เปิดเกณฑ์ เดินทาง "เข้าประเทศ" วัคซีนครบ ไม่กักตัว

เปิดเกณฑ์ เดินทาง "เข้าประเทศ" วัคซีนครบ ไม่กักตัว

ศบค. เผยผลการประชุม วางแผน "เปิดประเทศ" หลักเกณฑ์เข้าราชอาณาจักรไทย ฉีดวัคซีนครบ ไม่กักตัว พร้อมแนวทางปฏิบัติ สำหรับผู้ที่จะเดินทาง "เข้าประเทศ" ย้ำเปิดประเทศ ประชาชนต้องปลอดภัย ระบบสาธารณสุขรองรับได้ เมื่อต้องใช้แผนเผชิญเหตุ

วันนี้ (20 ต.ค. 64) ที่ทำเนียบรัฐบาล “พญ.สุมนี วัชรสินธุ์” ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึง การประชุม ศบค. ในการวางแผนเปิดประเทศจากหน่วยงานต่างๆ โดยมีข้อสรุปเบื้องต้น ในข้อพิจารณาหลักในการ "เปิดประเทศ" ประกอบด้วย 3 ปัจจัยที่สำคัญ คือ

 

1. ปัจจัยที่เป็นมาตรการทางสาธารณสุข

2. ปัจจัยที่เกี่ยวเนื่องจากภาคการท่องเที่ยว และภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

3. ความสอดคล้องกับมาตรการการเข้าออกประเทศอื่นๆ

 

เปิดเกณฑ์ เดินทาง "เข้าประเทศ" วัคซีนครบ ไม่กักตัว

 

  • การรับผู้เดินทางเข้าราชอาณาจักไทย

 

สำหรับ รูปแบบของการ "เข้าประเทศ" แบ่งออกเป็น 3 แบบใหญ่ ได้แก่

 

1. การเข้าสถานที่กักกันตามที่ราชการกำหนด ไม่ว่าจะไทยหรือต่างชาติ วัคซีนไม่ครบ ไม่จำกัดประเทศ ไม่ว่าจะ 7 วัน 10 วัน หรือ 14 วัน แล้วแต่กรณี

 

2. การเข้าพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว ตามเงื่อนไขที่กำหนด วัคซีนครบ ไม่จำกัดประเทศ โดยพื้นที่ต้องมีความพร้อม เช่น ความครอบคลุมการได้รับวัคซีน สถานการณ์การระบาดที่ควบคุมได้ และระบบสาธารณสุขในพื้นที่รองรับได้

 

3. การเข้าราชอาณาจักร โดยไม่กักตัว วัคซีนครบไม่จำกัดประเทศ ในเงื่อนไขที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

 

เปิดเกณฑ์ เดินทาง "เข้าประเทศ" วัคซีนครบ ไม่กักตัว

  • แนวทางการรับผู้เดินทางเข้าไทย

 

1. เป็นผู้ที่เดินทางมาจากประเทศที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด และมาทางอากาศเท่านั้น

2. มีเอกสารหรือหลักฐานรับรองการได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม

3. มีผลตรวจยืนยันไม่พบเชื้อ โควิด-19 โดยวิธี RT-PCR ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง

4. ทำประกันสุขภาพ อย่างน้อย 50,000 USD

5. มีใบจองที่พัก

6. เมื่อเดินทางมาถึงท่าอากาศยาน ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นที่กำหนดและตรวจหาเชื้อ โดยวิธี RT-PCR ในวันที่ 0-1

7. เมื่อผลการตรวจหาเชื้อ ไม่พบเชื้อ สามารถเดินทางไปต่อได้ โดยไม่ต้องกักตัว

 

เปิดเกณฑ์ เดินทาง "เข้าประเทศ" วัคซีนครบ ไม่กักตัว

  • เปิดประเทศ ประชาชนต้องปลอดภัย

 

พญ.สุมนี กล่าวต่อไปว่า สำหรับการประชุมเพื่อรองรับการเปิดประเทศ ยังจะมีการประชุมอย่างต่อเนื่อง เพราะจะต้องมีการวางแผน รอบคอบ ประณีต ในการ เปิดประเทศ โดยเป้าหมายหลัก ถึงแม้เปิดประเทศไปแล้ว ประชาชนจะต้องมีความปลอดภัย และระบบสาธารณสุข สามารถรองรับเมื่อต้องใช้แผนเผชิญเหตุหรือสถานการณ์อะไรก็ตาม ไม่คาดฝันเกิดขึ้น ทั้งนี้ จะมีการรายงานผลการประชุมเป็นระยะ

 

"สำหรับวันหยุด 4 วันติดกัน จะมีคนกทม. และปริมณฑล เดินทางไปต่างจังหวัด หรือ ต่างจังหวัดเดินทางข้ามจังหวัด เพราะเป็นวันหยุดยาว อย่างไรก็ตาม ไปใช้บริการกิจการกิจกรรมใด ขอให้ยังคงเข้มมาตรการส่วนบุคคล โดยเฉพาะการใส่หน้ากากผ้า หน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือ เว้นระยะห่าง และมาตรการการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล เป็นสิ่งจำเป็น เพราะนอกเหนือจากการได้รับวัคซีนครบ มาตรการส่วนบุคคลจะทำให้เราลดการติดโรคและแพร่โรคไปยังบุคคลอื่นๆ ได้" พญ.สุมนี กล่าว