เปิดข้อปฏิบัติตัวอย่างไร เมื่อไปฉีด "วัคซีนไฟเซอร์"

เปิดข้อปฏิบัติตัวอย่างไร เมื่อไปฉีด "วัคซีนไฟเซอร์"

"สำนักอนามัย" เปิดข้อปฏิบัติตัวอย่างไร เมื่อไปฉีด "วัคซีนไฟเซอร์" เผยยอดฉีดนักเรียน มัธยมต้นในสังกัด กทม. 3 วันพุ่ง 3.1 หมื่นราย

วันที่ 21 ต.ค. สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร เผยแพร่ข้อมูลปฎิบัติตัวอย่างไร เมื่อต้องไปฉีด "วัคซีนไฟเซอร์" ใน 3 แนวปฏิบัติก่อนไปฉีดวัคซีน วันไปฉีดวัคซีน และหลังฉีดวัคซีน มีรายละเอียดดังนี้

ก่อนไปฉีดวัคซีน

1.พักผ่อนนอนให้เพียงพอ

2.กินอาหาร ดื่มน้ำ ออกกำลังกายได้ตามปกติ

3.ไม่เครียดหรือวิตกกังวล

4.กินยาโรคประจำตัวได้ตามปกติ

5.หากเจ็บป่วยไม่สบายให้เลื่อนการฉีดออกไปก่อน

เปิดข้อปฏิบัติตัวอย่างไร เมื่อไปฉีด \"วัคซีนไฟเซอร์\"

วันไปฉีดวัคซีน

1.กินอาหารตามปกติ

2.ดื่มน้ำให้เพียงพอ อย่างน้อย 6-8 แก้ว

3.สวมเสื้อผ้าที่สะดวกต่อการฉีด

4.ใส่หน้ากากอนามัย

5.เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร ล้างมือบ่อยๆ

หลังฉีดวัคซีน

1.ให้นั่งพักสังเกตอาการ 30 นาที

2.งดออกกำลังกาย นาน 1 สัปดาห์

3.หากมีไข้ ให้กินยาลดข้ได้ เช่น ยาพาราเซทตามอล เป็นต้น

4.หากมีอาการผิดปกติ เช่น หอบเหนื่อย หายใจลำบาก ความดันโลหิตต่ำ ผื่นลมพิษ ปากบวม หน้าบวม คลื่นไส้ อาเจียน หมดสติ ให้รีบไปพบแพทย์ หรือโทรสายด่วน 1669

สำหรับความคืบหน้าการฉีด "วัคซีนไฟเซอร์" ให้เด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร(กทม.) ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  (ม.1-3) มีผู้สมัครใจฉีดวัคซีนอยู่ที่ 31,004 คน โดยตั้งแต่วันที่ 18-20 ต.ค.64 มีผู้ฉีดวัคซีนแบ่งเป็นดังนี้ วันที่ 20 ต.ค. จำนวน 10,053 คน วันที่19 ต.ค. จำนวน 9,420 คน และวันที่ 18 ต.ค. จำนวน 11,531 คน 

เปิดข้อปฏิบัติตัวอย่างไร เมื่อไปฉีด \"วัคซีนไฟเซอร์\"