เปิดกราฟ "โควิด กทม." 14 วันหลังสุด เขตไหนไม่พบผู้ป่วยแล้ว เช็คที่นี่!

เปิดกราฟ "โควิด กทม." 14 วันหลังสุด เขตไหนไม่พบผู้ป่วยแล้ว เช็คที่นี่!

"พงศกร" โฆษก กทม.เปิดกราฟติดเชื้อ "โควิด กทม." 14 วันหลังสุด พร้อมอัพเดทคนไข้ 50 เขต พื้นที่ไหนไม่พบผู้ป่วยแล้ว เช็คที่นี่!

วันที่ 28 ก.ย. ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษกกรุงเทพมหานคร(กทม.) โพสต์เฟซบุ๊คว่า จากการที่พวกเราช่วยกันปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด และมีจำนวนผู้ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 เพิ่มขึ้น ทำให้ กทม.มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในแต่ละวันลดลง และผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม Hospitel และศูนย์พักคอย ก็มีจำนวนลดลงอย่างต่อเนื่อง 

เพื่อควบคุมการแพร่ระบาด ไม่ให้มีการแพร่ระบาดมากขึ้น เรายังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด สถานการณ์จะได้กลับมาเป็นปกติโดยเร็วครับ

อัปเดต จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายเขตในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (วันที่ 28 กันยายน 2564) มีผู้ติดเชื้อที่รักษาตัวใน กทม. 1,557 ราย ขณะนี้มีผู้ป่วยรักษาตัวในโรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม Hospitel และศูนย์พักคอย ของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งสิ้น 2,164 ราย

เปิดกราฟ "โควิด กทม." 14 วันหลังสุด เขตไหนไม่พบผู้ป่วยแล้ว เช็คที่นี่!

จำนวนผู้ป่วยโควิด-19 ที่ตรวจพบ มากที่สุดคือ เขตมีนบุรี (126 ราย) เขตประเวศ (78 ราย) และเขตสวนหลวง (78 ราย) โดยยังพบผู้ติดเชื้อ 49 เขต ดังนี้

▫️กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ รวม 10 เขต มีผู้ป่วย 205 คน

เปิดกราฟ "โควิด กทม." 14 วันหลังสุด เขตไหนไม่พบผู้ป่วยแล้ว เช็คที่นี่!

▫️กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ รวม 8 เขต มีผู้ป่วย 117 คน

เปิดกราฟ "โควิด กทม." 14 วันหลังสุด เขตไหนไม่พบผู้ป่วยแล้ว เช็คที่นี่!

▫️กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ รวม 7 เขต มีผู้ป่วย 117 คน

เปิดกราฟ "โควิด กทม." 14 วันหลังสุด เขตไหนไม่พบผู้ป่วยแล้ว เช็คที่นี่!

▫️กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก รวม 9 คน 317 คน

เปิดกราฟ "โควิด กทม." 14 วันหลังสุด เขตไหนไม่พบผู้ป่วยแล้ว เช็คที่นี่!

▫️กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง รวม 9 เขต 60 คน

เปิดกราฟ "โควิด กทม." 14 วันหลังสุด เขตไหนไม่พบผู้ป่วยแล้ว เช็คที่นี่!

▫️กลุ่มเขตกรุงธนใต้ รวม 7 เขต 87 คน

เปิดกราฟ "โควิด กทม." 14 วันหลังสุด เขตไหนไม่พบผู้ป่วยแล้ว เช็คที่นี่!

สำหรับเขตที่ไม่พบผู้ติดเชื้อ คือ เขตพญาไท

กทม.ได้จัดระบบการรักษา ที่ผู้ป่วยสามารถรักษาตัวที่บ้านได้ (HI) อย่างปลอดภัย และผู้ป่วยที่ไม่สามารถแยกรักษาตัวที่บ้านได้ ก็มีศูนย์พักคอย (CI) ให้สามารถพักรักษาตัวได้ และเพิ่มศักยภาพสถานพยาบาลให้พร้อมรองรับผู้ป่วยวิกฤตได้อย่างเต็มที่

นอกจากจัดระบบรักษาแล้ว  กทม. ได้ควบคุมการแพร่ระบาดของโรค โดยจัดทีมปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาโควิด-19 เชิงรุก CCRT ลงชุมชน ตรวจคัดกรองค้นหาผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องไปแล้วกว่า 4,000 แห่ง และจัดจุดตรวจคัดกรองผู้ป่วยประจำกลุ่มเขต รวมทั้ง เร่งกระจายวัคซีนให้ครอบคลุมผ่านจุดฉีดวัคซีนเชิงรุกไปยังชุมชนต่างๆ ทั้งศูนย์ฉีดวัคซีนไทยร่วมใจ และหน่วยฉีดวัคซีนเคลื่อนที่(BMV) 

"ถึงแม้ว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดในขณะนี้ที่ยอดผูป่วยลดลง กทม. ก็ยังเร่งกระจายวัคซีนให้พี่น้องประชาชนใน กทม. ได้ฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์มากที่สุด และควบคุมการระบาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เราทุกคนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติโดยเร็วครับ"โฆษก กทม.ระบุ

เปิดกราฟ "โควิด กทม." 14 วันหลังสุด เขตไหนไม่พบผู้ป่วยแล้ว เช็คที่นี่!