"สปสช." ดูแลผู้ป่วย "ล้างไต" ช่องท้องในพื้นที่อุทกภัย ต่อเนื่อง

"สปสช." ดูแลผู้ป่วย "ล้างไต" ช่องท้องในพื้นที่อุทกภัย ต่อเนื่อง

"สปสช." อภ. ปณท. ดบ. และสมาคมเพื่อนโรคไต ดูแลผู้ป่วย "ล้างไต" ช่องท้อง ในพื้นที่ประสบภัย "น้ำท่วม" พร้อมประกาศให้ผู้ป่วยทั่วไป ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และผู้ป่วยฉุกเฉิน ในพื้นที่อุทกภัย เข้ารับบริการที่หน่วยบริการใดก็ได้ ถือเป็น "กรณีฉุกเฉิน"

นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า จากภาวะอุทกภัยในหลายจังหวัดที่เกิดขึ้นขณะนี้ สปสช.ได้ประชุมเพื่อประเมินและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดูแลและช่วยเหลือภายใต้บทบาทของ สปสช. โดยเฉพาะในพื้นที่เขต 2 เขต 4 และเขต 9 โดยการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

 

ทั้งกลุ่มผู้ป่วยทั่วไป ผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ต้องรักษาต่อเนื่อง และผู้ป่วยฉุกเฉินที่หน่วยบริการเกิดภาวะ น้ำท่วม ที่ผ่านมา สปสช. ได้ออกประกาศให้เข้ารับบริการที่หน่วยบริการใดก็ได้ โดยให้ถือเป็น กรณีฉุกเฉิน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนที่ประสบอุทกภัยในด้านบริการสาธารณสุข

 

"สปสช." ดูแลผู้ป่วย "ล้างไต" ช่องท้องในพื้นที่อุทกภัย ต่อเนื่อง

ส่วน ผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย ทั้งในกลุ่มผู้ป่วยล้างไตผ่านช่องท้อง (CAPD) และผู้ป่วยล้างไตด้วยเครื่องอัตโนมัติ (APD) เป็นกลุ่มผู้ป่วยที่ สปสช. ต้องเฝ้าระวังใกล้ชิด เนื่องจากมีภาวะที่ต้องล้างไตอย่างต่อเนื่อง ตามที่ สปสช. ร่วมกับองค์การเภสัชกรรม และบริษัท ไปรษณีย์ ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด (ปณท.ดบ.) จัดระบบการจัดส่งน้ำยาล้างไต ยาและเวชภัณฑ์ถึงบ้านผู้ป่วย ทั้งผู้ป่วย CAPD และ APD

 

ทั้งในภูมิภาคที่ห่างไกล กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทั้งในช่วงสถานการณ์ปกติ การรองรับกรณีเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ สถานการณ์โรคติดต่อ เป็นต้น ทำให้ในช่วงภาวะอุทกภัยขณะนี้ ภาพรวมการจัดส่งน้ำยาล้างไตยังคงสามารถดำเนินการต่อไปได้ ทำให้ผู้ป่วยได้รับน้ำยา ล้างไต เพื่อบำบัดรักษา

“จากการติดตามสถานการณ์โดย สปสช.ร่วมกับ องค์การเภสัชกรรม บริษัทไปรษณีย์ไทย ดิสทริบิวชั่น จำกัด  และสมาคมเพื่อนโรคไตแห่งประเทศไทย และ สปสช.เขต พบผู้ป่วย 3 ราย ที่น้ำยาล้างไตที่เก็บไว้ที่บ้านถูกน้ำท่วม น้ำพัดเสียหาย โดยเป็นผู้ป่วยของ รพ.อุ้มผาง จ.ตาก รพ.พระนารายณ์ จ.ลพบุรี และ รพ.ชัยภูมิ ทำให้ไม่มีน้ำยาล้างไต ในจำนวนนี้ 2 ราย เราได้ประสานงานเร่งด่วน เพื่อจัดส่งน้ำยาล้างไตทดแทนให้กับผู้ป่วยโดยเร็วแล้ว"

 

ส่วนผู้ป่วย รพ.ชัยภูมิ ได้ส่งไปรับการรักษาที่ รพ.จัตุรัส แล้ว ส่วน รพ.สุโขทัยที่ถูกน้ำท่วมและได้ปิดหน่วยฟอกไตนั้น ในส่วนผู้ป่วย CAPD ยังสามารถจัดส่งน้ำยาล้างไตได้ ขณะที่ข้อมูลการจัดส่งน้ำยาล้างไต ยา และเวชภัณฑ์ รอบการจัดส่งระหว่างวันที่ 26 ก.ย. – 10 ต.ค. 64 ของศูนย์ ปณท.ดบ. ที่บางนา เชียงราย ลำพูน พิษณุโลก อุบลราชธานี อุดรธานี และนครราชสีมา จากการประเมินยังสามารถจัดส่งน้ำยาล้างไตให้ผู้ป่วยได้” เลขาธิการ สปสช. กล่าว

 

"สปสช." ดูแลผู้ป่วย "ล้างไต" ช่องท้องในพื้นที่อุทกภัย ต่อเนื่อง