เช็คแผน กทม.รับมือฝุ่น PM2.5 จ่อใช้ "เอไอ" แจ้งเตือนสถานการณ์ล่วงหน้า 3-7 วัน

เช็คแผน กทม.รับมือฝุ่น PM2.5 จ่อใช้ "เอไอ" แจ้งเตือนสถานการณ์ล่วงหน้า 3-7 วัน

เช็คแผน กทม.ประชุมรับมือฝุ่น PM2.5 ข้ามปี ต.ค.64-ก.พ.65 เตรียมล้างถนน-ติดเครื่องวัดความเร็วลม ดึง "เอไอ" แจ้งเตือนล่วงหน้า 3-7 วัน

วันที่ 26 ต.ค. ที่ห้องนพรัตน์ ชั้น 5 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เขตพระนคร พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร(กทม.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ในกรุงเทพฯครั้งที่ 1/2564 เพื่อเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นในละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่จะเกิดในช่วงความกดอากาศสูง ประมาณปลายเดือน ต.ค.ไปจนถึงเดือน ก.พ.ในปีถัดไป

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาร่างแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ในพื้นที่กรุงเทพฯ ปี 2565 ภายใต้แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง” โดยที่ประชุมเห็นชอบตามร่างแผนที่เคยดำเนินการในปี 2564 แต่ให้มีการปรับปรุงการดำเนินการบางส่วนเพิ่มเติมตามที่หน่วยงานต่างๆ ได้เสนอมา เพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ในพื้นที่กรุงเทพฯ อาทิ การตั้งจุดตรวจวัดความดันเพิ่มขึ้น การเพิ่มความถี่ในการตรวจวัดควันดำ หรือการกำหนดช่วงเวลาห้ามรถบรรทุกเข้าพื้นที่ เป็นต้น 

นอกจากนี้ที่ประชุมได้แนะนำให้ กทม.ติดตั้งเครื่องวัดความเร็วลมในจุดต่างๆ และนำวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาช่วยเพิ่มการคาดการณ์การเกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ล่วงหน้า เพื่อวางแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM2.5) ในพื้นที่ให้ดียิ่งขึ้น

เช็คแผน กทม.รับมือฝุ่น PM2.5 จ่อใช้ "เอไอ" แจ้งเตือนสถานการณ์ล่วงหน้า 3-7 วัน

พล.ต.อ.อัศวิน กล่าวว่า กทม.ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมมือกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ในพื้นที่ เนื่องจาก กทม.ไม่สามารถดำเนินการได้เพียงลำพังต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน นอกจากนี้อาจจะมีการหารือร่วมกับจังหวัดปริมณฑลเพิ่มเติม เพราะมีพื้นที่ติดกันหากพื้นที่ไหนมีฝุ่นฯ PM2.5 เกิดขึ้นสามารถส่งผลกระทบกับพื้นที่ใกล้เคียงได้ ขณะเดียวกัน กทม.ต้องเตรียการล้างถนน จากที่ผ่านมาเคยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการล้างถนนด้วยดี 

เช็คแผน กทม.รับมือฝุ่น PM2.5 จ่อใช้ "เอไอ" แจ้งเตือนสถานการณ์ล่วงหน้า 3-7 วัน

พล.ต.อ.อัศวิน กล่าวด้วยว่า ขณะเดียวกัน ต้องหาแนวทางในการคาดการณ์การเกิดฝุ่นฯ PM2.5 ล่วงหน้า 7 วัน หรือ 3 วัน เพื่อให้สามารถเตรียมการรับมือฝุ่นฯ PM2.5 ล่วงหน้าได้ ส่วนการติดตั้งเครื่องวัดความเร็วลม และนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นฯ PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพฯ ถือเป็นสิ่งที่ดี โดยจะได้มอบหมายให้สำนักสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาหารือแนวทางต่อไปว่าจะสามารถดำเนินการอย่างไร และสามารถประสานหน่วยงานหรือสถาบันการศึกษาใดมาร่วมกันดำเนินการได้เช่นกัน

เช็คแผน กทม.รับมือฝุ่น PM2.5 จ่อใช้ "เอไอ" แจ้งเตือนสถานการณ์ล่วงหน้า 3-7 วัน