เงินเยียวยาม.33 รอบ2 เริ่มโอนแล้ว 13 จังหวัด เงินยังไม่เข้า รีบทบทวนสิทธิ์

เงินเยียวยาม.33 รอบ2 เริ่มโอนแล้ว 13 จังหวัด เงินยังไม่เข้า รีบทบทวนสิทธิ์

เช็คเลย! เงินเยียวยาม.33 รอบ2 กลุ่ม 13 จังหวัด หากใครยังไม่ได้ให้รีบเช็คสิทธิ และขอยื่นทบทวนสิทธิก่อนหมดเขต 31 ตุลาคม 2564

เงินเยียวยาผู้ประกันตนมาตรการ 33 รอบ 2 เริ่มทยอยโอนเข้าพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประชาชนของผู้ประกันตนที่ได้รับสิทธิแล้วตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน จนถึง 28 กันยายน 2564 จำนวนเงิน 2,500 บาท

โดยประชาชนผู้ที่ได้รับโอนเงินก่อนจะเป็นกลุ่มคนในพื้นที่ 13 จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา ชลบุรี ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา จำนวน 3.02 ล้านคน

เงินเยียวยาม.33 รอบ2 เริ่มโอนแล้ว 13 จังหวัด เงินยังไม่เข้า รีบทบทวนสิทธิ์

  • วิธี "เช็คสิทธิประกันสังคม" 

สามารถเช็คสิทธิประกันสังคม หรือตรวจสอบสิทธิประกันสังคม ของผู้ประกันตนมาตรา 33 ได้ดังนี้

  1. เข้าไปที่ เว็บไซต์ www.sso.go.th
  2. กดคลิกที่ "ตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยาฯ (ผู้ประกันตนมาตรา 33"
  3. เลือกตรวจสอบสถานะโครงการเยียวยาผู้ประกันตน
  4. กรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก และกรอกรหัสให้ตรงตามรูปที่กำหนด
  5. จากนั้นกด "ค้นหา"
  6. ระบบจะแสดงผลการค้นหา พร้อมอัพเดทข้อมูลล่าสุดให้ทราบ
  7. สำหรับผลการเช็คสิทธิ จะมี 2 แบบ คือ "ได้รับสิทธิ" และ "ไม่ได้รับสิทธิ" 

เงินยังไม่เข้า ให้ยื่นทบทวนสิทธิ

หากใครที่เงินยังไม่เข้านั้น สามารถผู้ประกันตนสามารถยื่นแบบ "ทบทวนสิทธิ" โดยผู้ทบทวนสิทธิสามารถดาวน์โหลดเอกสารแบบคำขอทบทวนสิทธิเยียวยาได้ที่ www.sso.go.th  จากนั้นกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มฯ ให้ถูกต้องครบถ้วน

ลงลายมือชื่อ ระบุเลขบัตรประชาชนให้ชัดเจน หรือแนบสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบเสร็จ สลิปชำระเงินสมทบ (ถ้ามี) พร้อมหมายเลขโทรศัพท์เพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมติดต่อกลับได้

ส่งเอกสารด้วยตนเองที่สำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ หรือสามารถส่งผ่านทางไปรษณีย์ก็ได้ (ยึดวันประทับตามไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

โดยยื่นทบทวนสิทธิได้ ตั้งแต่วันที่ 1-31 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

ที่มา สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน