เช็ค! 19 ผ่อนคลายกิจการ สถานที่ไหนเสี่ยงกลาง-สูง-สูงมาก

เช็ค! 19 ผ่อนคลายกิจการ สถานที่ไหนเสี่ยงกลาง-สูง-สูงมาก

กรมอนามัยเผยคนไทยทำมาตรการ UPป้องกันโควิด-19แบบครอบจักรวาลได้แค่ 44 %  ต่ำสุดเรื่องสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่กับคนในบ้าน เผย  19 ผ่อนคลายกิจการ  สถานที่ไหนเสี่ยงกลาง-สูง-สูงมาก

เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 7 ต.ค.2564 ที่กระทรวงสาธารณสุข ในการแถลงข่าวสถานการณ์โควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุข  นพ.สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย แถลงข่าวมาตรการป้องกันโควิด-19 ในสถานประกอบการ COVID Free setting ว่า มาตรการป้องกันตัวเองครอบจักรวาล(Universal Prevention) เป็นการระมัดระวังตนเองขั้นสูงสุดอยู่ตลอดเวลา ให้คิดเสมอว่าทุกคนที่อยู่รอบตัวอาจจะเป็นผู้ติดเชื้อได้
      ผลการสำรวจอนามัยโพล ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 31 ส.ค. - 17 ก.ย.64 ประเด็น มาตรการป้องกันตัวเองครอบจักรวาล(Universal Prevention:UP) ผู้ตอบแบบสำรวจ 5,978 คน พบว่าภาพรวมทำได้ตามมาตรการ 44% แต่เรื่องการสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่กับคนในบ้านได้เพียง 65% ถือว่าต่ำกว่ามาตรการอื่น

     นพ.สราวุฒิ กล่าวด้วยว่า ขณะที่มาตรการยกระดับในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด  และพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว ที่มีมาตรการสำหรับองค์กร หรือ COVID-19 Free setting ที่คำนึงปัจจัยเสี่ยง เช่น ความหนาแน่นของผู้รับบริการ ความสะอาด การระบายอากาศในพื้นที่ กิจกรรมที่มีการสัมผัสใกล้ชิด จนถึงระยะเวลาที่เข้าร่วมด้วย ขณะนี้เปิด 19 กิจการ/กิจกรรม ตามความเสี่ยงสูงมาก ที่ต้องลดความเสี่ยงให้มากที่สุด และเพิ่มปัจจัยปกป้องด้วยการลดโอกาสสัมผัส พูดคุย ลดการถอดหน้ากากอนามัย

          19 กิจการ/กิจกรรมที่มีการผ่อนคลาย กลุ่มเสี่ยงปานกลาง คือ ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ ศูนย์การเรียนรู้(สถานที่เปิดโล่ง) ร้านอาหาร/ร้านอาหารที่มีการแสดงดนตรี เรียนรู้(สถานที่เปิดโล่ง) ขนส่งสาธารณะ(ไม่ปรับอากาศ) และสวนสาธารณะ สนามกีฬากลางแจ้ง  ความเสี่ยง พื้นที่เปิด อยู่ในพื้นที่เป็นระยะเวลานานต่อเนื่อง มีโอกาสสัมผัส พูดคุย และถอดหน้ากากน้อย

       กลุ่มเสี่ยงสูง ได้แก่ ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ ศูนย์การเรียนรู้(ที่เป็นห้องปิดใช้เครื่องปรับอากาศ) โรงยิม ฟิตเนส(ไม่มีเครื่องปรับอากาศ) โรงภาพยนตร์ ร้านอาหาร/ร้านอาหารที่มีการแสดงดนตรี(ที่เป็นห้องปิดใช้เครื่องปรับอากาศ) ห้องสรรพสินค้า คอมมูนิตี้มอล ขนส่งสาธารณะ(ปรับอากาศ) งานศพ พิธีทางศาสนา งานมงคลสมรส ความเสี่ยงเป็นพื้นที่ปิด อยู่ในพื้นที่เป็นระยะเวลานานต่อเนื่อง มีโอกาสสัมผัส พูดคุย ถอดหน้ากาก เช่น ระหว่างรับประทานอาหาร เครื่องดื่ม 
     กลุ่มเสี่ยงสูงมาก ได้แก่ ร้านสัก เจาะ ร้านทำเล็บ ร้านนวด สปา โรงยิม ฟิตเนส(มีเครื่องปรับอากาศ)  สนามกีฬาเพื่อการจัดการแข่งขันกีฬา สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และตลาด ความเสี่ยง พื้นที่ปิด อยู่ในพื้นที่เป็นระยะเวลานานต่อเนื่อง บริการมีการสัมผัสใกล้ชิดเป็นเวลานาน หรือมีโอกาสสัมผัสสารคัดหลั่งจากร่างกาย และการรวมตัวของคนจำนวนมาก

