มข.เปิดตัว การเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยผ่านประสบการณ์ในโลกเสมือน

มข.เปิดตัว การเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยผ่านประสบการณ์ในโลกเสมือน

มข.ชูโครงการการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัย ผ่านประสบการณ์ในโลกเสมือน หรือ Metaverse experience ก้าวสู่โลกเสมือนจริงดิจิตัล ตอบโจทย์โลกอนาคต

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เปิดตัวโครงการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยผ่านประสบการณ์ในโลกเสมือน หรือ Metaverse experience ดำเนินการโดยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งถือได้ว่าเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกๆในประเทศไทยที่ได้นำอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนรู้ผ่าน metaverse experience มาให้บริการในหอสมุด ทั้งนี้ เพื่อกระตุ้นแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ของนักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตลอดจนบุคคลทั่วไปที่สนใจ

สำหรับ Metaverse คือ โลกเสมือนจริงทางดิจิทัล ที่ในอนาคต เมื่อพัฒนาอย่างสมบูรณ์ขึ้นแล้ว คนจะสามารถเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์กัน เสมือนว่ามีอีกหนึ่งตัวตนในโลกดิจิตัล โดยมีการพยากรณ์ไว้ว่า ในอนาคตเมื่อ metaverse ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ คนจะใช้ชีวิตอยู่ในทั้งสองโลก อย่างมีความสำคัญพอๆกัน

มข.เปิดตัว การเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยผ่านประสบการณ์ในโลกเสมือน

การเข้าถึงชีวิตใน metaverse หรือโลกเสมือนทางดิจิตัลนั้น สามารถทำได้ผ่านเทคโนโลยี Virtual Reality (VR) ซึ่งในปัจจุบัน บริษัทเทคโนโลยีชั้นนำ เช่น Facebook, Google, Tencent, หรือ Microsoft ได้แข่งขันกันในการพัฒนาเทคโนโลยีด้าน virtual reality เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้ผู้ใช้งาน ตลอดจนการสร้างโลกเสมือน และ ecosystem เพื่อเตรียมความพร้อมสู่โลก metaverse อย่างจริงจังในอนาคตอันใกล้นี้

 

  • รู้จัก Metaverse โลกเสมือนจริงดิจิตัล

อธิการบดี ม.ขอนแก่น  กล่าวด้วยว่า Metaverse เป็นสิ่งที่มาร์ค ซัคเคอร์เบิร์ก CEO ของบริษัท Facebook ได้กล่าวถึงเมื่อเร็วๆนี้ว่า ในอนาคต Facebook จะเปลี่ยนไปเป็น Metaverse company ซึ่งคิดว่า เรารู้จักเรื่อง VR (Virtual reality) มาสักระยะหนึ่งแล้ว

พอถึงจุดที่มีเรื่องของ Metaverse เข้ามา เรื่องของ Metaverse จะเป็นที่นิยมอย่างรวดเร็วและถูกนำมาใช้ประโยชน์ในหลายด้าน ทั้งด้านการติดต่อสื่อสารโซเชียลมีเดียยุคใหม่ ที่สามารถเชื่อมทุกคนบนโลกนี้มาอยู่ในโลกเสมือนอันเดียวกัน นอกจากนี้ยังสามารถใช้ในเรื่องของความบันเทิง เรื่องของการเรียนการสอน การศึกษาได้อีกด้วย คิดว่า metaverse และ VR คือเทคโนโลยีใหม่ที่จะเข้ามาในอนาคตอันใกล้นี้ และการที่ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่น

มข.เปิดตัว การเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยผ่านประสบการณ์ในโลกเสมือน

โดยสำนักหอสมุดได้จัดหาและนำอุปกรณ์การเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยี VR เข้ามาเพื่อให้นักศึกษา หรือบุคลากรของเรารู้จัก ถือว่าเราเป็นผู้นำในรายแรกๆของประเทศเลยนะครับ และคิดว่าเทคโนโลยีนี้เมื่อมีจุดเริ่มต้น อาจารย์ นักศึกษา นักวิจัยของเรา น่าจะมีโอกาสในการพัฒนา และสามารถที่จะนำประโยชน์จากเทคโนโลยีนี้ไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งอาจจะเป็นช่องทางที่ก่อให้เกิดการพัฒนาในด้านต่างๆ ทั้งทางด้านนวัตกรรม การเรียนการสอน เรื่องของ Entertainment หรือการพัฒนาให้เกิดช่องทางการติดต่อสื่อสารแห่งอนาคตได้

 

  • โลกเสมือนดิจิตัล ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่

รศ.นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในฐานะ Learning center for All หรือศูนย์กลางการเรียนรู้สำหรับทุกคน ได้ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วด้านเทคโนโลยี (technological disruption) ที่อาจนำไปสู่การเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนในสังคมในอนาคตอันใกล้นี้

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาการเข้าถึงโลกเสมือนทางดิจิตัลหรือ metaverse สำนักหอสมุดจึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ในโลกเสมือน หรือ metaverse experience ขึ้น โดยได้จัดหา VR Headset ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่จะนำผู้ใช้บริการเข้าสัมผัส กับ โลกเสมือน ได้ เปรียบเหมือนสะพานเชื่อมระหว่างโลกจริงและโลกเสมือน

โดยจะให้บริการการใช้งาน VR Headset สำหรับ นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตลอดจนบุคคลทั่วไป ในเดือน ตุลาคม 2564 นี้ นับเป็นหอสมุดในสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกๆ ของประเทศไทยที่เห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยีล้ำสมัยนี้ และ จัดหาอุปกรณ์ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อเปิดโอกาส แห่งการเข้าถึงเทคโนโลยี platform ใหม่ๆ ที่กำลังได้รับความสนใจว่าอาจจะเป็นเทคโนโลยีที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงโลก และวิถีชีวิตของผู้คน ในอนาคตอันใกล้