รวมครบ! จองฉีด "วัคซีนโมเดอร์นา" (Moderna) ปี 65 โรงพยาบาลไหนเปิดจองบ้าง?

รวมครบ! จองฉีด "วัคซีนโมเดอร์นา" (Moderna) ปี 65 โรงพยาบาลไหนเปิดจองบ้าง?

เปิดจองฉีดวัคซีนโมเดอร์นา (Moderna) สำหรับปี 2565 มีโรงพยาบาลไหนเปิดให้ลงทะเบียนจองแล้วบ้าง พร้อมเช็คเงื่อนไข ราคา และรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่นี่

แม้ประเทศไทยตอนนี้จะมีการฉีดวัคซีนที่มากขึ้น แต่คุณภาพวัคซีนที่มีอยู่ก็ยังไม่อาจไม่สามารถเอาชนะความร้ายแรงของโควิด-19 ได้อยู่หมัด ล่าสุดหลายโรงพยาบาลได้กลับมาเปิดให้ทำการจองฉีดวัคซีนโมเดอร์นา (Moderna) หนึ่งในวัคซีนทางเลือกที่มีประสิทธิภาพช่วยป้องกันโควิดได้ดี คาดว่าได้ฉีดในไตรมาสแรกๆของปี 2565 เช็คด่วนมีที่ไหนบ้าง

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ชวนดู โรงพยาบาลไหนเปิดให้จองฉีดวัคซีนโมเดอร์นา (Moderna) รอบปี 2565 บ้าง

พร้อมเช็ครายละเอียด เงื่อนไข คุณสมบัติผู้จอง ราคา และสิ่งอื่นๆ อะไรบ้างที่ต้องรู้ก่อนจอง

(อัพเดท 23 ก.ย.64 )

โรงพยาบาลที่เปิดให้จองฉีดวัคซีนทางเลือก "โมเดอร์นา" (Moderna) รอบปี 2565

จากการเช็คข้อมูล ณ วันที่ 23 กันยายน 2564 พบ มีโรงพยาบาลจำนวน 6 แห่ง ที่เปิดให้ลงทะเบียนจองฉีดวัคซีน Moderna มีตามต่อไปนี้

1.โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาการุณย์

บุคคลทั่วไปที่สนใจลงทะเบียนฉีดวัคซีนทางเลือก “โมเดอร์นา” (Moderna) ของโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาการุณย์ สามารถลงทะเบียนกับทางโรงพยาบาลได้ โดยจะต้องเสียค่าบริการเอง มีรายละเอียดดังนี้

ราคาต่อเข็มอยู่ที่: จำนวน 1,500 บาท / เข็ม (รวมค่าบริการฉีด)

จะได้ทำการฉีดวัคซีนเมื่อไหร่: ทาง รพ. คาดว่าจะได้รับวัคซีนและในการฉีดในปี 2565

เงื่อนไขต่างๆ:

-จองได้ตั้งแต่ 22 กันยายน 64

-จำกัดการจองสูงสุด 10 เข็ม ต่อ 1 บัตรประชาชน

-การจองในระบบจะสมบูรณ์เมื่อมีการโอนเงินและส่งหลักฐานการโอนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

-ชำระเงินแล้วจะไม่สามารถคืนเงินได้ และไม่อนุญาตให้นำวัคซีนออกนอกโรงพยาบาล

รายละเอียดเพิ่มเติมการจอง: โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาการุณย์

ติดต่อ:  เว็บไซต์: www.siphhospital.com / โทร: 1474 / ไลน์ ออฟฟิเชียล: @SiPH 

รวมครบ! จองฉีด "วัคซีนโมเดอร์นา" (Moderna) ปี 65 โรงพยาบาลไหนเปิดจองบ้าง?

  

2.โรงพยาบาลเมดพาร์ค (MedPark Hospital)

บุคคลทั่วไปที่สนใจลงทะเบียนฉีดวัคซีนทางเลือก “โมเดอร์นา” (Moderna) ของโรงพยาบาลเมดพาร์ค สามารถลงทะเบียนกับทางโรงพยาบาลได้ โดยจะต้องเสียค่าบริการเอง มีรายละเอียดดังนี้

ราคาต่อเข็มอยู่ที่: จำนวน ราคา 3,300 บาท ต่อ จำนวน 2 เข็ม (รวมค่าบริการฉีดวัคซีน)

จะได้ทำการฉีดวัคซีนเมื่อไหร่: ทาง รพ. คาดว่าจะได้รับวัคซีนและในการฉีดในปี 2565

เงื่อนไขต่างๆ:

-สำหรับเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป

-โรงพยาบาลคาดว่าจะได้รับวัคซีนไตรมาส 1-2/65

-ราคารวมค่าวัคซีนและค่าบริการโรงพยาบาลในวันที่ฉีดวัคซีนเท่านั้น

รายละเอียดเพิ่มเติมการจอง: โรงพยาบาลเมดพาร์ค (MedPark Hospital)

ติดต่อ:  เว็บไซต์: www.medparkhospital.com /โทร: 020233333 / ไลน์ ออฟฟิเชียล: @medpark.thailand

รวมครบ! จองฉีด "วัคซีนโมเดอร์นา" (Moderna) ปี 65 โรงพยาบาลไหนเปิดจองบ้าง?

