แพทย์ฯ แนะ 'ผู้ป่วยมะเร็ง' รับ 'วัคซีนโควิด-19' ได้ทุกชนิดให้เร็วที่สุด

แพทย์ฯ แนะ 'ผู้ป่วยมะเร็ง' รับ 'วัคซีนโควิด-19' ได้ทุกชนิดให้เร็วที่สุด

แพทย์ฯ แนะ 'ผู้ป่วยมะเร็ง' และผู้ใกล้ชิดผู้ป่วยให้เร่งรับวัคซีนโควิด-19 เร็วที่สุด เพราะจัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูงต่อภาวะแทรกซ้อนจากการรับเชื้อโควิด-19 สามารถรับวัคซีนโควิด-19 ได้ทุกชนิดที่มีในปัจจุบัน

นายแพทย์ธนุตม์ ก้วยเจริญพานิชก์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมะเร็งชีวามิตรา กล่าวถึง การรับ "วัคซีนโควิด-19" ของ "ผู้ป่วยมะเร็ง" ว่า เครือข่ายความร่วมมือศูนย์มะเร็งชั้นนำในอเมริกา หรือ NCCN (National Comprehensive Center Network) ได้ให้แนวทางปฏิบัติล่าสุดเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว

โดยแนะนำให้ผู้ป่วยมะเร็งซึ่งเป็นกลุ่มผู้มีความเสี่ยงสูงต่อการมีภาวะเทรกซ้อนจากการรับเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมทั้งผู้ดูแลและผู้ใกล้ชิดผู้ป่วยมะเร็ง ให้รีบรับวัคซีนทันที หรือเร็วที่สุด โดยสามารถรับวัคซีนได้ทุกชนิดที่มีอยู่ในขณะนี้ และไม่ควรรอวัคซีนเฉพาะชนิดใดชนิดหนึ่ง

163040476151

  • ควรฉีดทันทีไม่ควรรอ

"ผู้ป่วยมะเร็ง รวมถึงผู้ที่กำลังอยู่ในกระบวนการรักษามะเร็ง เป็นผู้มีความเสี่ยงสูงที่จะรับเชื้อไวรัสโควิด-19 ดังนั้น จึงไม่ควรรอวัคซีนชนิดใดชนิดหนึ่ง และควรฉีดวัคซีนทันที จากแนวทางปฏิบัติของ NCCN ยังได้แนะนำอีกว่า ผู้ป่วยมะเร็งที่กำลังรับเคมีบำบัด หรือกำลังรับการรักษาด้วยยาพุ่งเป้า และรังสีบำบัด ก็สามารถรับวัคซีนโควิด-19 ได้ทันทีที่สามารถทำได้ ยกเว้นผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างกระบวนการเปลี่ยนถ่ายสเต็มเซลล์ และการรักษาด้วยภูมิคุ้มกันบําบัดควรต้องรอหลังการรักษาดังกล่าวอย่างน้อย 3 เดือน จึงจะสามารถรับวัคซีนได้" 

163040476148  • อาการข้างเคียงไม่แตกต่างจากคนทั่วไป 

“ด้านอาการข้างเคียง และอาการไม่พึงประสงค์จากการฉีด "วัคซีนโควิด-19" ในผู้ป่วยมะเร็งนั้น จากรายงานพบว่าไม่มีความแตกต่างจากอาการที่เกิดกับบุคคลทั่วไป เช่น หน่วงแขน อ่อนเพลีย หนาวสั่น ปวดศีรษะ มีไข้ และมีอาการแพ้วัคซีนซึ่งพบน้อยมาก ทั้งนี้ หลังรับวัคซีน ทั้งผู้ป่วยมะเร็ง ผู้ดูแลและผู้ใกล้ชิดผู้ป่วย ยังคงต้องปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันและเพื่อลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด"

"ด้วยการใส่หน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย 1 - 2 เมตร หมั่นล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งก่อนรับประทานอาหาร หลังใช้ห้องน้ำ หรือหลังสัมผัสจุดเสี่ยงที่มีผู้อื่นใช้งานร่วมกัน รวมทั้งหลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่ที่มีคนหนาแน่น แออัด หรือพื้นที่ปิด” นพ.ธนุตม์ กล่าวทิ้งท้าย