สรุปไทม์ไลน์ 'วัคซีนโควิด-19' อย่าง 'วัคซีนไฟเซอร์' 1.5 ล้านโดส ได้ฉีดเมื่อไหร่

สรุปไทม์ไลน์ 'วัคซีนโควิด-19' อย่าง 'วัคซีนไฟเซอร์' 1.5 ล้านโดส ได้ฉีดเมื่อไหร่

ตรวจสอบรายละเอียดตารางเวลา "วัคซีนโควิด-19" อย่าง "วัคซีนไฟเซอร์" 1.5 ล้านโดส ที่กำลังจะจัดส่งเข้ามายังประเทศไทย มีรายละเอียดขั้นตอนอย่างไร และจะได้ฉีดให้กับกลุ่มเป้าหมาย เมื่อไหร่ 

รายงานจาก ศบค. ถึงกรณีแผนจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์ 1.5 ล้านโดส ที่จะดำเนินการจัดสรรวัคซีนโควิด-19 โดยกระทรวงสาธารณสุขได้จัดทำ อินโฟกราฟิกชี้แจงถึงรายละเอียดต่างๆ ของการดำเนินแผนงานเกี่ยวกับวัคซีนไฟเซอร์ โดยมีรายละเอียดที่สำคัญ ดังนี้ 

วัคซีนไฟเซอร์ ฉีดอย่างไร 

วัคซีนโควิด-19 ของ ไฟเซอร์ นั้น 1 ขวด ผสมได้ 2.25 มล. หรือมีปริมาณวัคซีน 1 ขวด เท่ากับ 6 โดส สำหรับการฉีดวัคซีนนั้น จะฉีดโดสละ  0.3 มล. เข้าชั้นกล้ามเนื้อ โดยระยะเวลาในการฉีดเข็มที่ 2 นั้นจะห่างกัน 3 สัปดาห์ สามารถฉีดให้กับผู้ที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป

ส่วนการเก็บรักษานั้น หากเก็บรักษาในอุณหภูมิ -90 ถึง -60 องศาเซลเซียล จะสามารถเก็บไว้ใช้งานได้ 6 เดือน แต่หากเก็บรักษาในอุณหภูมิ 2 ถึง 8 องศาเซลเซียส จะมีอายุการใช้งาน 1 เดือน   

สรุปไทม์ไลน์ 'วัคซีนโควิด-19' อย่าง 'วัคซีนไฟเซอร์' 1.5 ล้านโดส ได้ฉีดเมื่อไหร่

ใครที่จะได้รับวัคซีนไฟเซอร์บ้าง 

สำหรับการจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์จากมติที่ประชุมคณะบริหารฯ วัคซีนโควิด-19 กรณีวัคซีนไฟเซอร์ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคทม 2564 ที่ผ่านมา สามารถสรุปได้ดังนี้

กลุ่มที่ 1 บุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้า (ฉีดเข็ม3)

- มีชื่อในฐานข้อมูลกระทรวงสาธารณสุข ทั่วประเทศ 77 จังหวัด

- ได้รับวัคซีนซิโนแวคแล้ว 2 เข็ม อย่างน้อย 4 สัปดาห์

- ยังไม่ได้รับวัคซีนแอสตร้าฯ เป็นเข็มที่ 3

- จำนวน 700,000 โดส

กลุ่มที่ 2 ผู้มีภาวะเสี่ยงสูงต่อการเสียชีวิต

- เป็นผู้สูงอายุ สัญชาติไทย เฉพาะพื้นที่ 13 จังหวัดสีแดงเข้ม

- เป็นผู้มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค อายุ 12 ปีขึ้นไป

- หญิงตั้งครรภ์ (อายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป)

- จำนวน 645,000 โดส

กลุ่มที่ 3 ต่างชาติที่อาศัยในไทย

- เน้นผู้สูงอายุและมีโรคเรื้อรัง

- หญิงตั้งครรภ์ (อายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป)

- ผู้จำเป็นต้องเดินทางไป ตปท. (นักการทูต/นศ.)

- จำนวน 150,000 โดส

กลุ่มที่ 4 ใช้เพื่อศึกษาวิจัย

- ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการฯ

- จำนวน 5,000 โดส

และเตรียมไว้สำหรับสำรองส่วนกลาง

- เตรียมตอบโต้การระบาดเชื้อกลายพันธุ์

- จำนวน 40,000 โดส

สรุปไทม์ไลน์ 'วัคซีนโควิด-19' อย่าง 'วัคซีนไฟเซอร์' 1.5 ล้านโดส ได้ฉีดเมื่อไหร่

วัคซีนไฟเซอร์มีไทม์ไลน์การจัดการเป็นอย่างไร

สำหรับขั้นตอนการจัดการวัคซีนโควิด-19 อย่าง วัคซีนไฟเซอร์นั้น สามารถแบ่งเป็นตารางเวลาได้ ดังนี้ 

30 กรกฎาคม 2564

วัคซีนล็อตบริจาค 1.5 ล้านโดสเดินทางถึงประเทศไทย จัดเก็บที่คลังวัคซีน ที่ -70 องศาเซลเซียส บ.ซิลลิค ฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด จากนั้น ส่งตัวอย่างตรวจสอบคุณภาพ และความปลอดภัยที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

2 สิงหาคม 2564

ได้รับผลตรวจสอบคุณภาพ และความปลอดภัย

3-4 สิงหาคม 2564

บริษัทจัดทำระบบตรวจสอบย้อนกลับ แพ็ควัคซีนเพื่อจัดส่ง

5-6 สิงหาคม 2564

จัดส่งวัคซีนล็อตแรก เข็มกระตุ้นสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ และเข็มที่ 1 สำหรับกลุ่มเสี่ยงเป้าหมายถึงหน่วยบริการ

7-8 สิงหาคม 2564 

โรงพยาบาลเตรียมความพร้อมฉีดวัคซีน

9 สิงหาคม 2564 

หน่วยบริการเริ่มฉีดวัคซีน

กลางเดือนสิงหาคม 2564

จัดส่งวัคซีนเข็ม 2 สำหรับฉีดปลายเดือนสิงหาคม 2564  

ที่มา : กระทรวงสาธารณสุข 

สรุปไทม์ไลน์ 'วัคซีนโควิด-19' อย่าง 'วัคซีนไฟเซอร์' 1.5 ล้านโดส ได้ฉีดเมื่อไหร่