"ซิโนฟาร์ม" องค์กร นิติบุคคล อปท. ระยะ 3 รอบ 3 ลงทะเบียนวันนี้

"ซิโนฟาร์ม" องค์กร นิติบุคคล อปท. ระยะ 3 รอบ 3 ลงทะเบียนวันนี้

"ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์" เปิดลงทะเบียน รับจัดสรรวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" สำหรับ องค์กร นิติบุคคล อปท. ตั้งแต่ วันนี้ (4 ตุลาคม 2564) เวลา 9.00 น. จนถึง 14 ตุลาคม 2564 เวลา 16.00 น.

วันนี้ (4 ต.ค. 64) ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประกาศผ่านเฟซบุ๊ก โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยระบุว่า 10•10 เดือนตุลาคมนี้ เปิดยื่นขอรับการจัดสรร วัคซีนตัวเลือก “ซิโนฟาร์ม” ระยะที่ 3 รอบที่ 3 สำหรับ องค์กร / นิติบุคคล อปท. ที่มีความประสงค์จะยื่นขอรับการ จัดสรรวัคซีน ให้กับกลุ่มบุคคลตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป

 

เปิดลงทะเบียน วันนี้ (4 ตุลาคม 2564) เวลา 9.00 น. จนถึง 14 ตุลาคม 2564 เวลา 16.00 น.

 

- ผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ https://vaccine.cra.ac.th

- เลือกเมนู “ยื่นความประสงค์ขอจัดสรร” ตามประเภทองค์กรของท่าน

- อัตราค่าวัคซีนซิโนฟาร์ม โดสละ 699 บาท

- พร้อมร่วมช่วยเหลือสังคมด้วยการบริจาควัคซีนจำนวน 10% ของจำนวนวัคซีนที่ขอรับการจัดสรรให้กับกลุ่มผู้ด้อยโอกาส

  • ข้อมูลและเอกสาร

 

สำหรับ ข้อมูลและเอกสารที่ต้องเตรียมอัพโหลดสำหรับยื่นความประสงค์ผ่านช่องทางออนไลน์ มีดังนี้ 

 

ข้อมูลองค์กร/นิติบุคคล ประเภทการดำเนินธุรกิจ สถานที่ตั้งสถานประกอบการ

- หนังสือจดทะเบียนบริษัท หุ้นส่วนจำกัด นิติบุคคล สมาคม มูลนิธิ

- ข้อมูลผู้บริหารที่มีอำนาจลงนามสูงสูด สำเนาบัตรประชาชนพร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง และอีเมล*

- ข้อมูลผู้ประสานงาน สำเนาบัตรประชาชนพร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง และอีเมล*

- แจ้งจำนวนบุคคล (คน) ที่ต้องการขอรับจัดสรรวัคซีน

- โปรดตรวจสอบจำนวนให้ถูกต้อง หลังจากยื่นแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงจำนวนขอรับจัดสรรได้ทุกกรณี

- องค์กร/นิติบุคคลที่ต้องการรับการจัดสรรวัคซีนตั้งแต่ 1,000 รายขึ้นไป และ อปท.จะต้องมีหนังสือตอบรับการให้บริการฉีดวัคซีนจากสถานพยาบาลที่ท่านประสานงานไว้

หมายเหตุ : อีเมลของผู้มีอำนาจลงนามสูงสุดและอีเมลของผู้ประสานงานต้องเป็นคนละอีเมล ใช้สำหรับการจัดส่ง Username/Password ในการเข้าใช้งานระบบการจัดสรรวัคซีนสำหรับองค์กร

 

  • กำหนดการจัดสรร

 

ข้อกำหนดการจัดสรรวัคซีนให้กับองค์กร/นิติบุคคล ระยะที่ 3 รอบที่ 3 จัดสรรตามลำดับคิวการยื่นความประสงค์และโอนเงินชำระค่าวัคซีน โดยองค์กรจะได้รับอีเมลแจ้งชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านเพื่อล็อกอินเข้าระบบผ่านเมนู “ลงทะเบียนองค์กรผู้ได้รับการจัดสรรวัคซีน” เพื่อยืนยันยอดจำนวนวัคซีนที่ขอรับการจัดสรร และวิธีการโอนเงิน

 

ภายหลังจากที่ชำระค่าวัคซีนและได้รับการตรวจสอบโอนเงินเรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ทุกกรณี และสามารถนัดหมายการฉีดกับโรงพยาบาลที่ได้ประสานงานไว้ โดยกำหนดเริ่มฉีดได้ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

 

"ซิโนฟาร์ม" องค์กร นิติบุคคล อปท. ระยะ 3 รอบ 3 ลงทะเบียนวันนี้