อัพเดท "ฉีดวัคซีน" กทม.คืบหน้า 3.4 ล้านราย เช็คยอดกลุ่ม 2 เข็มเหลือเท่าไหร่ถึงเป้า 70 %

อัพเดท "ฉีดวัคซีน" กทม.คืบหน้า 3.4 ล้านราย เช็คยอดกลุ่ม 2 เข็มเหลือเท่าไหร่ถึงเป้า 70 %

อัพเดทข้อมูลฉีดวัคซีนกลุ่ม "ครบ 2 เข็ม" ในกรุงเทพฯ คืบหน้าแล้วเกิน 3.4 ล้านราย อัพเดทจำนวนยอดฉีดเหลือเท่าไหร่ถึงเป้า 70 %

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรุงเทพมหานคร(กทม.) เปิดเผยข้อมูลความคืบหน้าผลการดำเนินการให้บริการ "วัคซีนโควิด" ในพื้นที่กรุงเทพฯ จากข้อมูลของวันที่ 23 ก.ย. เวลา 08.00 น. ใน 6 กลุ่มเสี่ยงมียอดฉีดเพิ่มขึ้น 47,554 โดส แบ่งเป็นดังนี้ 

1.กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ฉีดวัคซีน 1,089 โดส สะสม 618,613 โดส

2.กลุ่มผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ฉีดวัคซีน 10,385 โดส สะสม 1,385,837 โดส

3.กลุ่มเจ้าหน้าที่อื่นๆ ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย ฉีดวัคซีน 773 โดส สะสม 294,256 โดส

4.หญิงตั้งครรภ์ ฉีดวีคซีน 84 โดส สะสม 14,092 โดส

5.กลุ่มบุคคลที่มีโรคประจำตัว ฉีดวัคซีน 6,664 โดส สะสม 1,130,734 โดส

6.กลุ่มประชาชนทั่วไป 28,559 โดส สะสม 8,187,595 โดส

อัพเดท "ฉีดวัคซีน" กทม.คืบหน้า 3.4 ล้านราย เช็คยอดกลุ่ม 2 เข็มเหลือเท่าไหร่ถึงเป้า 70 %

นอกจากนี้ กทม.ยังได้สรุปยอดจำนวนผู้ที่ได้รับ "วัคซีนโควิด" รายวัน แบ่งเป็นดังนี้

เข็มที่ 1 เพิ่มเติมอยู่ที่ 9,463 ราย สะสมอยู่ที่ 7,931,546 ราย

เข็มที่ 2 เพิ่มเติมอยู่ที่ 45,846 ราย ครบ 2 เข็มสะสมอยู่ที่ 3,495,236 ราย

เข็มที่ 3 เพิ่มเติมอยู่ที่ 2,245 ราย สะสมอยู่ที่ 204,282 ราย

อัพเดท "ฉีดวัคซีน" กทม.คืบหน้า 3.4 ล้านราย เช็คยอดกลุ่ม 2 เข็มเหลือเท่าไหร่ถึงเป้า 70 %

ผู้สื่อข่าว "กรุงเทพธุรกิจ" รายงานว่า สำหรับข้อมูลตัวเลขการฉีด "วัคซีนโควิด" ให้ครบ 2 เข็มจากข้อมูลสะสมล่าสุด 3,495,236 รายนั้น กทม.มีเป้าหมายจะเร่งฉีดให้ได้ 70 % ตามทะเบียนราษฎร์ผู้มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปจากจำนวน 7,699,174 คน อยู่ที่ 5,389,421 คน ทำให้ขณะนี้ยังมียอดห่างจากเป้าหมาย 70 % อยู่ที่ 1,894,185 คน