานประกอบการต่าง ๆ ก่อนเข้าใช้บริการ ประกอบกับมาตรการเพิ่มเติมในพื้นที่ที่คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อประจำจังหวัดเป็นผู้กำหนด อาทิ การตรวจ ATK หรือ RT-PCR
 
นายกรัฐมนตรีสั่งการให้มีการกวดขันอย่างเข้มงวด  กรณีพบคลัสเตอร์จากร้านอาหารในห้างสรรพสินค้า หากพบการกระทำผิดจะต้องปิดบริการ และผู้รับผิดชอบพื้นที่จะต้องถูกดำเนินโทษทางวินัยด้วย พร้อมขอความร่วมมือพ่อแม่ผู้ปกครองให้ช่วยกัน สำหรับการเปิดภาคเรียนแบบ On-Site  เพราะการศึกษาเป็นสิ่งที่สำคัญ และนักเรียนควรได้พบปะกับครูผู้สอน ซึ่งขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการได้จัดเตรียมมาตรการเพื่อลดภาระของผู้ปกครอง
 
นายกรัฐมนตรี ย้ำว่าแม้จะมีการฉีดวัคซีนแล้ว แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการ DMHTT การจะจัดกิจกรรมใด ๆ ก็ต้องเป็นไปตามมาตรการของ ศบค. มีขั้นตอนการตรวจคัดกรอง จำกัดจำนวนคนเข้างาน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดอีกครั้ง ซึ่งขณะนี้ อัตราการเสียชีวิตและผู้ติดเชื้อได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่ยังมีตัวเลขของผู้ที่เสียชีวิตที่พบว่า ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน จึงขอความร่วมมือให้ประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีน ทั้งวัคซีนที่รัฐจัดสรรให้และวัคซีนทางเลือก เพื่อที่จะสะดวกแก่การเดินทางไปสถานที่ต่าง ๆ และไม่สร้างความเดือดร้อนแก่คนอื่นด้วย

นายกรัฐมนตรี ได้รับรายงานว่าสถานการณ์การท่องเที่ยวในประเทศดีขึ้นตามลำดับ แต่ต้องระมัดระวังไม่ให้มีการติดเชื้อ โดยที่ประชุม ศบค. ได้มีการหารือทั้งทางบุคลากรทางการแพทย์และฝ่ายเศรษฐกิจเพื่อให้มีการเห็นชอบร่วมกัน ในกรณีสถานบันเทิงก็ได้มอบหมายให้กระทรวงแรงงานให้การดูแลเยียวยาผู้ทีได้รับผลกระทบทั้งผู้ประกอบการ ลูกจ้าง นักดนตรี เนื่องจากมีความจำเป็นที่จะต้องเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดให้บริการ ขอความร่วมมือให้สถานประกอบการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ ยืนยันว่ารัฐบาลให้การดูแลทุกภาคส่วน ทั้งการควบคุมโรคและเศรษฐกิจ และจะดำเนินการให้เร็วที่สุด ซึ่งในช่วงสิ้นปี ทุกกระทรวง/หน่วยงาน เตรียมจัดมาตรการอำนวยความสะดวกเพื่อประชาชนทุกภาคส่วนเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่
 
นายกรัฐมนตรี เผยว่า หลัง ได้รับการรายงานปัญหายาเสพติดที่มีการส่งออก โดยได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้มงวดในการตรวจสอบสินค้าที่มีการส่งออกอย่างละเอียด เนื่องจากอาจมีการดัดแปลงสินค้าและจะส่งผลเสียต่อชื่อเสียงของประเทศไทย โดยได้ย้ำไปยังสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตำรวจ และทหาร ให้ช่วยกันดูแล โดยที่ผ่านมา ก็ทำอย่างเต็มที่ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ต้องยอมรับว่าผู้กระทำผิดสามารถหาแนวทางหลีกเลี่ยงได้เสมอ ดังนั้นภาครัฐ และสังคมต้องช่วยกัน หากใครมีข้อมูล เบาะแส หรือหลักฐาน ให้แจ้งตามช่องทางสายด่วนต่าง ๆ โดยรัฐบาลยืนยันจะให้ความคุ้มครองและปกปิดข้อมูลเป็นความลับแก่ผู้ที่แจ้งเบาะแส และจะเร่งตรวจสอบโดยทันที หากพบว่ามีเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องก็จะต้องนำตัวมาลงโทษตามกฎหมาย รวมถึงการละเมิดกฎหมายในด้านอื่น ๆ อาทิ การตัดไม้ทำลายป่า การลักลอบนำแรงงานต่างด้าวเข้าประเทศ การลักลอบค้ามนุษย์ สินค้าเกษตรผิดกฎหมาย น้ำมันเถื่อน ก็อยู่ในการดูแลของกระทรวงกลาโหมและการป้องกันทางชายแดน ซึ่งรัฐบาลได้เดินหน้าแก้ไขกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
 
ในตอนท้าย นายกรัฐมนตรี ชี้แจงต่อสื่อมวลชนว่า รัฐบาลกำลังแก้ไขปัญหาทุกด้านเพื่อให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด มีหลายโครงการที่กระทรวง/หน่วยงาน เสนอขึ้นมา แต่ต้องคำนึงถึงงบประมาณและ พ.รบ.วินัยการเงินการคลังด้วย บางมาตรการอาจจะต้องใช้เวลา อาทิ การประกันราคาข้าว คำนึงถึงผู้ที่ได้ประโยชน์ว่าเกษตรกรได้ประโยชน์หรือไม่ และจะต้องไม่มีการทุจริตโดยเด็ดขาด รวมทั้งต้องแก้ไขปัญหาที่มีการทุจริตมาอย่างยาวนานด้วยเช่นกัน