อย่าลืม! ทบทวนสิทธิ์ "ประกันสังคม" ม.33 ม.39 และ ม.40 หมดเขต 31 ต.ค.นี้

อย่าลืม! ทบทวนสิทธิ์ "ประกันสังคม" ม.33 ม.39 และ ม.40 หมดเขต 31 ต.ค.นี้

"ประกันสังคม" ม.33 ม.39 และ ม.40 หากใครยังไม่ได้เงินเยียวยาตามสิทธิ์ ให้รีบเช็คสถานะ-ทบทวนสิทธิ์ ผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.th ได้ถึง 31 ต.ค.นี้ พร้อมรู้วิธีทบทวนสิทธิ์ที่นี่!

ผู้มีสิทธิ์รับเงินเยียวยา "ประกันสังคม" ม.33 ม.39 และ ม.40 ที่ประกันสังคมจะจ่ายให้คนละ 5,000 บาท หรือรับทีเดียว 10,000 บาทนั้น หากใครยังไม่ได้รับเงินตามสิทธิ์ สามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้ โดยจะหมดเขตยื่นในวันที่ 31 ตุลาคม 2564 นี้

1. เงื่อนไขต้องรู้! ก่อนยื่น "ทบทวนสิทธิ์"

สำหรับเงื่อนไขสำคัญในการขอยื่นทบทวนสิทธิ์ที่ต้องรู้ มีดังนี้ 

  • ให้ยื่นทบทวนสิทธิ์ได้เฉพาะผู้ที่เข้าข่ายตามเกณฑ์การรับเงินเยียวยาในพื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัดเท่านั้น
  • ต้องเช็คสถานะจากเว็บไซต์ประกันสังคม www.sso.go.th แล้วเห็นระบบแสดงข้อความว่า "ไม่ได้รับสิทธิ์" เท่านั้น ถึงจะยื่นทบทวนสิทธิ์ได้ 
  • หากระบบแสดงข้อความว่า "ได้รับสิทธิ์" แต่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยาเข้าบัญชีพร้อมเพย์ ให้รอโอนเงินรอบเก็บตก ซึ่งจะโอนให้ทุกสัปดาห์ ในวันพฤหัสบดีและวันศุกร์

 

2. ขั้นตอนการยื่นทบทวนสิทธิ์ ม.33 ม.39 ม.40 

ขั้นที่ 1 โหลดเอกสารดังต่อไปนี้

-แบบฟอร์มขอทบทวนสิทธินายจ้างหรือผู้ประกันตน ม.33

-หนังสือมอบอำนาจยื่นทบทวนสิทธิการรับเงินเยียวยา

-แบบฟอร์มขอทบทวนสิทธิผู้ประกันตน ม.39-40

ขั้นที่ 2 กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

- กรอกข้อมูลบนแบบฟอร์มเอกสาร ใส่ชื่อ-นามสกุล ระบุเลขบัตรประจำตัวประชาชนให้เรียบร้อย

- แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบเสร็จ สลิปชำระเงินอื่นๆ เพิ่มเติม

- ระบุเบอร์ติดต่อกลับ เพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมติดต่อเจ้าตัวได้

ขั้นที่ 3 ส่งเอกสาร

นำเอกสารที่กรอกอย่างสมบูรณ์แล้ว ส่งไปที่สำนักงานประกันสังคม ตามเขตของ 29 จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม ทางไปรษณีย์ (นับตามวันประทับตราไปรษณีย์)

 

*หมายเหตุ :

- สามารถทำได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 ตุลาคม 2564 หากมีรายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติม ติดต่อที่ 1506 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

- ตามมติ ครม. ผู้ประกันตน ม.39 - ม.40 ที่ประกอบอาชีพอิสระในพื้นที่ 29 จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (พื้นที่สีแดงเข้ม) จะได้รับการเยียวยา 5,000 บาท เป็นระยะเวลา 1 เดือน

- แต่หากเป็นผู้ที่อยู่พื้นที่ 13 จังหวัดสีแดงเข้มที่มีการล็อกดาวน์ 2 เดือน จะได้รับเงินเยียวยาเพิ่มอีก 1 เดือน รวมเป็น 2 เดือน ได้เงินเยียวยารวม 10,000 บาท โดยเงินจะถูกโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประชาชนเท่านั้น