ยุคโควิด-19 สายงาน 'ข้าราชการ' บูม รปศ.DPU ปรับหลักสูตรขรก.Digital

ยุคโควิด-19 สายงาน 'ข้าราชการ' บูม รปศ.DPU ปรับหลักสูตรขรก.Digital

คณบดีรปศ. DPU ชี้วิกฤตโควิด-19 ส่งผลให้งานราชการเป็นที่นิยมมากขึ้น เผยปี 65 เตรียมปรับหลักสูตรให้เข้ากับยุค ขรก.Digital-WFH

ผศ.ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์(มธบ.)หรือ DPU เปิดเผยว่า  วิกฤตโควิด-19 ส่งผลกระทบให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายสาขาอาชีพ รวมไปถึงปรับเปลี่ยนการทำงานไปสู่ระบบออนไลน์มากขึ้น

ในส่วนของภาคการศึกษาพบว่า ทำให้นักเรียนหลายคนหันมาสนใจเรียนสาขาที่สามารถทำงานราชการได้มากขึ้น เห็นได้จากยอดผู้สมัครเรียนปีการศึกษา2564 มีนักเรียนให้ความสนใจสมัครเรียนคณะรัฐประศาสนศาสตร์ (รปศ.)DPU เพิ่มขึ้นถึง 15% และคาดว่าจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีก

162815321056

ทั้งนี้ สาเหตุสำคัญส่วนหนึ่งอาจมาจากคำแนะนำของผู้ปกครองที่อยากให้ลูกหลานเข้ารับราชการ เพราะมองว่าเป็นอาชีพที่มั่นคงในทุกสถานการณ์  ซึ่งคณะฯเปิดสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ในระดับปริญญาตรีภาคปกติเรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์และปริญญาตรีภาคเสาร์อาทิตย์  และเปิดสอนระดับปริญญาโทเรียนเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์  

  • หลักสูตร รปศ.DPU เสริม 6 ทักษะ 'DPU CORE'

ผศ.ดร.วลัยพร  กล่าวว่า หลักสูตรระดับปริญญาตรี การเลือกเรียนคณะที่ตรงกับสายงาน ข้าราชการ นั้น

หลักสูตร รปศ.DPU ถูกออกแบบมาเพื่อปั้นให้นักศึกษาเป็นผู้บริหารงานภาครัฐอย่างมืออาชีพ โดยเน้นการเรียนแบบ Project-Based Learning หรือ การเรียนรู้จากประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริง ซึ่งนักศึกษาต้องลงไปศึกษาชุมชนหรือหมู่บ้าน รวบรวมข้อมูลของในพื้นที่นั้นมาศึกษาวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาและเสนอกิจกรรมแก้ปัญหาเหล่านั้น

รวมทั้งได้ฝึกปฎิบัติให้ทำงานจิตอาสาไม่น้อยกว่า 60 ชั่วโมง เพื่อเรียนรู้การให้ ความเสียสละ และรู้จักตัวเองมากขึ้น เมื่อเข้าไปทำงานในหน่วยงานราชการเด็กจะคุ้นชินกับการทำงานราชการที่จะทำงานตอบสนองประชาชน และเป็นข้าราชการที่ดีในอนาคต

162815323626

นอกจากนี้แล้วนโยบายของมหาวิทยาลัยในการเสริม 6 ทักษะสำคัญผ่าน DPU CORE ได้แก่ ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ,ทักษะทางเทคโนโลยี,ทักษะการวิเคราะห์และแก้ปัญหา,ทักษะการสื่อสาร,ทักษะการทำงานเป็นทีม,ทักษะด้านการมีความคิดสร้างสรรค์

ทักษะทั้ง 6 นี้  ถือเป็นอาวุธอันทรงพลังที่เด็ก DPU ทุกคนต้องมีติดตัว และยังเป็นแต้มต่อที่นำไปใช้ในการสร้างธุรกิจเป็นของตนเองรวมถึงแก้ไขปัญหาในการทำงานได้ ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการหรือไม่  นี่คือความพิเศษของ รปศ.DPU  

  • ปรับหลักสูตรสอดคล้องสายงาน 'ข้าราชการ'ยุคDigital

ผศ.ดร.วลัยพร  กล่าวด้วยว่าในปีการศึกษา 2565 คณะ รปศ. DPU เตรียมปรับหลักสูตรให้สอดคล้องกับยุค ดิจิทัลและสถานการณ์ปัจจุบันมากขึ้น นอกจากแก่นสาระวิชาหลักของสาขาแล้ว ภายในหลักสูตรจะสอดแทรกเนื้อหาของการบริหารงานภาครัฐยุคดิจิทัลที่เพิ่มขึ้น

เช่น สาระวิชาการนำรูปแบบองค์กรเสมือนจริงมาใช้กับการทำงานที่บ้านหรือ Work From Home การจัดการประชุมออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพ การสร้างนวัตกรรมชุมชนผ่านออนไลน์  การออกแบบการบริการประชาชนในมิติต่างๆผ่านโลกออนไลน์ การรู้เท่าทันข้อมูลออนไลน์ เป็นต้น

หลักสูตรดังกล่าวนอกจากจะเพิ่มความรู้ทางด้านเทคโนโลยีแล้ว ยังฝึกให้คิดวิเคราะห์และนำแพลตฟอร์มหรือเครื่องมือต่างๆ นำใช้ประโยชน์ในการทำงานเพื่อตอบโจทย์และตอบวัตถุประสงค์ขององค์กร

162815327310

ขณะเดียวกันทางคณะยังเพิ่มการเรียนการสอนเป็นแบบโมดูล พร้อมเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกหรือข้าราชการเข้ามาเรียน Upskill Reskill เพื่อพัฒนาทักษะในการทำงาน ส่วนผู้เรียนสามารถเก็บสะสมหน่วยกิตไปใช้ในการเรียนต่อในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทได้

การเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้นักศึกษา ถือเป็นเรื่องสำคัญมาก เนื่องจากงานข้าราชการในอนาคตจะก้าวเข้าสู่ระบบดิจิทัลมากขึ้น  Technology Disruption เกิดขึ้นตลอดเวลา  ดังนั้นคณะ รปศ.DPU หวังว่าทักษะต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยและคณะเตรียมและปลูกฝังให้นักศึกษาไว้ จะถูกนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการทำงานและตอบโจทย์ในศตวรรษที่ 21 ได้เป็นอย่างดี" ผศ.ดร.วลัยพร  กล่าว

อย่างไรก็ตาม อยากฝากถึงนักเรียนที่กำลังเลือกคณะเรียน อยากให้ทุกคนตัดสินใจเลือกเรียนในสิ่งที่ชอบและคิดว่าใช่ ส่วนสาขาเรียนจะตอบโจทย์อนาคตของตนเองและมีความมั่นคงในชีวิตหรือไม่นั้น ทุกคนควรมองความเป็นจริงด้วยว่าโลกในปัจจุบันและอนาคตเป็นอย่างไร เพราะโควิด-19 ทำให้เราต้องกลับมาทบทวนเรื่องของความไม่แน่นอนมากขึ้น