3.โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี

บุคคลทั่วไปที่สนใจลงทะเบียนฉีดวัคซีนทางเลือก “โมเดอร์นา” (Moderna) ของโรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี สามารถลงทะเบียนกับทางโรงพยาบาลได้ โดยจะต้องเสียค่าบริการเอง มีรายละเอียดดังนี้

ราคาต่อเข็มอยู่ที่: จำนวน ราคา 1,650 บาท ต่อ จำนวน 1 เข็ม (รวมค่าบริการฉีดวัคซีน)

จะได้ทำการฉีดวัคซีนเมื่อไหร่: ทาง รพ. คาดว่าจะได้รับวัคซีนและในการฉีดในปี 2565

เงื่อนไขต่างๆ:

-สำหรับเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป

-โรงพยาบาลคาดว่าจะได้รับวัคซีนไตรมาส 1-2/65

รายละเอียดเพิ่มเติมการจอง: โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี

ติดต่อ:  เว็บไซต์: https://samitivejthonburi.com/th / โทร: 02-438-9000
รวมครบ! จองฉีด "วัคซีนโมเดอร์นา" (Moderna) ปี 65 โรงพยาบาลไหนเปิดจองบ้าง?

4.โรงพยาบาลพญาไท 3

บุคคลทั่วไปที่สนใจลงทะเบียนฉีดวัคซีนทางเลือก “โมเดอร์นา” (Moderna) ของโรงพยาบาลพญาไท 3 สามารถลงทะเบียนกับทางโรงพยาบาลได้ โดยจะต้องเสียค่าบริการเอง มีรายละเอียดดังนี้

ราคาต่อเข็มอยู่ที่: จำนวน ราคา 1,650 บาท ต่อ จำนวน 1 เข็ม (รวมค่าบริการฉีดวัคซีน)

จะได้ทำการฉีดวัคซีนเมื่อไหร่: ทาง รพ. คาดว่าจะได้รับวัคซีนและในการฉีดในปี 2565

เงื่อนไขต่างๆ:

-วัคซีนโมเดอร์นา รุ่น Spikevax

-อายุที่จองได้ ตั้งแต่เด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป และบุคคลทั่วไป

-สามารถจองได้ผ่านเว็บไซต์ และช็อปปี้ได้ด้วย

รายละเอียดเพิ่มเติมการจอง: เว็บไซต์  หรือ ช็อปปี้  

ติดต่อ:  เว็บไซต์: www.phyathai.com  / โทร: 1772

รวมครบ! จองฉีด "วัคซีนโมเดอร์นา" (Moderna) ปี 65 โรงพยาบาลไหนเปิดจองบ้าง?

5.โรงพยาบาลวิมุติ

บุคคลทั่วไปที่สนใจลงทะเบียนฉีดวัคซีนทางเลือก “โมเดอร์นา” (Moderna) ของโรงพยาบาลวิมุติ สามารถลงทะเบียนกับทางโรงพยาบาลได้ โดยจะต้องเสียค่าบริการเอง มีรายละเอียดดังนี้

ราคาต่อเข็มอยู่ที่: จำนวน ราคา 1,650 บาท ต่อ จำนวน 1 เข็ม (รวมค่าบริการฉีดวัคซีน แต่กรณีขอพบแพทย์เพิ่มเติมจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มด้วย)

จะได้ทำการฉีดวัคซีนเมื่อไหร่: ทาง รพ. คาดว่าจะได้รับวัคซีนและในการฉีดในปี 2565

เงื่อนไขต่างๆ:

-เด็กอายุ 12-17 ปี และบุคคลทั่วไปที่จองได้

-คาดว่าจะได้รับวัคซีนช่วง เดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน 2565

รายละเอียดเพิ่มเติมการจอง: โรงพยาบาลวิมุติ 

ติดต่อ:  เว็บไซต์: https://www.vimut.com/home / โทร: 020790000/ ไลน์ ออฟฟิเชียล: @vimuthospital

รวมครบ! จองฉีด "วัคซีนโมเดอร์นา" (Moderna) ปี 65 โรงพยาบาลไหนเปิดจองบ้าง?

6.โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

บุคคลทั่วไปที่สนใจลงทะเบียนฉีดวัคซีนทางเลือก “โมเดอร์นา” (Moderna) ของโรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ สามารถลงทะเบียนกับทางโรงพยาบาลได้ โดยจะต้องเสียค่าบริการเอง มีรายละเอียดดังนี้

ราคาต่อเข็มอยู่ที่: จำนวน ราคา 1,650 บาท ต่อ จำนวน 1 เข็ม (รวมค่าบริการฉีดวัคซีน แต่กรณีขอพบแพทย์เพิ่มเติมจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มด้วย)

จะได้ทำการฉีดวัคซีนเมื่อไหร่: ทาง รพ. คาดว่าจะได้รับวัคซีนและในการฉีดในปี 2565

เงื่อนไขต่างๆ:

-สำหรับผู้ที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป และบุคคลทั่วไป

-เป็นวัคซีนโมเดอร์นารุ่น Spikevax

-จองและชำระเงินผ่านระบบออนไลน์

-คาดว่าจะได้รับวัคซีนช่วง เดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน 2565

รายละเอียดเพิ่มเติมการจอง: โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ 

ติดต่อ:  เว็บไซต์: www.princsuvarnabhumi.com / โทร: 020805999 

รวมครบ! จองฉีด "วัคซีนโมเดอร์นา" (Moderna) ปี 65 โรงพยาบาลไหนเปิดจองบ้าง?