เปิดหลักเกณฑ์ เยียวยาผู้ประสบภัย "น้ำทะเลหนุน" เงินถึงเมื่อไหร่เช็คที่นี่

เปิดหลักเกณฑ์ เยียวยาผู้ประสบภัย "น้ำทะเลหนุน" เงินถึงเมื่อไหร่เช็คที่นี่

กทม.เร่งเยียวยาประชาชน ได้รับผลกระทบ "น้ำทะเลหนุนสูง" พร้อมเปิดหลักเกณฑ์จ่ายเงินช่วยเหลือ เช็ครายละเอียดทั้งหมดที่นี่!

วันที่ 16 พ.ย. นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร(กทม.) เป็นประธานการประชุมพิจารณาแนวทางการช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูง ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายหลังสัปดาห์ที่ผ่านมา จากเหตุการณ์น้ำทะเลหนุนสูงเมื่อวันที่ 8-9 พ.ย. ส่งผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนนอกคันกั้นน้ำ และบริเวณแนวฟันหลอ โดยมีเขตที่อยู่แนวริมแม่น้ำและได้รับผลกระทบจำนวน 19 เขต ได้แก่ 1.เขตบางซื่อ 2.เขตดุสิต 3.เขตพระนคร 4.เขตสัมพันธวงศ์ 5.เขตบางรัก 6.เขตสาทร 7.เขตบางคอแหลม 8.เขตยานนาวา 9.เขตคลองเตย 10.เขตพระโขนง 11.เขตบางนา 12.เขตทวีวัฒนา 13.เขตตลิ่งชัน 14.เขตบางกอกน้อย 15.เขตบางกอกใหญ่ 16.เขตธนบุรี 17.เขตคลองสาน 18.เขตบางพลัด และ 19.เขตราษฎร์บูรณะ

เปิดหลักเกณฑ์ เยียวยาผู้ประสบภัย "น้ำทะเลหนุน" เงินถึงเมื่อไหร่เช็คที่นี่

สำหรับการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ดำเนินการในเบื้องต้นนั้น สำนักพัฒนาสังคม กทม.สนับสนุนอาหารกล่องจากรถครัวสนามพร้อมน้ำดื่ม นอกจากนี้ ยังจัดทีมอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนฝึกอาชีพ กทม. บริการตรวจสภาพและซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า อาทิ พัดลม เตารีด เครื่องซักผ้า ให้กับประชาชนชุมชนเจ้าพระยาสยาม และวังพระองค์เจ้าพร้อม เขตบางพลัด จากนั้นจะให้บริการประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ และวัดกลาง ดาวคะนอง เขตธนบุรี ต่อไป 

เปิดหลักเกณฑ์ เยียวยาผู้ประสบภัย "น้ำทะเลหนุน" เงินถึงเมื่อไหร่เช็คที่นี่

สำหรับแนวทางทางการดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ปลัด กทม.มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่ เร่งดำเนินการออกหนังสือรับรองผู้ประสบภัย เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัย (ฉบับที่5) พ.ศ.2564 โดยการให้ความช่วยเหลือ อาจจะให้เป็นเงิน วัสดุสิ่งของหรือบริการ โดยพิจารณาตามความเหมาะสมและความจำเป็นของผู้ประสบภัยแต่ละราย แบ่งเป็น ดังนี้

1.ประเภทการเงิน อาทิ ค่ารักษาพยาบาล ค่าที่พักอาศัยชั่วคราว เงินทุนประกอบอาชีพ 

2.ประเภทสิ่งของ อาทิ วัสดุสมทบสร้างหรือซ่อมแซมบ้านเรือนหรือที่อยู่อาศัย เครื่องอุปโภคบริโภค ยารักษาโรค เครื่องครัว เครื่องมือประกอบอาชีพ 

3.ประเภทบริการ อาทิ ค่าอาหารจัดเลี้ยงวันละไม่เกิน 3 มื้อ ค่าจัดสร้างหรือดัดแปลงสถานที่พักชั่วคราว เป็นต้น 

อ่านที่เกี่ยวข้อง : เช็คสิทธิช่วยเหลือ "ผู้ประสบภัย" เปิดหลักเกณฑ์ กทม.เยียวยา "น้ำทะเลหนุน"

เปิดหลักเกณฑ์ เยียวยาผู้ประสบภัย "น้ำทะเลหนุน" เงินถึงเมื่อไหร่เช็คที่นี่

นอกจากนี้ ยังมีเงินสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา ตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ พ.ศ.2557 ของสำนักพัฒนาสังคม กทม. ประเภทค่าใช้จ่าย ซึ่งจะให้ความช่วยเหลือนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลและประถมศึกษา จนถึงระดับปริญญาตรีด้วย ซึ่งได้เร่งให้สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กทม.ประสานสำนักงานเขตพื้นที่ร่วมกันสำรวจข้อมูลความเสียหายของประชาชนที่ได้รับผลกระทบให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 19 พ.ย. โดยคาดว่าจะสามารถให้ความช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดภายในสัปดาห์หน้า

เปิดหลักเกณฑ์ เยียวยาผู้ประสบภัย "น้ำทะเลหนุน" เงินถึงเมื่อไหร่เช็คที่นี่