3 หลักเกณฑ์ "เข้าประเทศ" ฉีดวัคซีนไม่ครบทำอย่างไร กลุ่มไหนไม่ต้องกักตัว

3 หลักเกณฑ์ "เข้าประเทศ" ฉีดวัคซีนไม่ครบทำอย่างไร กลุ่มไหนไม่ต้องกักตัว

ศบค. เผย หลักพิจารณา "เปิดประเทศ" อนุญาต 45 ประเทศ และ 1 เขตบริหารพิเศษฮ่องกง พร้อม แนะ 3 หลักเกณฑ์ "เข้าประเทศ" ทั้งกลุ่มชาวต่างชาติ และชาวไทยที่จะเดินทางกลับประเทศ

วันนี้ (22 ต.ค. 64) ที่ทำเนียบรัฐบาล พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กล่าวถึงประเด็น สืบเนื่องจากการประชุมวางแผน "เปิดประเทศ" โดยในส่วนของ ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 36) ในส่วนของการกำหนดผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเพิ่มเติม เพื่อเอื้อต่อการเดินทางเข้าราชอาณาจักรของบุคคลที่เดินทางมาจากประเทศต้นทาง

 

ซึ่งได้รับการประเมินตามเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด และได้มีการประสานความร่วมมือเพื่อดำเนินการตามแผนการเปิดประเทศของรัฐบาล "ผู้ซึ่งได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อประโยชน์ด้านเศรษฐกิจควบคู่ กับความมั่นคงด้านสาธารณสุขตามแผนการเปิดประเทศของรัฐบาล"

 

 

ทั้งนี้ มาตรการป้องกันโรค สำหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร การกำหนดมาตรการป้องกันโรคสำหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรในประเภทซึ่งเป็นผู้ได้รับอนุญาติให้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อประโยชน์ด้านเศรษฐกิจควบคู่กับความมั่นคงด้านสาธารณสุขตามแผนการเปิดประเทศ ของรัฐบาล ตามที่ได้เพิ่มเติมโดยข้อกำหนดนี้

 

เช่น การกำหนดประเทศหรือพื้นที่ซึ่งศูนย์ปฏิบัติการมาตรการเดินทางเข้าออกประเทศและการดูแลคนไทยในต่างประเทศอนุมัติการมีหนังสือรับรองหรือหลักฐานการลงทะเบียนการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร การได้รับวัคซีนป้องกันโรคครบตามเกณฑ์ การตรวจยืนยันว่าไม่มีเชื้อโรคโควิด 19 การมีกรรมธรรม์ประกันภัยที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลตามเกณฑ์ที่กำหนด และหลักฐานการชำระค่าที่พัก ให้เป็นไปตามคำสั่งฯ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

 

3 หลักเกณฑ์ "เข้าประเทศ" ฉีดวัคซีนไม่ครบทำอย่างไร กลุ่มไหนไม่ต้องกักตัว

  • หลักการพิจารณาการ "เปิดประเทศ"

 

1. มาตรการทางสาธารณสุข เช่น ความครอบคลุมวัคซีนประเทศต้นทาง

2. ภาคเศรษฐกิจ เช่น การท่องเที่ยว ภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้อง  

3. ความสอดคล้องของมาตรการระหว่างประเทศ เช่น มาตรการเข้า - ออก ประเทศ

 

3 หลักเกณฑ์ "เข้าประเทศ" ฉีดวัคซีนไม่ครบทำอย่างไร กลุ่มไหนไม่ต้องกักตัว

 

  • อนุญาต 45 ประเทศ 1 เขตบริหารพิเศษ 


พญ.อภิสมัย กล่าวต่อไปว่า การเดินทางเข้าประเทศไทยทั้งชาวไทยและต่างชาติ ตอนนี้จะมีมาตรการแบ่งเป็น 3 กลุ่ม 3 ประเภท โดยอนุญาต 45 ประเทศ และ 1 เขตบริหารพิเศษ ฮ่องกง ดังนี้ 

อ่านข่าว : "นายกฯ"สั่งบูรณาการรับ"เปิดประเทศ" ต้องรอบคอบ รัดกุม อยู่กับ "โควิด" ให้ได้

3 หลักเกณฑ์ "เข้าประเทศ" ฉีดวัคซีนไม่ครบทำอย่างไร กลุ่มไหนไม่ต้องกักตัว

  • 3 หลักเกณฑ์ "เข้าประเทศ"

 

ทั้งนี้ สำหรับการรับผู้เดินทางเข้าราชอาณาจักรไทยแบ่งออกเป็น 3 เกณฑ์ ดังนี้

 

1. การเข้าราชอาณาจักรไทย โดยไม่ต้องกักตัว ไม่จำกัดพื้นที่

 

