ศบค. เผย "บุคลากรด่านหน้า" ฉีดวัคซีนโควิด เข็ม 3 แล้วกว่า 93%

ศบค. เผย "บุคลากรด่านหน้า"  ฉีดวัคซีนโควิด เข็ม 3 แล้วกว่า 93%

ศบค. รายงานการฉีด "วัคซีนโควิด-19" วันที่ 7 พ.ย. 64 ไทยฉีดสะสม 80.4 ล้านโดส "บุคลากรด่านหน้า" ฉีดเข็ม 3 แล้วกว่า 93% เร่งฉีดวัคซีนพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว แม้จะฉีดเกินเป้าหมายไปแล้ว เพื่อความปลอดภัยประชาชนทั้งในแง่การติดเชื้อและเสียชีวิต

วันนี้ (8 พ.ย. 64) ที่ทำเนียบรัฐบาล พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. กล่าวถึง ภาพรวมการฉีด “วัคซีนโควิด-19” จำนวนการได้รับวัคซีนสะสม (28 ก.พ. - 7 พ.ย. 2564) รวม 80,499,612 โดส ใน 77 จังหวัด แบ่งเป็น

 

จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 สะสม : 43,990,610 ราย

จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 สะสม : 33,912,537 ราย

จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 3 สะสม : 2,596,465 ราย

 

  • ภาพรวมยอดฉีดวัคซีน วันที่ 7 พฤศจิกายน 2564

 

ยอดฉีดทั่วประเทศ 278,059 โดส

เข็มที่ 1 : 76,492 ราย

เข็มที่ 2 : 193,257 ราย

เข็มที่ 3 : 8,310 ราย

 

ศบค. เผย "บุคลากรด่านหน้า"  ฉีดวัคซีนโควิด เข็ม 3 แล้วกว่า 93%

 

"บุคลากรด่านหน้า" ฉีดเข็ม3 แล้ว 93%

 

สำหรับ บุคลากรด่านหน้า ค่อนข้างได้รับการ "ฉีดวัคซีนเข็ม 3" ครอบคลุมกว่า 93% ขณะที่ กลุ่มโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค ได้รับวัคซีนเข็ม 1 สะสม 70.2% ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ได้รับเข็มที่ 1 สะสม 65.7% เป็นทิศทางไปตามแผนที่มีการครอบคลุมวัคซีนโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง

 

ศบค. เผย "บุคลากรด่านหน้า"  ฉีดวัคซีนโควิด เข็ม 3 แล้วกว่า 93%

  • จังหวัดฉีดครอบคลุมสูงสุด

 

ผู้ช่วยโฆษก ศบค. กล่าวต่อไปว่า จังหวัดที่มีการครอบคลุมวัคซีนสูง ได้แก่ "กทม." เข็ม 2 ฉีด 87.5% รวมทั้งกลุ่มสูงอายุเข็ม 1 ฉีดไปแล้ว 81.4% เช่นเดียวกันกับ "สมุทรปราการ" วัคซีนเข็ม 1 ครอบคลุม 76.4% และครอบคลุมผู้สูงอายุ 92.7% น่าจะเป็นเหตุผลที่ทำให้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ กทม.และสมุทรปราการมีรายงานลดลง ยอดผู้เสียชีวิตไปในทิศทางลดลง ในจังหวัดที่ยังฉีดวัคซีนไม่ครอบคลุม ขอให้เร่งการฉีดวัคซีนต่อไป

 

  • เร่งฉีดวัคซีน พื้นที่สีฟ้า

 

สิ่งที่จะเน้นย้ำ คือ จังหวัดนำร่องท่องเที่ยวพื้นที่สีฟ้า ตอนนี้ยังมี "หนองคาย" ที่การครอบคลุมวัคซีนยังไม่ถึง 50% แต่หากในรายละเอียดใกล้แล้ว คือ 48.7% และหากดูในส่วนของความครอบคลุมผู้สูงอายุเข็มหนึ่ง 66.4%

 

เช่นเดียวกับอีก 2 จังหวัด พื้นที่นำร่องท่องเที่ยวสีฟ้าที่เพิ่งฉีดครอบคลุม 50% ได้แก่  "อุดรธานี" 51.6% และครอบคลุมผู้สูงอายุ 77.7% และ "เลย" ฉีดครอบคลุม 51.7% ครอบคลุมผู้สูงอายุ 67.4%

 

"ขอให้พื้นที่นำร่องท่องเที่ยวสีฟ้าที่เกินเป้าหมายไปแล้ว ยังคงเร่งระดมฉีดต่อเพราะจะเห็นว่ากทม. สมุทรปราการ ตัวเลขครอบคลุมกลุ่มเสี่ยง ขึ้นไปกว่า 87-92% จะทำให้ประชาชนในพื้นที่มีความปลอดภัยมากขึ้น ทั้งในแง่ของการติดเชื้อและเสียชีวิต" 

 

ศบค. เผย "บุคลากรด่านหน้า"  ฉีดวัคซีนโควิด เข็ม 3 แล้วกว่า 93%

  • จังหวัดที่มีอัตราการ ยังฉีดน้อย

 

จังหวัดที่ยังมีอัตราการฉีดวัคซีนน้อย ได้แก่ หนองบัวลำภู เข็ม 1 ครอบคลุม 37.7% นครพนม 38.1% แม่ฮ่องสอน 42.1% สกลนคร 40.3%

 

แต่ในกลุ่มจังหวัดเหล่านี้แม้เข็ม 1 ค่อนข้างน้อย แต่จะเห็นได้ชัดว่า เป็นการเทให้กับผู้สูงอายุ และผู้มีโรคประจำตัว เช่น หนองบัวลำภู ตอนนี้ยอดวัคซีนผู้สูงอายุ 67.9% นครพนม 64.3% สกลนคร 93.7%

 

“ให้เห็นทิศทางว่าทุกจังหวัดพยายามดำเนินการตามนโยบาย เร่งระดมกลุ่มเสี่ยงก่อน เมื่อมีวัคซีนเพียงพอ มีระบบความพร้อม ขอให้กระจายไปยังพี่น้องประชาชนให้เร็วที่สุด โดยอาจจะขอความร่วมมือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด มีเป้าที่ชัดเจน เช่น เร่งระดมฉีดครู บุคลากรในสถานศึกษา หรือเน้นไปที่พนักงานขับรถ ผู้อยู่ในกระบวนการขนส่งสาธารณะ สถานประกอบการ สถานให้บริการ เป็นต้น ขอให้แต่ละจังหวัดพิจารณาตามความเหมาะสมและความต้องการของพื้นที่” พญ.อภิสมัย กล่าว

 

ศบค. เผย "บุคลากรด่านหน้า"  ฉีดวัคซีนโควิด เข็ม 3 แล้วกว่า 93%