เตรียมชุด ATK ลุยตรวจ "โควิด" เด็กนักเรียนสังกัด กทม. เช็ควันตรวจที่นี่!

เตรียมชุด ATK ลุยตรวจ "โควิด" เด็กนักเรียนสังกัด กทม. เช็ควันตรวจที่นี่!

เตรียม ATK 3.8 หมื่นชุด ปูพรมลุยตรวจ "โควิด" เด็กนักเรียนในสังกัด กทม.ทุกคนทั้งหมด 109 โรงเรียน เช็ครายละเอียดที่นี่!

วันที่ 9 พ.ย. นายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กทม. เปิดเผยว่า กทม.ได้เตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในสังกัด จำนวน 109 โรงเรียน ในวันที่ 15 พ.ย.64 อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การเตรียมพร้อมการฉีดวัคซีนให้นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงการเตรียมความพร้อมในเรื่องของอาคารสถานที่ การดูแลความสะอาดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิดในโรงเรียน นอกจากนี้ กทม.ยังได้มีการเตรียมความพร้อมในการตรวจหาเชื้อโควิด ในเด็กนักเรียนสังกัดทุกคนก่อนเปิดภาคเรียนในวันที่ 15 พ.ย.นี้ 

นายเกรียงไกร กล่าวว่า ทั้งนี้ สำนักการศึกษา ได้รับการสนับสนุนชุดตรวจ ATK สำหรับนักเรียนในสังกัด จำนวน 38,947 ชุด ตามโครงการโรงเรียน กทม.เปิดเทอมปลอดภัยห่างไกลโควิด จากกองทุนหลักประกันสุขภาพแล้ว คาดว่าสำนักการศึกษาจะได้รับชุดตรวจ ATK สำหรับนักเรียนในสังกัด กทม.ในวันที่ 10 พ.ย.นี้

"จากนั้นสำนักการศึกษา จะแจกจ่ายให้สำนักงานเขตทั้ง 50 เขตในวันที่ 12 พ.ย. และโรงเรียนทั้ง 109 โรงเรียนจะนัดหมายนักเรียนให้มาทำการตรวจหาเชื้อโควิดด้วยชุด ATK ในวันที่ 14 พ.ย. รวมถึงการตรวจหาเชื้อโควิดในครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนก่อนเปิดภาคเรียนในวันที่ 15 พ.ย."นายเกรียงไกร ระบุ

นายเกรียงไกร กล่าวด้วยว่า ทั้งนี้ ภายหลังจากเปิดทำการเรียนการสอนในวันที่ 15 พ.ย.แล้ว จากนั้น กทม.จะยังมีการสุ่มตรวจหาเชื้อโควิดด้วยชุดตรวจ ATK ในนักเรียนเป็นระยะตามมาตรการ และประกาศของกระทรวงสาธารณสุข โดยเน้นเด็กนักเรียนที่มีความเสี่ยงก่อน อาทิ เด็กพิเศษ มีโรคประจำตัว เป็นต้น