23 จังหวัด "พื้นที่สีแดงเข้ม" มาตรการ "คลายล็อก" ล่าสุด อะไรเปิดได้-ไม่ได้

23 จังหวัด "พื้นที่สีแดงเข้ม" มาตรการ "คลายล็อก" ล่าสุด อะไรเปิดได้-ไม่ได้

ศบค. ปรับระดับสีจังหวัด พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด จากเดิมพื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัด เหลือ 23 จังหวัด เริ่ม 16 ต.ค. นี้ พร้อม "ปรับมาตรการ" ลดเวลา "เคอร์ฟิว" ขยายเวลากิจการกิจกรรม พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และทุกๆ พื้นที่

วันนี้ (14 ต.ค. 64) ที่ทำเนียบรัฐบาล “นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน” โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. กล่าวถึงประเด็น การปรับพื้นที่สถานการณ์และปรับมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 ซึ่งจากอัตราการติดเชื้อในพื้นที่ควบคุมสูงสุด  3 ส.ค. 64 มีพื้นที่สีแดงเข้ม จาก 29 จังหวัด จะมีการปรับลงมาเหลือ 23 จังหวัด โดยเริ่มในวันที่ 16 ต.ค. นี้ พื้นที่ควบคุมสีแดง จาก 37 จังหวัด เหลือ 30 จังหวัด สีส้ม พื้นที่ควบคุม จาก 11 จังหวัด เป็น 24 จังหวัด ส่วนพื้นที่สีเหลือง และ สีเขียวยังไม่มี

 

23 จังหวัด "พื้นที่สีแดงเข้ม" มาตรการ "คลายล็อก" ล่าสุด อะไรเปิดได้-ไม่ได้

 

  • หลักเกณฑ์ในการปรับ 

1. ลักษณะการระบาดในชุมชน โดยพิจารณาจากจำนวน และความต่อเนื่อง

- พื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด มีผู้ป่วยมากกว่า 100 รายต่อวันอย่างน้อย 1 วันใน 1 สัปดาห์ หรือเฉลี่ยใน 1 สัปดาห์ มากกว่า 50 รายต่อวัน

- พื้นที่ควบคุมสูงสุด มีผู้ป่วยเฉลี่ยใน 1 สัปดาห์ 20 -50 รายต่อวัน

- พื้นที่ควบคุม มีผู้ป่วยเฉลี่ยใน 1 สัปดาห์ น้อยกว่า 20 รายต่อวัน

- พื้นที่เฝ้าระวังสูง มีผู้ป่วยเฉลี่ยใน 1 สัปดาห์ น้อยกว่า 10 รายต่อวัน

- พื้นที่เฝ้าระวัง เป็นพื้นที่ไม่มีผู้ป่วยอย่างน้อย 1 สัปดาห์ 

 

2. จังหวัดที่มีพื้นที่ติดกับพื้นที่ที่พบการระบาดต่อเนื่อง และเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อ

 

3. จังหวัดที่มีการระบาดในกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสแพร่เชื้อได้ง่าย เช่น มีสถานประกอบการ โรงงาน


4. จังหวัดที่ติดกับชายแดน หรือ เคยมีผู้เดินทางเข้าในพื้นที่ติดเชื้อ สัดส่วนการได้รับวัคซีนของประชากรในพื้นที่ (ปรับลดระดับกรณีได้รับวัคซีนมาก) 

 

23 จังหวัด "พื้นที่สีแดงเข้ม" มาตรการ "คลายล็อก" ล่าสุด อะไรเปิดได้-ไม่ได้

  • "ปรับมาตรการ" พื้นที่สีแดงเข้ม

โฆษก ศบค. กล่าวต่อไปว่า การปรับมาตรการพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ได้แก่ ห้ามออกนอกเคหะสถาน จากเดิม 22.00 – 04.00 น. เป็น 23.00 – 03.00 น. เพื่อให้ผู้ประกอบการณ์โต้รุ่ง ตลาดเช้า ให้กลับมาสู่วิถีชีวิตเดิม

ขณะที่ ร้านสะดวกซื้อ ตลาดสด ตลาดนัด ขยับไปเปิดให้บริการได้ถึง 22.00 น. เปิดบริการเครื่องเล่น สวนสนุกได้ แต่ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด / กทม.

