'กรมราชทัณฑ์' เผยนักโทษติดเชื้อเพิ่มวันนี้ 398 ราย ชี้แนวโน้มสถานการณ์เริ่มดีขึ้น

'กรมราชทัณฑ์' เผยนักโทษติดเชื้อเพิ่มวันนี้ 398 ราย ชี้แนวโน้มสถานการณ์เริ่มดีขึ้น

กระทรวงยุติธรรม เผย สถานการณ์โควิด-19 "กรมราชทัณฑ์" ชี้ แนวโน้มสถานการณ์เริ่มดีขึ้น เรือนจำระบาดใหม่เริ่มชะลอตัว มีเรือนจำสีแดงที่พบการระบาด 38 แห่ง และเรือนจำสีขาวที่ไม่มีการแพร่ระบาด 104 แห่ง ไม่มีการระบาดเพิ่มต่อเนื่องเป็นวันที่ 2

ในวันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายในสถานที่ควบคุมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม หรือ ศบค.ยธ. เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานตาม 5 แผนงานการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ Covid-19 ภายในสถานที่ควบคุมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 64/2564

โดยมีนางสาวณัฐธ์ภัสส์ ยงใจยุทธ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม นายนิยม เติมศรีสุข รองปลัดกระทรวงยุติธรรม นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ พ.ต.ท.วรรณพงษ์ คชรักษ์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน นายวีระกิตติ์ หาญปริพรรณ์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ นายสิทธิ สุธีวงศ์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ นายกฤช กระแสทิพย์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ นางสาวศิริประกาย วรปรีชา รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน พันตำรวจโท มนตรี บุณยโยธิน รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ร่วมกับผู้บัญชาการเรือนจำในจังหวัดที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

นายวัลลภ นาคบัว รองปลัดกระทรวงยุติธรรมและโฆษก ศบค.ยธ เปิดเผยว่า ภาพรวมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในเรือนจำ/ทัณฑสถานวันนี้ สถานะเรือนจำยังคงที่ มีเรือนจำสีแดงที่พบการระบาด 38 แห่ง และเรือนจำสีขาวที่ไม่มีการแพร่ระบาด 104 แห่ง ไม่มีการระบาดเพิ่มต่อเนื่องเป็นวันที่ 2

ขณะที่จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้ มีจำนวน 398 ราย (พบในเรือนจำสีแดง 338 ราย และพบในห้องแยกกักโรคผู้ต้องขังรับใหม่ 60 ราย) รักษาหายเพิ่ม 453 ราย ไม่มีรายงานการเสียชีวิตในวันนี้ ทำให้มีผู้ติดเชื้อที่ยังอยู่ในการดูแลของกรมราชทัณฑ์ 4,306 ราย (กลุ่มสีเขียว 87.3% สีเหลือง 12.3% และสีแดง 0.4%) เป็นพื้นที่กรุงเทพมหานคร 412 ราย ปริมณฑล 620 ราย และต่างจังหวัด 3,274 ราย โดยมีผู้ติดเชื้อรักษาหายสะสม 50,445 ราย หรือ 90.7% ของผู้ติดเชื้อสะสม 55,592 ราย เสียชีวิตสะสม 96 ราย คิดเป็นอัตรา 0.17% ของผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมด

