ฉีด "วัคซีน กทม." 2 เข็มคืบหน้า 3.5 ล้านคน เช็คยอดเหลือเท่าไหร่ถึงเป้า 70 %

ฉีด "วัคซีน กทม." 2 เข็มคืบหน้า 3.5 ล้านคน เช็คยอดเหลือเท่าไหร่ถึงเป้า 70 %

อัพเดทข้อมูลฉีด "วัคซีน กทม."กลุ่มครบ 2 เข็ม ในกรุงเทพฯ คืบหน้า 3.5 ล้านราย เช็คจำนวนยอดฉีดเหลือเท่าไหร่ ถึงเป้าครบ 70 %

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรุงเทพมหานคร(กทม.) เปิดเผยข้อมูลความคืบหน้าผลการดำเนินการให้บริการ "วัคซีนโควิด" ในพื้นที่กรุงเทพฯข้อมูลวันที่ 25 ก.ย. เวลา 08.00 น.ใน 6 กลุ่มเสี่ยงเพิ่มขึ้น 53,776 โดส แบ่งเป็นดังนี้

1.กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ฉีดวัคซีน 1,492 โดส สะสม 619,608 โดส

2.กลุ่มผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ฉีดวัคซีน 9,761 โดส สะสม 1,401,870 โดส

3.กลุ่มเจ้าหน้าที่อื่นๆ ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย ฉีดวัคซีน 1,949 โดส สะสม 296,613 โดส

4.หญิงตั้งครรภ์ ฉีดวีคซีน 68 โดส สะสม 14,318 โดส

5.กลุ่มบุคคลที่มีโรคประจำตัว ฉีดวัคซีน 7,650 โดส สะสม 1,142,522 โดส

6.กลุ่มประชาชนทั่วไป 32,856 โดส สะสม 8,255,168 โดส

ฉีด "วัคซีน กทม." 2 เข็มคืบหน้า 3.5 ล้านคน เช็คยอดเหลือเท่าไหร่ถึงเป้า 70 %

นอกจากนี้ กทม.ยังได้สรุปยอดจำนวนผู้ที่ได้รับ "วัคซีนโควิด" รายวัน แบ่งเป็นดังนี้

เข็มที่ 1 เพิ่มเติมอยู่ที่ 8,714 ราย สะสมอยู่ที่ 7,948,818 ราย

เข็มที่ 2 เพิ่มเติมอยู่ที่ 31,010 ราย ครบ 2 เข็มสะสมอยู่ที่ 3,571,622 ราย

เข็มที่ 3 เพิ่มเติมอยู่ที่ 14,052 ราย สะสมอยู่ที่ 209,659 ราย

ฉีด "วัคซีน กทม." 2 เข็มคืบหน้า 3.5 ล้านคน เช็คยอดเหลือเท่าไหร่ถึงเป้า 70 %

ผู้สื่อข่าว "กรุงเทพธุรกิจ" รายงานว่า สำหรับข้อมูลตัวเลขการฉีด "วัคซีนโควิด" ให้ครบ 2 เข็มจากข้อมูลสะสมล่าสุด 3,571,622 รายนั้น กทม.มีเป้าหมายจะเร่งฉีดให้ได้ 70 % ตามทะเบียนราษฎร์ผู้มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปจากจำนวน 7,699,174 คน อยู่ที่ 5,389,421 คน ทำให้ขณะนี้ยังมียอดห่างจากเป้าหมาย 70 % อยู่ที่ 1,817,799 คน