รวมแอพฯ "เช็คน้ำท่วม” โหลดไว้ ง่ายกว่า “สวดมนต์”

รวมแอพฯ "เช็คน้ำท่วม” โหลดไว้ ง่ายกว่า “สวดมนต์”

จากเหตุการณ์เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันในหลายจังหวัด รวม 5 แอพฯมีไว้อุ่นใจ เพื่อเช็คสถานการณณ์น้ำท่วม และเพื่อเตือนสาธารณภัย

ผลพวงที่มาจากพายุโซนร้อน “เตี้ยนหมู่” ทำให้เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมในหลายๆ จังหวัดของประเทศไทย โดยสรุปจากรายงานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ล่าสุดเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 จังหวัดที่เกิดอุทกภัยรวมทั้งหมด 5 จังหวัด 7 อำเภอ และมีบ้านเรือนที่ถูกน้ำท่วมขังจำนวน 243 หลัง นอกจากนี้ยังมีจังหวัดที่เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันอีกหลายๆ จังหวัด ไม่เว้นแม้แต่ปริมณฑล อย่างนนทบุรี เป็นต้น

การป้องกันและเตรียมพร้อมรับมือกับน้ำท่วม หรือตรวจเช็คสภาพสถานการณ์น้ำจึงเป็นสิ่งสำคัญในช่วงเวลานี้ แม้ว่านายกรัฐมนตรีจะพูดเปรยๆ ว่าให้ประชาชนสวดมนต์ให้จิตใจสงบ และไล่พายุแล้วก็ตาม แต่กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ แนะนำวิธีที่ง่ายกว่านั้น ด้วยการใช้แอพพลิเคชั่นที่ถูกออกแบบมาเพื่อสถานการณ์อุทกภัย หรือแอพฯ ที่แจ้งเตือน "ภาวะน้ำ"

ใครที่ยังไม่โหลดไว้ในโทรศัพท์ เราแนะนำ และสรุปฟังก์ชั่น ข้อดีของแอพฯไว้ให้แล้วที่นี่

รวมแอพฯ "เช็คน้ำท่วม” โหลดไว้ ง่ายกว่า “สวดมนต์”

 • ThaiWater ติดตามสถานการณ์น้ำ

แอพพลิเคชั่นนี้ สำหรับการติดตามสถานการณ์น้ำ จากคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ ดำเนินการโดยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สำหรับฟีเจอร์ต่างๆ ที่น่าสนใจของแอพฯ นี้ ได้แก่ ข้อมูลสรุปภาพรวมเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำและอากาศ ทั้งสถานการณ์พายุ ปริมาณฝนตก 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ระดับน้ำในลุ่มน้ำ ปริมาณน้ำในเขื่อน และคาดการณ์ฝนและคลื่นในอ่าวไทยล่วงหน้า 3 วัน

ฟีเจอร์เมนู “ฝน” : แสดงข้อมูลปริมาณน้ำฝนว่าแต่ละพื้นที่ของประเทศมีปริมาณฝนตกมากน้อยเพียงใด สามารถดูภาพรวมฝนตกทั่วประเทศในรูปแผนที่ได้

ฟีเจอร์เมนู “ระดับน้ำ” : แสดงข้อมูลของระดับน้ำที่สถานีวัดต่างๆ เมื่อกดเข้าไปดูข้อมูลของสถานีนั้น จะมีกราฟแสดงปริมาณน้ำย้อนหลัง 3 วัน และ 24 ชั่วโมง โดยกราฟจะแสดงข้อมูลระดับท้องน้ำและระดับตลิ่ง

ฟีเจอร์เมนู “เขื่อน” : แสดงข้อมูลเขื่อนต่างๆ ทั่วไทย ใช้ดูข้อมูลความจุอ่าง น้ำกักเก็บ น้ำไหลลง น้ำระบาย ของแต่ละเขื่อนได้

Andriod : คลิกดาวน์โหลด 

iOS : คลิกดาวน์โหลด 

 

รวมแอพฯ "เช็คน้ำท่วม” โหลดไว้ ง่ายกว่า “สวดมนต์”

 • DPM Reporter เตือนสาธารณภัยทุกรูปแบบ

แอพพลิเคชั่น DPM REPORTER ถูกจัดทำและพัฒนาโดย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย ช่วยให้ประชาชนเข้าถึงระบบการแจ้งเตือนภัยได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น อันจะนำไปสู่การมีศักยภาพในการรู้รับ ปรับตัว และฟื้นกลับจากภัยพิบัติอย่างรวดเร็วและยั่งยืน ซึ่งแอพฯ นี้จะทำหน้าที่ส่งข้อมูลข่าวสารสถานการณ์ภัยไปยังประชาชนผ่านระบบ Smart Phone ในลักษณะ Private และ Public Channels มีการพัฒนาให้แอพฯ สามารถรับส่งข้อมูลข่าวสารระหว่างผู้ใช้งานกับแอดมินรวดเร็ว ทันเวลามากขึ้น 

