“จิตแพทย์”เตือนเรียกร้องอย่าใช้ความรุนแรงกับตัวเอง-คนอื่น

“จิตแพทย์”เตือนเรียกร้องอย่าใช้ความรุนแรงกับตัวเอง-คนอื่น

“จิตแพทย์” เตือนชุมนุมการเมืองเน้นสันติวิธ๊ อย่าใช้ความรุนแรงทั้งกับตัวเอง – คนอื่น เสี่ยงใช้ความรุนแรงมากขึ้น  แนะภาครัฐต้องเปิดรับให้มาก ฝ่ายชุมนุมต้องอธิบายด้วยเหตุผล

       จากกรณี น.ส.ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล หรือ รุ้ง แกนนำกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม กรีดแขนตัวเองเป็นสัญลักษณ์  112 ในการชุมนุมที่สี่แยกราชประสงค์ เมื่อวันที่ 31 ต.ค.ที่ผ่านมา

        เมื่อวันที่ 1 พ.ย. นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต กล่าวถึงกรณีการทำร้ายตัวเองเป็นเชิงสัญลักษณ์ในการเรียกร้องว่า การต่อสู้ด้วยสันติวิธี จะไม่เน้นการใช้ความรุนแรงไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงต่อผู้อื่น หรือความรุนแรงต่อตนเอง การกรีดเลือดก็เป็นการใช้ความรุนแรง แม้ว่าจะเป็นการกระทำกับตัวเองก็ตาม เป็นความรุนแรงอีกรูปแบบหนึ่ง สะท้อนว่าเขาอาจจะรู้สึกคับข้องใจ จากการที่มีความเห็นต่างจากรัฐแล้วถูกกระทำมาก

       ข้อเสนอคือ ภาครัฐจะต้องเปิดรับเขาให้มาก เห็นต่างไม่เป็นไร แต่อย่าใช้ความรุนแรง จับคุก คุมขัง ใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด ขณะที่คนทำผิดอีกมากมายกลับไม่ใช้ความเข้มงวด ขณะที่ฝ่ายที่ชุมนุมก็ต้องคิดเหมือนกัน ว่าการที่จะให้สังคมยอมรับได้ ต้องอธิบายกันด้วยเหตุด้วยผล การใช้ความรุนแรงกับตัวเองอาจจะได้รับความเห็นใจ ได้ความสนใจ แต่จะไม่เป็นผลดีในระยะยาว เสี่ยงที่จะใช้วิธีที่รุนแรงมากขึ้น สู้ด้วยเหตุ ด้วยผลจะดีกว่า ถ้าเป็นการดื้อแพ่งก็เป็นการดื้อแพ่งที่ไม่ใช้ความรุนแรง โดยเฉพาะกับคนที่เป็นแกนนำ

    “เรื่องนี้เป็นเรื่องที่แต่ละฝ่ายควรพัฒนาความเห็นต่างของตังเอง ให้สังคมมีทางออกมากขึ้น ฝ่ายรัฐเปิดใจกว้าง กระทำกับเขาน้อยลง ฝ่ายที่เห็นตรงข้ามกัน ก็ต้องใช้เหตุผล สื่อสารให้สังคมเข้าใจมากขึ้น ความขัดแย้งวันนี้ที่ยังมีอยู่ ยังไม่ลงเอย เพราะสังคมยังไม่เจอทางออกที่พอดี แต่ต้องช่วยกันประคับ ประคองอย่าใช้คามรุนแรงต่อกันและกัน เมื่อสังคมเปิดใจ เห็นทางออกสร้างสรรค์ที่ทำให้ทุกคนสามารถอยู่กันได้ สังคมก้าวไปข้างหน้า ความขัดแย้งก็จะลดลง”นพ.ยงยุทธกล่าว