'เยียวยาประกันสังคม' ม.33, 39, 40 เตรียมเปิดทบทวนสิทธิ ใครตกหล่น รีบเช็คด่วน

'เยียวยาประกันสังคม' ม.33, 39, 40 เตรียมเปิดทบทวนสิทธิ ใครตกหล่น รีบเช็คด่วน

ประกันสังคมเปิดทบทวนสิทธิรับเงินเยียวยา ม.33, ม.39 และ ม.40 ใครตกหล่นเช็คด่วน ทำอย่างไร ใช้อะไรบ้าง และปิดทบทวนเมื่อไหร่?

ล่าสุดสำนักงานประกันสังคมได้ เปิดให้ทบทวนสิทธิเร็วขึ้น เพื่อเร่งโอนเงินให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบตาม ม.33, 39, 40 ทั้ง 29 จังหวัด โดยจะมีการเปิดให้ยื่นทบทวนสิทธิ เริ่ม “ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564” เป็นต้นไป โดยใช้เพียงแค่ “บัตรประชาชน” เท่านั้นในการทำรายการทบทวนสิทธิ

สาเหตุที่เปิดให้ทบทวนสิทธิ?

โดยเหตุผลที่ต้องยื่นทบทวนสิทธิ อาจเพราะผู้ประกอบอาชีพบางรายอาจให้ข้อมูลไว้ไม่ชัดเจน รวมถึงมีความคลุมเครือในเรื่องพื้นที่จังหวัดที่ได้รับการเยียวยา ทางสำนักงานประกันสังคมจึงเปิดโอกาสให้ทำการยื่นทบทวนสิทธิอีกครั้งเพื่อให้ประชาชนทุกคนได้เข้าถึงเกณฑ์เยียวยาตามสิทธิที่ทุกคนพึงได้อย่างทั่วถึง

ระยะเวลาที่เปิดให้ทบทวนสิทธิ?

พร้อมกันนี้ระยะเวลาเปิดให้ยื่นทบทวนสิทธิ์มีขึ้นตั้งแต่ วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 เป็นเวลา 1 เดือนเต็ม สำหรับผู้ที่เข้าข่ายเงื่อนไขการเยียวยาใน 29 จังหวัดเท่านั้น

162996110914

วิธีการทบทวนสิทธิ

โดยวิธีการทบทวนสิทธิ์สามารถทำได้ดังนี้

1.โทรติดต่อหมายเลข 1506

2.ติดต่อที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพื้นที่สีแดงที่ตนเองอยู่

สิ่งที่ต้องเตรียมเพื่อยืนยันสิทธิ์

ใช้เพียงแค่ “บัตรประชาชนของตนเอง” ที่มีเลข 13 หลัก เท่านั้น

ช่องทางติดต่อสำหรับปัญหาอื่นๆ เพิ่มเติม

-ทั้งนี้หากผู้ใดที่มีการแสดงสถานะว่า “ไม่ได้รับสิทธิ” ณ วันที่ 31 สิงหาคมเท่านั้น ให้ทำการตรวจสอบสิทธิเพิ่มเติมที่ เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน 

-นอกจากนี้หากมีปัญหาติดขัดอื่นๆ เพิ่มเติมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ “กลุ่มเฟซบุค เยียวยารอบใหม่ ประกันสังคม พูดคุย-สอบถาม

อ้างอิง: เฟซบุค สำนักงานประกันสังคม