ธุรกิจที่กำหนดเวลา เช่น โรงหนัง สามารถเปิดได้ถึง 22.00 น. แต่เน้นย้ำเรื่องการป้องกันโรค

สถานดูแลผู้สุงอายุ แต่เดิมให้เฉพาะผู้อยู่ประจำ เปลี่ยนเป็น รับผู้ที่เดินทางไปกลับได้ แต่ต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดด้วย มีการสุ่มตรวจ ATK

ระบบขนส่งสาธารณะ แต่เดิมให้ความจุ 75% ปรับเพิ่มได้ แต่ต้องดูความสามารถของยานพาหนะ

 

23 จังหวัด "พื้นที่สีแดงเข้ม" มาตรการ "คลายล็อก" ล่าสุด อะไรเปิดได้-ไม่ได้

ขณะที่ ศูนย์แสดงสินค้า สถานที่จัดประชุม ในช่วงฤดูหนาว จะเป็นที่มาของการจัดงาน แต่งงาน เลี้ยงสังสรรค์ ตามประเพณี เปิดได้ จำกัดไม่เกิน 500 คน เว้นระยะห่าง จัดเลี้ยงอาหารแยกชุด ไม่ปนเปื้อน สวมหน้ากากอนามัย ใช้เวลาไม่เกิน 2 ชั่วโมง และเปิดดำเนินการไม่เกิน 22.00 น. แต่ต้องขออนุญาตคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด / กทม. กรณีที่จัดงานเกิน 50 คน

 

23 จังหวัด "พื้นที่สีแดงเข้ม" มาตรการ "คลายล็อก" ล่าสุด อะไรเปิดได้-ไม่ได้

  • ปรับมาตรการ ทุกพื้นที่

โฆษก ศบค. กล่าวต่อไปว่า สำหรับ การ ปรับมาตรการ กิจการกิจกรรมในทุกพื้นที่ ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า คอมมูนิตี้มอล เครื่องเล่น ตู้เกม เปิดได้แล้ว แข่งรายบุคคล หรือเป็นคู่เท่านั้น ยกเว้นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดยังไม่อนุญาตให้เปิด สวนน้ำ สวนสนุก ทุกพื้นที่ยังไม่เปิด ขณะที่ สนามกีฬาเปิดได้ ขยายเวลา 22.00 น. เรื่องของการจัดกิจการรวมกลุ่ม ขยายจำนวนคนได้ ตามระดับของพื้นที่ แต่ต้องยึดหลักการป้องกันตนเองแบบครอบจักรวาล

สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ ยังไม่ให้เปิด ยังต้องขอให้มีการเตรียมการไว้ก่อน พื้นที่สะอาด โปร่งโล่ง ทำมาตรการภายในเตรียมไว้ ในเดือนถัดๆ ไปจะมีการเร่งรัดมาตรการให้มีการเปิดดำเนินการเช่นกัน แต่ ณ ตอนนี้ความเสี่ยงสูง ขอให้เป็นส่วนหนึ่งในการปรับปรุงภายในกิจการของท่านเองด้วย

 

23 จังหวัด "พื้นที่สีแดงเข้ม" มาตรการ "คลายล็อก" ล่าสุด อะไรเปิดได้-ไม่ได้

 

  • แนะกำกับติดตามอย่างใกล้ชิด 

สิ่งที่ทาง ผอ ศปก.ศบค. ห่วงใยคือการปรับมาตรการ สิ่งสำคัญ คือ ความร่วมมือของพี่น้องประชาชน ผู้ประกอบการ ภาครัฐ สามส่วน หากได้กำกับติดตามอย่างใกล้ชิดเราจะมีสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมในการดำเนินกิจการกิจกรรม และเหมาะสมสำหรับอยู่กับโควิด

"จะเห็นว่าวันนี้โควิดยังเป็นหมื่นแต่เรามีวิธีการที่จะอยู่กับเขาได้ ท่านเองก็ไม่ติดเชื้อ เราต้องไม่ติดเชื้อ กิจการกิจกรรม ทำให้คนที่เข้ามาในกิจการไม่ติดเชื้อ และหากดำเนินการแล้วไม่ได้ผลดี ก็ถูกสั่งปิดได้เหมือนเดิม เป็นสิ่งที่ขอให้รับทราบความเข้าใจตรงนี้" โฆษก ศบค. กล่าว 

 

23 จังหวัด "พื้นที่สีแดงเข้ม" มาตรการ "คลายล็อก" ล่าสุด อะไรเปิดได้-ไม่ได้