5 จังหวัด 5 อุตสาหกรรม พบ 'ผู้ติดเชื้อโควิด 19'ในโรงงาน กว่า 3 หมื่นราย

5 จังหวัด 5 อุตสาหกรรม พบ 'ผู้ติดเชื้อโควิด 19'ในโรงงาน กว่า 3 หมื่นราย

พบโควิด 19 ระบาดใน'โรงงาน' 518 แห่ง มี 'ผู้ติดเชื้อโควิด 19' 36,861 ราย ระบุ เพชรบุรี และอุตสาหกรรมอาหาร ขึ้นแท่นอันดับ 1 ใน 5 จังหวัด และ 5 อุตสาหกรรม พบผู้ติดเชื้อในโรงงานมากสุด

นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 หรือ ศบค.ได้รายงานว่าที่ประชุมศบค. ได้มีการหารือร่วมกับทางกระทรวงอุตสาหกรรม และผู้แทนจากภาคอุตสาหกรรม ถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ  พบว่า ส่วนใหญ่หลายๆ อุตสาหกรรมได้หยุดชะงก

แต่มีเครื่องยนต์หนึ่งที่คงอยูได้ คือ เรื่องการส่งออก ซึ่งเป็นภาคอุตสาหกรรมที่ยังคงอยู่  หลายโรงงานเครื่องจักรยังทำงานอยู่ ดังนั้น การส่งสินค้า การส่งออก เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดรายได้นำเข้าในประเทศไทย เป็นสิ่งที่ต้องรักษา ระบบตรงนี้

162762964488 162762968244

  • โควิดระบาดในโรงงาน 518 แห่งมีผู้ติดเชื้อ 36,861 ราย

โดยจากการเก็บข้อมูล พบว่า  ขณะนี้ มีการระบาดในโรงงาน 518 แห่ง มีผู้ติดเชื้อ 36,861 ราย ครอบคลุมพื้นที่ 49 จังหวัด

5 อันดับแรก ที่พบผู้ติดเชื้อในโรงงานมากที่สุด  คือ

พชรบุรี 4,464 คน

เพชรบูรณ์ 3,487 คน

ประจวบคีรีขันธ์ 2,538 คน

สมุทรสาคร 2,496 คน

สงขลา 2,209 คน

162762942963

  • 5อุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบโควิดมากสุด

ส่วนอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ

อุตสาหกรรมอาหาร 99 โรงงาน  

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 74 โรงงาน  

อุตสาหเครื่องนุ่งห่ม 42 โรงงาน

อุตสาหกรรมโลหะ 42 โรงงาน  

อุตสาหกรรมพลาสติก 36 โรงงาน

  • ผลการประเมินThai stop covid plusของโรงงาน

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวต่อว่า นอกจากนั้น ทางก.อุตสาหกรรมได้รายงานถึงระบบการตรวจสอบถึงมาตรการป้องกันโควิด 19 ของกลุ่มโรงงาน ตามตามเกณฑ์ Thai stop covid plus ข้อมูล ณ วันที่ 29 ก.ค.2564  พบว่า

โรงงานทุกขนาด 64,038 แห่ง ประเมินแล้ว 18,005 แห่ง คิดเป็น 28%

โรงงานมากกว่า 200 คน :3,304 แห่ง ประเมินแล้ว 4,126 แห่ง คิดเป็น 124%

โรงงาน 51-199 คน :10,460 แห่ง ประเมินแล้ว 4,164 แห่ง คิดเป็น 39%

รงงาน<50 คน :50,274 แห่ง ประเมินแล้ว 9,716 แห่ง คิดเป็น 19%

ขณะเดียวกันได้มีการจัดทำแผนสุ่มตรวจประเมินโรงงานทั้งสิ้น 955 โรง ตรวจประเมิน Onsite ในโรงงานแล้ว 955 โรง ตรวจครบ 100% ตามแผน

1627629511100

ทั้งนี้ สำหรับการระบาดโควิด 19 ในพื้นที่ต่างๆ พบว่ามีคลัสเตอร์ใหม่ที่เกิดขึ้ ดังนี้

สมุทรปราการ พบ บริษัทระบบกำลังไฟฟ้า 10 ราย  

สมุทรสาคร พบบริษัทยางรถยนค์ 14 ราย โรงงานผลิตปลา 13 ราย

ชลบุรี พบ โรงงานเครื่องปรับอากาศ 15 ราย 

ปทุมธานี พบ ที่บริษัทยางรถยนต์  25 ราย

สงขลา พบ โรงงานแม่แบบเซรามิค 13 ราย