นายวัลลภ กล่าวต่อว่า ที่ประชุม ศบค.ยธ. วันนี้ โดยปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานการประชุม พบว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของกรมราชทัณฑ์ เริ่มมีแนวโน้มที่ดีขึ้นกว่าช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา กล่าวคือ จำนวนเรือนจำแห่งใหม่ที่มีการแพร่ระบาดค่อนข้างชะลอตัว จากมาตรการป้องกันเชื้ออย่างเข้มข้นทั้งการตรวจหาเชื้อและกักตัวผู้ต้องขังรับใหม่ รวมถึงการตรวจหาเชื้อเจ้าหน้าที่ก่อนปฏิบัติงานทุกราย และในส่วนของผู้ติดเชื้อที่รักษาหายยังมีจำนวนที่เพิ่มขึ้น และมากกว่าผู้ติดเชื้อรายใหม่อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนกระบวนการรักษาผู้ติดเชื้อทุกรายที่เป็นระบบและมีมาตรฐาน สามารถดำเนินการตรวจคัดกรองผู้ติดเชื้อเพื่อเข้าสู่กระบวนการรักษาได้อย่างรวดเร็ว ทำให้สามารถลดอัตราการเสียชีวิต ได้ดี และป้องกันไม่ให้ผู้ติดเชื้อมีอาการรุนแรงมากขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำมาตรการปล่อยตัวผู้พ้นโทษ ที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่กลุ่มผู้ต้องขังที่ติดเชื้อหรือรับการรักษาอยู่ และกลุ่มผู้ต้องขังไม่ติดเชื้อแต่มีความเสี่ยงสูง จนถึงกลุ่มผู้ต้องขังที่เคยติดเชื้อ แต่ได้รับการรักษาหายจนมีภูมิคุ้มกันแล้ว โดยจะต้องไม่มีการปล่อยตัวผู้พ้นโทษที่ติดเชื้อเพื่อทำการกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) ทุกกรณีโดยเด็ดขาด เพื่อป้องกันไม่ให้มีการนำเชื้อไปแพร่ระบาดภายนอก 

นอกจากนี้ นายวัลลภ ได้กล่าวเพิ่มเติมถึงกรณีที่สื่อมวลชนนำเสนอข่าวเรือนจำจังหวัดอุทัยธานี มีผู้ต้องขังติดเชื้อกว่า 200 ราย ว่า เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี ได้ตรวจพบผู้ต้องขังติดเชื้อและมีการระบาดตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคมที่ผ่านมา ซึ่งทางกระทรวงยุติธรรม และกรมราชทัณฑ์ได้นำเสนอข่าวรายงานสถานการณ์เรือนจำติดเชื้อไปแล้ว โดยปัจจุบัน เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี มีจำนวนผู้ติดเชื้อทั้งสิ้น 231 ราย รักษาหายแล้ว 28 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 203 ราย (ผู้ป่วยกลุ่มสีเขียว 162 ราย และสีเหลือง 41 ราย) โดยไม่มีผู้ป่วยกลุ่มสีแดง และไม่มีผู้ต้องขังเสียชีวิต ขณะนี้ ได้ดำเนินการควบคุมการแพร่ระบาดอย่างเป็นระบบ และอยู่ระหว่างเตรียมแผนการสิ้นสุดการระบาดของโรค หรือ EXIT แล้ว คาดว่าจะสามารถกลับมาปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นปกติในช่วงระยะเวลาประมาณ 1 เดือนต่อจากนี้

162971247397

ด้านสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ประจำวันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564 มีผู้ติดเชื้อสะสม 28 ราย เป็นเจ้าหน้าที่ 22 ราย และเยาวชน 6 ราย ยอดผู้ติดเชื้อที่หายป่วยวันนี้ จำนวน 1 ราย ด้านผลการดำเนินงานสถานพินิจฯ/ศูนย์ฝึกและอบรมฯ สีขาว มีจำนวน 44 แห่ง จากทั้งหมด 56 แห่ง อีก 12 แห่ง อยู่ระหว่างการรอตรวจและรอผล 2 แห่ง และติดเชื้อ 9 แห่ง หมดสถานะ 1 แห่ง ขณะที่สถิติการฉีดวัคซีนของเด็กและเยาวชนเพิ่มขึ้นเป็น 135 ราย หรือคิดเป็น 3.23% จากทั้งหมด 4,174 ราย และเจ้าหน้าที่ได้รับการฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้นเป็น 3,795 ราย หรือคิดเป็น 87% จากทั้งหมด 4,354 ราย