"รพ.ปากช่องนานา" พัฒนา "Smart Hospital" ให้ ปชช. รับบริการ รพ.ใกล้บ้าน

"รพ.ปากช่องนานา" พัฒนา "Smart Hospital" ให้ ปชช. รับบริการ รพ.ใกล้บ้าน

"ปลัด สธ." ชื่นชม "รพ.ปากช่องนานา" นำเทคโนโลยีพัฒนาบริการ "Smart Hospital" ร่วมมือชุมชน ให้ประชาชนได้รับบริการขั้นสูงในโรงพยาบาลใกล้บ้าน

วันนี้ (18 กันยายน 2564) ที่ โรงพยาบาลปากช่องนานา จังหวัดนครราชสีมา นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพของ รพ.ปากช่องนานา

 

โดย ปลัด สธ. กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายให้สถานพยาบาลในสังกัดพัฒนาศักยภาพการให้บริการให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยคำนึงถึงปัญหาของพื้นที่ ความต้องการของชุมชนบนความร่วมมือของบุคลากรและภาคประชาสังคมในพื้นที่ ซึ่งโรงพยาบาลปากช่องนานา ได้ยึดหลักการ "ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

 

เพียบพร้อมทันสมัย ถูกต้องปลอดภัย ประทับใจบริการ" มาใช้ในการพัฒนาจาก โรงพยาบาล ทั่วไปขนาดเล็ก เป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ มีแพทย์เชี่ยวชาญครบทุกสาขาหลัก นำเทคโนโลยีมาใช้บริการเป็น Smart Hospital บันทึกข้อมูลผู้ป่วยนอกด้วยระบบดิจิทัล

อ่านข่าว : "มช.- รพ.พระมงกุฎเกล้า" พัฒนาระบบ "home isolation" ดูแลผู้ป่วยโควิด-19

"รพ.ปากช่องนานา" พัฒนา "Smart Hospital" ให้ ปชช. รับบริการ รพ.ใกล้บ้าน

พร้อมระบบรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ ด้านสิ่งแวดล้อมได้มีการปรับภูมิทัศน์ให้ผู้รับบริการรู้สึกผ่อนคลาย และยังติดตั้งหลังคาโซลาเซลล์ ช่วยลดค่าไฟฟ้าได้เดือนละกว่าแสนบาท โดยโรงพยาบาลมีเป้าหมายจะพัฒนาเพื่อเป็นศูนย์โรคหัวใจระดับ 2 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านอุบัติเหตุ ศูนย์ผ่าตัดแบบส่องกล้อง และศูนย์แพทย์ศึกษาในอนาคต  

 

นอกจากนี้ ยังเร่งสร้างโรงพยาบาลปากช่องนานา 2  เป็นหน่วยบริการปฐมภูมิขนาดใหญ่ ให้บริการผู้ป่วยนอกครบวงจร มีจุดรับยาแบบ Drive thru สำหรับผู้ป่วยที่ตรวจรักษาจากโรงพยาบาลหลักสามารถรับยาได้เพื่อลดความแออัด คาดให้บริการได้ภายในเดือนตุลาคม 2564

 

"รพ.ปากช่องนานา" พัฒนา "Smart Hospital" ให้ ปชช. รับบริการ รพ.ใกล้บ้าน

นายแพทย์เกียรติภูมิ กล่าวต่อว่า ในช่วงการแพร่ระบาดของ โควิด 19 โรงพยาบาลปากช่องนานา ได้ขยายห้องอณูชีวโมเลกุลทำให้สามารถตรวจหาเชื้อแบบ rt-pcr ได้มากขึ้นตรวจไปแล้วกว่า 35,000 ราย

 

รวมทั้งขยายหอผู้ป่วยโควิด 19 และเพิ่มเตียง ICU โควิดเป็น 11 เตียง รองรับผู้ป่วยโควิด 19 ทำให้ตรวจรู้ผลเร็ว ผู้ป่วยได้รับการรักษาเร็ว และควบคุมการระบาดได้ดี