'โควิดวันนี้' ปทุมธานี ดับเพิ่มอีก 20 ราย ป่วยใหม่ 275 ราย

'โควิดวันนี้' ปทุมธานี ดับเพิ่มอีก 20 ราย ป่วยใหม่ 275 ราย

"โควิดวันนี้" ปทุมธานี ดับเพิ่มอีก 20 ราย ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 275 ราย

เมื่อวันที่ 1 ..64 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี รายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่ วันที่ 1 ก.ย.  64 จำนวน 275 ราย โดยจำแนกเป็น ผู้ติดเชื้อรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 275 ราย เพศหญิง 171 ราย เพศชาย 104 ราย คนไทย 270 ราย ต่างชาติ 5 ราย (พม่า 4 ราย จีน 1 ราย ) อายุเฉลี่ย 39 ปี(น้อยสุด 8 เดือน มากที่สุด 94 ปี) เสียชีวิต 20 ราย

163049376582

ขณะที่ล่าสุดจังหวัดปทุมธานี มีคำสั่ง ปรับล็อกดาวน์-เคอร์ฟิว แล้ว ตามคำสั่งจังหวัดปทุมธานีที่ 8566/2564 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 เริ่ม 1 กันยายน 2564 โดยมีการปรับมาตรการใช้เส้นทางคมนาคม ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า/การขนส่งสาธารณะ เปิดบริการได้ ถึง 20.00 น. ทุกแผนก บริการขนส่งข้ามเขตพื้นที่และการเดินทางขนส่งสาธารณะ ยกเว้น แบบมีเงื่อนไข จำกัดผู้โดยสารไม่เกิน 75% สวมแมสก์ตลอดเวลา ร้านอาหาร สถานศึกษามีแอร์ ใช้บริการได้ไม่เกิน 50%

163049388791

จํานวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศรายใหม่ วันที่ 1 กันยายน 2564 ตรวจสอบ 10 จังหวัดอันดับแรก 

1 กรุงเทพมหานคร 3732 ราย
2
สมุทรปราการ 1284 ราย
3
ชลบุรี 879 ราย
4
สมุทรสาคร 864 ราย
5
ระยอง 547 ราย
6
พระนครศรีอยุธยา 492 ราย
7
ราชบุรี 417 ราย
8
นครราชสีมา 333 ราย
9
ฉะเชิงเทรา 331 ราย
10
นราธิวาส 313 ราย

163047479868