รพ.รามาธิบดี เปิดจองวัคซีน 'AstraZeneca' เข็ม 1 เริ่ม 5 ส.ค.นี้

รพ.รามาธิบดี เปิดจองวัคซีน 'AstraZeneca' เข็ม 1 เริ่ม 5 ส.ค.นี้

รพ.รามาธิบดี เปิดให้กลุ่มสูงวัย กลุ่มโรคเรื้อรัง และหญิงตั้งครรภ์ จองฉีด 'วัคซีนโควิด-19' เข็มที่ 1 'AstraZeneca' ผ่าน RAMACOVID CallVaccine ตั้งแต่ 5 ส.ค. นี้

วันนี้ (5 ส.ค. 64) โรงพยาบาลรามาธิบดี ประกาศผ่านเฟซบุ๊ก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital โดยระบุว่า ขอเชิญประชาชนที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปหรือผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง ได้แก่ 
  • โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง
  • โรคหลอดเลือดสมอง
  • โรคหัวใจและหลอดเลือด
  • โรคเบาหวาน
  • โรคไตเรื้อรังระยะ 5 ขึ้นไป
  • โรคอ้วน
  • โรคมะเร็งทุกชนิด

หรือหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป

162815122982

จอง ผ่า RAMACOVID CallVaccine

สำหรับประชาชนกลุ่มดังกล่าวที่สนใจ สามารถเข้าจองฉีด 'วัคซีนโควิด-19' เข็มที่ 1 'AstraZeneca' โดยสามารถแจ้งจองฉีดวัคซีนได้ทาง RAMACOVID CallVaccine โทร. 0-2078-9078 
เริ่มจองตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะครบจำนวนของวัคซีน

  • กำหนดการฉีด 
ฉีดวันที่ 9-13  และ 16 สิงหาคม 2564
เวลา 08.00-16.00 น.
ณ Sky Hall ชั้น 3 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ลาดพร้าว