“DPM REPORTER” มีฟังก์ชันต่างๆ คือ 

- ฟังก์ชันข่าวสาธารณภัย : รายงานสถานการณ์ภัยที่เกิดขึ้นภายในประเทศ ในรูปแบบภาพนิ่ง คลิปวิดีโอ และรายละเอียดของภัยต่างๆ 

- ฟังก์ชันแจ้งเตือนสาธารณภัย : รวบรวมข่าวแจ้งเตือนภัยทุกประเภท และข้อมูลสรุปสาธารณภัยประจำวัน

- ฟังก์ชันรายงานข่าว : โดยเปิดให้ผู้ใช้งานมีส่วนร่วมเป็นผู้รายงานสถานการณ์ภัยด้วยตนเอง

- ฟังก์ชันแผนที่ข่าว : แจ้งเตือนภัยล่วงหน้าทั่วประเทศ

ฟังก์ชันสถิติสาธารณภัย : รวบรวมการเกิดสาธารณภัยครอบคลุมตั้งแต่รายปี รายเดือน รายสัปดาห์ และรายวัน

Android : คลิกดาวน์โหลด 

iOS : คลิกดาวน์โหลด 

 

รวมแอพฯ "เช็คน้ำท่วม” โหลดไว้ ง่ายกว่า “สวดมนต์”

 • WMSC รายงานทั้งสถานการณ์น้ำประจำวัน ข้อมูลน้ำในอ่าง

แอพพลิเคชั่นที่สํานักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ร่วมกับ ศูนย์สารสนเทศ ดําเนินการโครงการพัฒนาโปรแกรมสําหรับแสดงสถานการณ์น้ำ และพื้นที่เพาะปลูกบนอุปกรณ์สื่อสารแบบพกพา

WMSC มีฟังก์ชันที่น่าสนใจคือ

 • รายงานสถานการณ์น้ำประจำวัน
 • ข้อมูลน้ำในอ่าง
 • ข้อมูลน้ำฝน
 • ข้อมูลน้ำท่า
 • กล้องติดตามสถานการณ์น้ำ
 • ข้อมูลการเกษตร กรมชลประทาน Social Network

Android : คลิกดาวน์โหลด 

iOS : คลิกดาวน์โหลด 

รวมแอพฯ "เช็คน้ำท่วม” โหลดไว้ ง่ายกว่า “สวดมนต์”

 • DWR4THAI แอปพลิเคชันให้บริการข้อมูลข่าวสารของกรมทรัพยากรน้ำ 

แอพพลิเคชั่นให้บริการข้อมูลข่าวสารของกรมทรัพยากรน้ำ รายงานสถานการณ์น้ำเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบสารสนเทศทรัพยากรน้ำที่มีอยู่ นำเสนอข้อมูล ข่าวสาร บริการอิเล็กทรอนิกส์ มีฟังก์ชัน เพิ่มการแสดงผลข้อมูลรายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง และเมนูเตือนภัยน้ำหลากดินถล่ม

โดยมีฟังก์ชันที่น่าสนใจคือ

- เพิ่มการแสดงผลข้อมูลรายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง

- เมนูเตือนภัยน้ำหลากดินถล่ม : ทำการเพิ่มข้อมูลวันที่ประกาศเตือน และสีของสถานะเตือนภัยให้สอดคล้องกับระบบปฏิบัติการเฝ้าระวัง และเตือนภัยล่วงหน้าน้ำหลาก-ดินถล่ม

- เมนูโครงการของกรมทรัพยากรน้ำ : เพิ่มข้อมูลรายละเอียดโครงการของแต่ละสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค

Andriod : คลิกดาวน์โหลด

iOS : คลิกดาวน์โหลด 

รวมแอพฯ "เช็คน้ำท่วม” โหลดไว้ ง่ายกว่า “สวดมนต์”

 • RainViewer แจ้งเตือนพายุ และดูสภาพอากาศ

RainViewer เป็นแอพฯ เรดาร์ตรวจอากาศและพยากรณ์อากาศแบบครบวงจรที่คาดการณ์ว่าพายุจะเคลื่อนตัวไปยังที่ใด ติดตามฝน หิมะ หรือพายุใด ๆ บนแผนที่เรดาร์ออนไลน์

รวมถึงการรับการแจ้งเตือนอย่างทันเวลาเกี่ยวกับฝนที่อาจจะตก

ฟังก์ชันที่น่าสนใจคือ

 • แผนที่เรดาร์สภาพอากาศแบบเรียลไทม์
 • รับการแจ้งเตือนสภาพอากาศ
 • ติดตามเส้นทางของพายุบนแผนที่สภาพอากาศ และสภาพของพายุใน 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา
 • กราฟปริมาณฝนล่วงหน้า แสดงความหนาแน่นและปริมาณฝนในชั่วโมงถัดไปในพื้นที่ของคุณ
 • กราฟปริมาณน้ำฝนจะปรากฏให้เห็นเมื่อฝนเริ่มตกและหยุดตก

Andriod : คลิกดาวน์โหลด

iOS : คลิกดาวน์โหลด