ลุ้น! เปิดพื้นที่กทม.รับนักท่องเที่ยว "กรุงเทพ แซนด์บ็อกซ์" 1 พ.ย.นี้

ลุ้น! เปิดพื้นที่กทม.รับนักท่องเที่ยว "กรุงเทพ แซนด์บ็อกซ์" 1 พ.ย.นี้

เปิดพื้นที่กทม.รับนักท่องเที่ยว "กรุงเทพ แซนด์บ็อกซ์" ตามแผนก.การท่องเที่ยวฯ เสนอ 1 พ.ย.นี้ มีความเป็นไปได้ หากฉีดวัคซีนครอบคลุมตามเป้าหมาย และต้องพิจารณารอบด้าน

วันนี้ (22 ก.ย.2564)นพ.เฉวตสรร นามวาท ผู้อำนวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กระทรวงสาธารณสุข แถลงศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ประจำวัน โดยกล่าวถึงความคืบหน้าในการเปิดพื้นที่ กทม.รับท่องเที่ยวต่างชาติ “กรุงเทพ แซนด์บ็อกซ์” ว่า ขณะนี้ การกำหนดเปิดพื้นที่ กทม.เพื่อรองรับการท่องเที่ยวนั้น กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้มีการนำเสนอแผนเปิดพื้นที่ กทม. ในวันที่ 1 พ.ย.นี้ ซึ่งเรื่องดังกล่าวต้องมีการพิจารณาโดยรอบคอบ และต้องมั่นใจว่าในกทม.มีการฉีดวัคซีนครบถ้วน

ตามแผนการฉีดวัคซีนนั้น คาดว่าจะครบถ้วนในเดือนต.ค.นี้ ดังนั้น กรอบเปิดพื้นที่กทม.ในวันที่ 1 พ.ย.2564 นี้ ก็น่าจะเป็นไปได้  แต่ทั้งนี้ การจะเปิดได้หรือไม่นั้น ต้องมีการพิจารณาในรายะเอียดอย่างรอบคอบ เพราะต้องมีความพร้อมในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็น  ประชาชนพร้อม นักท่องเที่ยวพร้อม ระบบข้อมูลในการติดตามต้องมีความพร้อม เช่น หลายพื้นที่มีความครอบคลุมวัคซีนในระดับเขต หรือระดับอำเภอที่มีรายละเอียดลงไปให้ชัดเจน โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงที่ต้องมีการฉีดวัคซีนให้เป็นไปตามเป้า  นอกจากนั้นต้องมีกลไก หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาคส่วนหน่วยงานสาธารณสุขต้องมีความพร้อมในการรับมือ ดำเนินการ” นพ.เฉวตสรร กล่าว

 

  • "กรุงเทพ แซนด์บ็อกซ์" เริ่ม 1 พ.ย.มีความเป็นไปได้

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้าที่จะมาถึงตอนนี้ มีการดำเนินการ ภูเก็ต แซนด์บ็อกซ์ ในวันที่ 1 ก.ค.2564 และมีการดำเนินการเปิดพื้นที่ทำเป็น Sealed Route รับภูเก็ต แซนด์บ็อกซ์ ให้นักท่องเที่ยวต่างชาติที่ฉีดวัคซีนแล้ว ออกจากภูเก็ตมาเที่ยวต่อได้ ตั้งแต่ 1 ก.ค.-30 ก.ย.นี้  ไม่ว่าจะเป็น ในวันที่ 15 ก.ค.2564  Sealed routes (3+4+7) เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า (วันที่ 16 ส.ค.7+7/ ภูเก็ต+สุราษฎร์ธานี) Sealed routes เกาะพีพี เกาะไหง  ไร่เลย์ (16 ส.ค. 7+7/ ภูเก็ต+ กระบี่) และ Sealed routes เขาหลัก เกาะยาวน้อย เกาะยาวใหญ่ (16 ส.ค.7+7/ ภูเก็ตพังงา) ซึ่งเป็นจุดที่มีการดำเนินการมีขั้นตอนแนวปฎิบัติที่ดี

ลุ้น! เปิดพื้นที่กทม.รับนักท่องเที่ยว "กรุงเทพ แซนด์บ็อกซ์" 1 พ.ย.นี้

ทั้งนี้ ข้อมูล ณ วันที่ 21 ก.ย.2564  แผนการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว ในเดือน ต.ค.- ธ.ค.นี้ ได้มีการเปิดแบบไม่กักตัวใน Blue Zone ใน 10 จังหวัดที่วางไว้  ได้แก่ 1.ภูเก็ต 2. กระบี่ 3.พังงา 4.สุราษฎร์ธานี 5.เชียงใหม่ 6.ชลบุรี 7.บุรีรัมย์  8.เพชรบุรี 9.ประจวบคีรีขันธ์ และ10.กรุงเทพฯ

โดยมีรายละเอียด คือ 1 พ.ย.2564 จะมีการเปิดต.หัวหิน หนองแค เสนอทดสอบระบบวันที่ 15 ต.ค.นี้ อ.เมือง แม่ริม แม่แดง ดอยเตา พัทยา อ.บางละมุง สัตหีบ เป็นต้น

 

  • ทุกพื้นที่ควบคุมงานเทศกาลงานบุญ ป้องกันโควิด

นพ.เฉวตสรร กล่าวต่อไปว่าตอนนี้มีหลายจังหวัดทั้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ พบผู้ป่วยรายใหม่ลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่ทั้งนี้ก็มีหลายพื้นที่ที่ยังมีคลัสเตอร์เล็กๆ ไม่ว่าจะเป็น ล้งผลไม้ จ.จันทบุรี โรงงานในจ.ตาก และจ.สงขลา  หรือ รร.นายร้อยในจ.ประจวบคีรีขันธ์ รวมถึงงานบุญ งานประเพณีต่างๆ ที่ผ่านมา ทั้งคลัสเตอร์ในงานศพ งานกฐิน งานเกษียณอายุราชการ และงานเทศกาลกินเจ หรืองานเทศกาลต่างๆ ดังนั้น อยากให้ใช้มาตรการป้องกันโรคอย่างเข้มงวด และลดกิจกรรมบางส่วนที่จะทำให้มีคนหนาแน่น และสวมหน้ากากตลอดเวลา ล้างมือบ่อยๆ เว้นระยะห่างทางสังคม

ลุ้น! เปิดพื้นที่กทม.รับนักท่องเที่ยว "กรุงเทพ แซนด์บ็อกซ์" 1 พ.ย.นี้ นอกจากนั้น ในส่วนของร่างพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 พ.ศ. .... (พ.ร.ก.ควบคุมโรค) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุข โดยกำหนดให้มีมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพในการป้องกัน ระงับ ควบคุม หรือขจัดโรคติดต่อที่มีการระบาดในกรณีปกติและในกรณีที่มีความรุนแรงให้ยุติหรือบรรเทาลงโดยเร็ว และสามารถตั้งหน่วยงานพิเศษขึ้นมาเป็นกลไกดำเนินงานได้ตามที่ครม.ให้ความเห็นชอบ ร่างพระราชกำหนด แก้ไข พ.ร.บ. นั้น ขณะนี้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ต้องนำรายละเอียดไปปรับปรุงเนื้อหาสาระให้มีความเหมาะสม ครบถ้วน และดำเนินการตามขั้นตอน คาดว่าจะใช้ระยะเวลาหนึ่ง ฉะนั้น ร่างพ.ร.ก.ดังกล่าว  1 ต.ค.นี้ก็ยังไม่ได้มีผลบังคับใช้