      นพ.สราวุฒิ กล่าวด้วยว่า มาตรการ COVID-19 Free setting มี 3 ส่วน ได้แก่ 1.สิ่งแวดล้อมสถานประกอบการ ต้องสะอาด และผ่านการประเมิน Thai Stop Covid19 plus 2.ส่วนผู้ให้บริการ ด้านผู้ประกอบการคัดกรองอาการพนักงาน บางพื้นที่จำเป็นต้องตรวจ ATK/RT-PCR มีใบรับรองฉีดวัคซีน หรือเคยติดเชื้อในระยะ 1-3 เดือน ขณะเดียวกัน 3.ส่วนผู้รับบริการ ต้องคัดกรองตัวเองว่ามีความเสี่ยงหรือไม่ ด้วย ATK/RT-PCR ได้รับวัคซีนโควิด โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง 608 ต้องได้ครบโดส

     นพ.สราวุฒิ กล่าวว่า ขณะนี้จะพบคลัสเตอร์ในต่างจังหวัด ดังนั้น มาตรการสำคัญในการจัดพิธีศพ ก็ต้องมี Covid19 Free setting สิ่งสำคัญต้องงดประกอบอาหาร รับประทานร่วมกัน เลี่ยงจัดมหรสพ งดเล่นการพนันหรือกิจกรรมรวมกลุ่มคน และกำหนดระยะเวลาจัดงานเท่าที่จำเป็น  อย่างไรก็ตาม หากเสียชีวิตด้วยโควิด ให้ดำเนินพิธีทางศาสนา เผาและฝังศพให้เสร็จภายใน 24 ชั่วโมงโดยห้ามเปิดถุงบรรจุศพ ด้านผู้ให้บริการ พระสงฆ์ บุคลากรในศาสนาสถานควรได้รับวัคซีนตามเกณฑ์ หรือตรวจ ATK คัดกรองอาการระบบทางเดินหายใจ ส่วนผู้เข้ารับบริการ จำกัดการเข้าร่วมงานในผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยงสูง เพราะอาจแพร่กระจายในงานเป็นวงกว้าง

         มาตรการงานแต่ง ให้เน้นเฉพาะกิจกรรมสำคัญ ใช้เวลาจัดงานสั้นที่สุด จัดงานขนาดเล็ก เชิญผู้ร่วมงานเฉพาะผู้ใกล้ชิด ญาติพี่น้อง เพื่อลดการร่วมตัวกัน เว้นระยะห่างในระหว่างพิธี โดยเฉพาะงานในอาคาร ต้องระบายอากาศให้เหมาะสม

         มาตรการจัดประชุม สัมมนา เน้นการจัดอาหารและเครื่องดื่มเฉพาะบุคคล ลดการใช้เอกสาร อุปกรณ์ที่ต้องสัมผัสร่วมกัน หรือเลือกใช้ประชุมออนไลน์ และสแกนคิวอาร์โค้ดแทน  การเว้นระยะห่าง ให้กระจายจุดลงทะเบียน ห้ามรวมตัวกันเป็นเวลานาน จัดระบบระบายอากาศ ส่วนมาตรการตรวจ ATK ของผู้ให้บริการ ตรวจตามความเหมาะสมหรือข้อกำหนดจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ที่สำคัญจะต้องมีการจัดโซนปฏิบัติงาน ให้มีเซฟตี้โซน(Safety zone) ขณะเดียวกัน
       มาตรการสำหรับตลาดสด ต้องมีอุปกรณ์ครอบอาหาร อุปกรณ์หยิบจับอาหาร มีมาตราการเว้นระยะห่าง ห้ามรวมตัวพูดคุยกัน มีการระบายอากาศที่เพียงพอ และมีทะเบียนแผงค้าของผู้ขายและพนักงาน มีผู้รับผิดชอบติดตามไทม์ไลน์ผู้ขาย