มจร วัดไร่ขิง เปิดรับคนในครอบครัวนิสิตเรียนต่อป.ตรีฟรี

มจร วัดไร่ขิง เปิดรับคนในครอบครัวนิสิตเรียนต่อป.ตรีฟรี

มจร วัดไร่ขิง เปิดโครงการครอบครัวรักษ์เรียน สำหรับนิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 ที่ไม่ได้เข้าโครงการช่วยเหลือค่าเทอมสามารถเลือกบุคคลในครอบครัว มาเรียนปริญญาตรีฟรี

พระมหาบุญเลิศ  อินฺทปญฺโญ รองผอ.วิทยาลัยสงฆ์ (วส.) พุทธปัญญาศรีทวารวดี หรือ มจร วัดไร่ขิง จ.นครปฐม กล่าวว่า ในปีการศึกษา 2565 ทางวส.พุทธปัญญาศรีทวารวดี มีโครงการครอบครัวรักษ์เรียน โดยมีแนวคิดที่จะใช้การศึกษา สร้างปัญญา และความสุขในครอบครัว

 

  • คนใน 'ครอบครัว'เรียน ป.ตรี ฟรี

สำหรับรูปแบบการดำเนินโครงการครอบครัวรักษ์เรียน คือ นิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 ที่สมัครเข้ามาเรียนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ครุศาสตรบัณฑิต และพุทธศาสตรบัณฑิตที่ไม่ได้เข้าโครงการช่วยเหลือค่าเทอมใดๆ ของทางวิทยาลัย

มจร วัดไร่ขิง เปิดรับคนในครอบครัวนิสิตเรียนต่อป.ตรีฟรี

สามารถเลือกบุคคลในครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นพ่อ แม่ พี่ สามี ภรรยา หรือผู้ปกครอง มาเรียนในวิทยาลัยในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร และปริญญาตรีได้ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่า

 

 

  • ร่วมสร้างปัญญาในครอบครัว

ส่วนระดับปริญญาโท ลดค่าเทอมลงครึ่งราคา ระดับปริญญาเอก ลดค่าเทอมร้อยละ 30 นิสิตสามารเข้าร่วมโครงการนี้ได้ครอบครัวละ 1 คน โดยในรุ่นแรกจะเปิดรับ 20 ครอบครัวนำร่องก่อน  

พระมหาบุญเลิศ กล่าวต่อไปว่า การจัดให้มีโครงการดังกล่าวเพื่อต้องการจะทำให้สมาชิกในครอบครัวของนิสิตได้เข้าใจในการศึกษาเล่าเรียนในวิทยาลัยสงฆ์ สามารถเป็นเพื่อนเดินทาง และได้ช่วยเหลือดูแลกันและกันในขณะที่เรียนอยู่ในวิทยาลัย สอดคล้องกับแนวคิดในการใช้การศึกษาสร้างปัญญาและความสุขในครอบครัว ทั้งนี้ได้เริ่มเปิดรับนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2565 ภายใต้โครงการครอบครัวรักษ์เรียนแล้ว ติดต่อสอบถาม โทร.097-9363256, 065-5253759, 089-2231243