'โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์'เปิดรับอาสาสมัคร'วัคซีนโควิด'

'โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์'เปิดรับอาสาสมัคร'วัคซีนโควิด'

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เปิดรับสมัครอาสาสมัคร ทดลองวัคซีนโควิด ChulaCov19ชนิด mRNA สำหรับผู้สูงอายุ เริ่มฉีดเดือนส.ค.

 หลังจากที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศูนย์วิจัยวัคซีน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทดสอบการฉีดวัคซีนให้กับอาสาสมัครผู้ผ่านการคัดกรองที่มีสุขภาพดีระยะที่ 1 และต่อเนื่องในระยะที่ 2 เพื่อดูการตอบสนองของภูมิคุ้มกันต่อวัคซีน ChulaCov19(จุ-ฬา-คอฟ-ไนน์-ทีน)ภายใต้การดูแลของทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พยาบาล ทีมนักวิจัย เมื่อกลางเดือนมิ.ย.2564 ที่ผ่านมานั้น

     ล่าสุดวันที่ 4 ส.ค. 2564  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊ก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ระบุว่า ประกาศด่วนที่สุด! เปิดรับสมัครอาสาสมัครสุขภาพดีสำหรับโครงการ ChulaCov19 vaccine ระยะที่ 1  เพิ่มเติม   สำหรับผู้สูงอายุ

โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้

-อายุ 56-75 ปี

-ไม่มีโรคประจำตัว

-ไม่เคยติดเชื้อ covid19

*ไม่เคยได้รับวัคซีน covid19

ผู้ที่สนใจโปรดกรอกข้อมูลเพื่อคัดกรองเบื้องต้นตาม link

http://crc.md.chula.ac.th/redcap/surveys/?s=78T7E7T3DR

ผู้ที่ผ่านเกณฑ์เบื้องต้นจะได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่โครงการเพื่อคัดกรองการเข้าร่วมโครงการ ระยะเวลาที่เปิดรับสมัคร 3 ส.ค.- 10 ส.ค. 2564 เริ่มฉีดวัคซีนปลายเดือนสิงหาคม 2564

 

สำหรับวัคซีน ChulaCov19 เป็นวัคซีนชนิด mRNA ผลิตโดยสร้างชิ้นส่วนขนาดจิ๋วจากสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโคโรนา (โดยไม่มีการใช้ตัวเชื้อแต่อย่างใด)  ซึ่งเมื่อร่างกายได้รับชิ้นส่วนของสารพันธุกรรมขนาดจิ๋วนี้เข้าไป จะทำการสร้างเป็นโปรตีนที่เป็นส่วนปุ่มหนามของไวรัสขึ้น (spike protein) และกระตุ้นให้เกิดการสร้างภูมิคุ้มกันไว้เตรียมต่อสู้กับไวรัสเมื่อไปสัมผัสเชื้อ

โดยที่ผ่านมาทางศูนย์วิจัยวัคซีน คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ทำการทดลองในลิง และหนู ได้ประสบผลสำเร็จ พบว่า สามารถช่วยยับยั้งไม่ให้เชื้อไวรัสเข้าสู่กระแสเลือดและสามารถสร้างภูมิคุ้มกันได้ในระดับสูง จึงนำมาสู่การผลิต และทดสอบทางคลินิกระยะที่ 1ให้กับอาสาสมัครเมื่อวันที่ 14 มิ.ย.2564 เป็นวันแรก โดยแบ่งการทดสอบได้ดังนี้

การทดสอบในระยะที่ 1 แบ่งออกเป็นสองกลุ่มอายุ จำนวน 72 คน

กลุ่มแรก เป็นอาสาสมัครผู้ที่มีอายุ 18-55 ปี ทดสอบจำนวน 36 คน

กลุ่มที่สอง เป็นอาสาสมัครผู้ที่มีอายุ 65-75 ปี ทดสอบจำนวน 36 คน