ครูเฮ! ครม.ปรับเพิ่ม เงินเดือนครูอาชีวศึกษาเอกชน 484 แห่ง

ครูเฮ! ครม.ปรับเพิ่ม เงินเดือนครูอาชีวศึกษาเอกชน 484 แห่ง

ศธ.เผยครม.เห็นชอบปรับอัตราเงินอุดหนุนรายบุคคล ในส่วนเงินสมทบ เงินเดือน ครูอาชีวศึกษาเอกชน 484 แห่ง เริ่มปีงบประมาณ65

วันนี้ (7 ก.ย.2564) น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ครั้งที่ 35/2564 ว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบการปรับอัตราเงินอุดหนุนรายบุคคล ในส่วนของเงินสมทบเป็นเงินเดือนครู สำหรับนักเรียนโรงเรียนเอกชน ประเภทอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

 

  • เพิ่ม 'เงินเดือนครู'อาชีวศึกษาเอกชน 

โดยจะเพิ่มขึ้น 450 บาทต่อคนต่อปี จากอัตรา 8,582.50 บาทต่อคนต่อปี เพิ่มขึ้นเป็น 9,032.50 บาทต่อคนต่อปี ดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2565 เป็นต้นไป ซึ่งจะใช้งบประมาณปีละ 97.4 ล้านบาท ครอบคลุมสถานศึกษาอาชีวศึกษา 484 แห่ง นักเรียนในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนระดับ ปวช. จำนวนสองแสนกว่าคน