ต้องได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม โดยเข็มที่ 2 ฉีดอย่างน้อย 14 วันก่อนมาไทย และตรวจ RT-PCR ผลเป็นลบไม่เกิน 72 ชั่วโมง ต้องพำนัก ในประเทศนั้น 21 วันก่อนมาไทย แต่คนไทยที่เดินทางไปต่างประเทศ และกลับเข้าไทยไม่ต้องอยู่ในประเทศนั้นครบ 21 วัน ทั้งนี้ เน้นย้ำว่าต้องดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น  ติดตาม และร่วมมือการเฝ้าระวังการติดเชื้อ และทำตามมาตรฐานสาธารณสุขประเทศไทย

 

กรณีคนไทยที่เดินทางมาจากกลุ่มประเทศอนุญาต ไม่จำเป็นต้องมีทำประกันสุขภาพอย่างน้อย 50,000 USD  โดยเฉพาะสัญชาติไทยที่หลักประกันสุขภาพ สิทธิตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งรวมถึงชาวต่างชาติที่อยู่ในไทยด้วย เน้นการเดินทางทางอากาศเท่านั้น ได้แก่ สนามบินสุวรรณภูมิ ดอนเมือง เชียงใหม่ ภูเก็ต สมุย อู่ตะเภา และบุรีรัมย์ 

 

3 หลักเกณฑ์ "เข้าประเทศ" ฉีดวัคซีนไม่ครบทำอย่างไร กลุ่มไหนไม่ต้องกักตัว

 

2. การเข้าพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว ตามเงื่อนไขที่กำหนด วัคซีนครบ ไม่จำกัดประเทศ

 

โดยพื้นที่ต้องมีความพร้อม เช่น ความครอบคลุมของการได้รับวัคซีน สถานการณ์การระบาดที่ควบคุมได้ และระบบสาธารณสุขในพื้นที่รองรับได้

 

ในกรณีที่ คนเดินทางมาไทยไม่เข้าเกณฑ์กลุ่มที่ 1 สามารถเลือกเข้าโปรแกรม เกณฑ์กลุ่มที่ 2 ในพื้นที่แซนบ็อกซ์ เช่น สมุย พังงา กระบี่ เป็นต้น โดยหลักการบางส่วนเหมือนกัน คือ ได้รับวัคซีน 2 เข็ม ตรวจโควิด 72 ชม. มีประกันสุขภาพ 50,000 USD 

 

เพิ่มเติม คือ ต้องมีหลักฐานการจองที่พักมาตรฐาน SHA + ในพื้นที่แซนบ็อกเท่านั้น มีการตรวจโควิดซ้ำในวันที่ 6 หรือ 7 ก่อนจะออกจากแซนด์บ็อกซ์ หากในวันที่ 1 ผลเป็นลบ สามารถเดินทางในพื้นที่ แซนด์บ็อกซ์ ได้ และต้องครบ 7 วัน ถึงจะเดินทางไปพื้นที่อื่น นอกเหนือจากแซนด์บ็อกซ์

 

3. การเข้าสถานที่กักกันตามที่ราชการกำหนด วัคซีนไม่ครบ ไม่จำกัดประเทศ 

 

สำหรับ กลุ่มที่ไม่เข้าเกณฑ์ 2 ประเภท ข้างต้น คือ ยังไม่ได้รับวัคซีนเลย หรือได้รับแล้วแต่ไม่ครบ อาจจะเพิ่งได้เข็มเดียว หรือฉีดเข็ม 2 ไม่ถึง 14 วันก่อนเดินทาง รวมถึงคนที่ มาจากประเทศอื่นนอกเหนือ 45+1 สามารถเข้าประเทศได้ ภายใต้เงื่อนไขการกักกันตามเงื่อนไขกำหนด

 

ไม่ว่าจะเป็น State Quarantine (SQ) หรือ  Alternative State Quarantine (ASQ) หรือ Organizational Quarantine (OQ)  ได้แก่ สถานกักโรคของหน่วยงาน องค์กร เช่นนักกีฬาที่จะมาทำการแข่งขัน และ Hospital Quarantine กลุ่มเดินทางมารักษาพยาบาล

 

แต่ละกรณีจำเป็นต้องกักตัว แต่จะมีรายละเอียดแตกต่างกัน บางกลุ่ม 7 วัน หรือ 10 วัน นอกจากการกักตัว ต้องมีการตรวจหาเชื้อวันที่ 1 และตรวจซ้ำ ก่อนออกจากการกักตัว กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์การแพร่ระบาด ทาง สธ. และ ศบค. จะติดตามสถานการณ์ใกล้ชิด หากมีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดจะนำเรียนทุกท่านให้ทราบทันที

 

"กรณีที่อาจจะมีคำถามเพิ่มเติม โดยเฉพาะคนไทยในต่างประเทศ หรือต่างชาติที่จำเป็นต้องเดินทางเข้ามาติดต่อธุรกิจ หรือท่องเที่ยว สามารถดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ หรือ เฟซบุ๊ก กระทรวงการต่างประเทศ" ผู้ช่วย โฆษก ศบค. กล่าว

 

3 หลักเกณฑ์ "เข้าประเทศ" ฉีดวัคซีนไม่ครบทำอย่างไร กลุ่มไหนไม่ต้องกักตัว