จุฬาฯ ออกแนวทาง 50++ 'ลดค่าเทอม'ให้นิสิต 50%

จุฬาฯ ออกแนวทาง 50++ 'ลดค่าเทอม'ให้นิสิต 50%

จุฬาฯ ร่วม อว. ออกแนวทาง 50++ ลดค่าเทอมให้นิสิต 50% สำหรับ 50,000 บาทแรก และลดเป็นขั้นบันไดสำหรับส่วนเกิน 50,000 บาท พร้อมให้ความช่วยเหลืออื่นๆ บรรเทาปัญหาโควิด-19

ผศ.ดร.ชัยพร ภู่ประเสริฐ รองอธิการบดีด้านการพัฒนานิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า จุฬาฯ จะลดค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาให้นิสิตไทยทุกคณะทุกระดับการศึกษาตามแนวทาง 50++ โดย ลดค่าเล่าเรียน ให้นิสิต 50% สำหรับค่าเล่าเรียน 50,000 บาทแรก       

ส่วนที่เกิน 50,000 บาทจะให้ส่วนลดเป็นขั้นบันไดคือ 30% สำหรับ ค่าเล่าเรียน ตั้งแต่ 50,001-100,000 บาท และลด 10% สำหรับค่าเล่าเรียนตั้งแต่ 100,001 บาทขึ้นไป

  • 'ลดค่าเทอม'เพิ่มมาตรการช่วยเหลือนิสิตตามแนวทาง50 ++ 

นอกจากนี้ จุฬาฯ ยังมีมาตรการให้ความช่วยเหลือนิสิตเพิ่มเติมตามแนวทาง 50 ++ ประกอบด้วย 

- ให้ทุนสนับสนุนการศึกษา  ประกอบด้วย ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีจำนวนกว่า 2,000 ทุน ทุนนิสิตช่วยงาน โดยเน้นงานที่ทำออนไลน์ ค่าตอบแทนชั่วโมงละ 100 บาท ไม่เกิน 500 บาทต่อวัน

​- ให้ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายต่างๆ ประกอบด้วย ทุนสงเคราะห์สวัสดิภาพนิสิต หรือทุน COVID-19 เพื่อลดภาระด้านการเงินของนิสิตทั้งที่เคยได้รับแล้วและรายใหม่

162773360991

เริ่มต้นให้การช่วยเหลือนิสิตรายละ 5,000 – 10,000 บาท รวมทั้งสวัสดิการนิสิตหอพัก เปิดให้ขอทุนยกเว้นหรือลดหย่อน ค่าธรรมเนียม หอพักให้กับนิสิตหอพักในช่วงมหาวิทยาลัยปิดทำการหรือนิสิตเรียนออนไลน์ที่บ้าน

  • จัดซิมอินเทอร์เน็ตให้ยืมอุปกรณ์ 'เรียนออนไลน์'

​- ซิมอินเทอร์เน็ตฟรี 3,000 ซิม เพื่อให้นิสิตสามารถ เรียนออนไลน์จากที่พักอาศัยได้อย่างสะดวก

- ให้บริการนิสิตยืม Laptop หรือ Tablet กลับไปใช้ที่บ้านได้

​- ทำประกัน COVID-19 สำหรับนิสิตทุกคน ทุกระดับการศึกษา มากกว่า 37,000 คน

นิสิตจุฬาฯ สามารถแจ้งความประสงค์ในการขอรับความช่วยเหลือเข้ามาได้ที่ฝ่ายกิจการนิสิตของแต่คณะ หรือผ่านระบบ CU NEX รวมถึงแจ้งผ่านเว็บไซต์ของสำนักบริหารกิจการนิสิต จุฬาฯ www.sa.chula.ac.th