เงินเข้าวันนี้! www.sso.go.th จ่ายเยียวยาประกันสังคม ม.40 รอบ 2 คนละ 5,000 บาท

เงินเข้าวันนี้! www.sso.go.th จ่ายเยียวยาประกันสังคม ม.40 รอบ 2 คนละ 5,000 บาท

เงินเข้าวันนี้! www.sso.go.th จ่ายเยียวยา "ประกันสังคม" ม.40 รอบ 2 อีกคนละ 5,000 บาท รับผ่าน "พร้อมเพย์" ตกหล่นให้ทบทวนสิทธิ เช็กเลย www.sso.go.th

อัพเดท! กรณีแจกเงินเยียวยา "ประกันสังคม" แก่ประชาชนแรงงานผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม หรือพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด ที่ประกาศ ล็อกดาวน์ โดยประกันสังคม เปิดลงทะเบียนผ่าน www.sso.go.th  สำหรับผู้ประกันตนตาม มาตรา 33 (ม.33) , มาตรา 39 (ม.39) และมาตรา 40 (ม.40) 

ปัจจุบันสำนักงานประกันสังคมจ่ายเงินเยียวยาให้ผู้ประกันตน ม. 33 ม.39 และ ม.40 ไปแล้วเกือบ 10 ล้านคน แบ่งเป็น

  • ผู้ประกันตน ม. 33  โอนแล้ว 3,292,889 ราย จำนวนเงิน 8,388.22 ล้านบาท
  • นายจ้าง ม.33 โอนแล้ว 150,472 ราย จำนวนเงิน 6,270.09 ล้านบาท
  • ผู้ประกันตน ม.39 โอน 1,342,519 ราย จำนวนเงิน 6,712.60 ล้านบาท
  • ผู้ประกันตน ม.40  โอน 4,377,972 ราย จำนวนเงิน 21,889.86 ล้านบาท

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

จ่ายเยียวยา "ประกันสังคม" 

  • สำนักงานประกันสังคม จะเริ่มทยอยโอนเงินเยียวยาเข้าบัญชี "พร้อมเพย์" ที่ผูกกับบัตรประชาชนของผู้ประกันตน
  • เนื่องจากไม่สามารถโอนจ่ายในคราวเดียวกันได้ ประกันสังคม จะจ่ายตามลำดับเลขบัตรประชาชน

ผู้ประกันตน ม.40 พื้นที่ 16 จังหวัด

คือ นครราชสีมา ระยอง ราชบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ลพบุรี เพชรบูรณ์ ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีบุรี เพชรบุรี ตาก อ่างทอง นครนายก สมุทรสงคราม และสิงห์บุรี (ที่ขึ้นทะเบียนและจ่ายเงินสมทบ วันที่ 4-24 ส.ค.64) จำนวน 2.3 ล้านคน 

จะได้รับเงินเยียวยา 1 เดือน คนละ 5,000 บาท ในวันที่ 20 – 21 กันยายน 2564

 

ผู้ประกันตน ม.40 พื้นที่ 13 จังหวัด 

คือ กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา ชลบุรี ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา จำนวน 4 ล้านคน 

จะได้รับเยียวยา "รอบ 2" อีกคนละ 5,000 บาท ในวันที่ 22-23 กันยายน 2564

ผู้ประกันตน ม.40 พื้นที่ 3 จังหวัด

คือ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา จำนวย 3.45 แสนคน (ที่ขึ้นทะเบียนและจ่ายเงินสมทบ วันที่ 4-24 ส.ค.64) 

จะได้รับเยียวยารอบ 2 อีกคนละ 5,000 บาท รวมเป็น 10,000 บาท วันที่ 28 กันยายน 2564

คลิกตรวจสอบสิทธิเยียวยา "ประกันสังคม" ม.40 หรือ ตรวจสอบสิทธิเยียวยาที่  www.sso.go.th

เงินเข้าวันนี้! www.sso.go.th จ่ายเยียวยาประกันสังคม ม.40 รอบ 2 คนละ 5,000 บาท

ขั้นตอนตรวจสอบสิทธิเยียวยา

1.ใส่เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก

2. กรอกรหัสภาพให้ตรงตามภาพที่ปรากฎ (แต่ละครั้งแตกต่างกันไป)

3.คลิกค้นหา

เงินเข้าวันนี้! www.sso.go.th จ่ายเยียวยาประกันสังคม ม.40 รอบ 2 คนละ 5,000 บาท

คลิกตรวจสอบสิทธิเยียวยา ม.40 

 

ยื่นแบบ "ทบทวนสิทธิ" 

  • ผู้ประกันตนสามารถยื่นแบบ "ทบทวนสิทธิ" โดยผู้ทบทวนสิทธิสามารถดาวน์โหลดเอกสารแบบคำขอทบทวนสิทธิเยียวยาได้ที่ www.sso.go.th จากนั้นกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มฯ ให้ถูกต้องครบถ้วน
  • ลงลายมือชื่อ ระบุเลขบัตรประชาชนให้ชัดเจน หรือแนบสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบเสร็จ สลิปชำระเงินสมทบ (ถ้ามี) พร้อมหมายเลขโทรศัพท์เพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมติดต่อกลับได้
  • ส่งเอกสารด้วยตนเองที่สำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ หรือสามารถส่งผ่านทางไปรษณีย์ก็ได้ (ยึดวันประทับตามไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
  •  

หมายเหตุ : หากมีการเปลี่ยนชื่อ/เปลี่ยนนามสกุล ให้แนบเอกสารหลักฐานการเปลี่ยนชื่อมาด้วย ส่งมาที่สำนักงานประกันสังคมใน 29 จังหวัด ที่ตนเองสมัครเป็นผู้ประกันตน