MEA ติดตั้งระบบไฟฟ้า 'ศูนย์พักคอยตันปัน' รองรับผู้ป่วย 'COVID-19'

MEA ติดตั้งระบบไฟฟ้า 'ศูนย์พักคอยตันปัน' รองรับผู้ป่วย 'COVID-19'

MEA เร่งติดตั้งระบบไฟฟ้า "ศูนย์พักคอยตันปัน" รองรับผู้ป่วย "COVID-19" รอเตียงฉุกเฉิน ก่อนเปิดใช้จริง 1 สิงหาคม 2564 นี้

จากการที่ "ตัน ภาสกรนที" ได้ดำเนินการปรับปรุงอาคาร Wedding Plaza บริเวณทางเข้า RCA ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ซึ่งเป็นตึกเก่าของตนเอง เพื่อใช้เป็นศูนย์พักคอย (ศูนย์พักคอยตันปัน) สำหรับดูแลผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ที่อยู่ระหว่างรอเตียงฉุกเฉิน รองรับผู้ป่วยได้ 146 เตียง และจะเปิดให้บริการในวันที่ 1 สิงหาคม 2564 นั้น การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA เล็งเห็นถึงประโยชน์และความจำเป็นอย่างเร่งด่วนของศูนย์พักคอยดังกล่าว จึงเร่งลงพื้นที่สนับสนุนระบบไฟฟ้า โดยได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องวัดไฟฟ้าขนาด 600 A 3 เฟส 3 สาย พร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าดูแลระบบจ่ายไฟฟ้าให้มีความมั่นคงและเพียงพอตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ MEA อยู่ระหว่างการเตรียมระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับศูนย์พักคอยอีกหลายแห่งที่จะจัดตั้งขึ้นเร็วๆ นี้อีกด้วย

ทั้งนี้ MEA ในฐานะรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ดูแลระบบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ได้ยกระดับความสำคัญของการจ่ายไฟฟ้าให้กับโรงพยาบาลสนามและศูนย์พักคอย เพื่อให้ระบบไฟฟ้ามีความมั่นคง ปลอดภัย และเตรียมพร้อมระบบการจ่ายไฟฟ้าสำรอง

ที่ผ่านมา MEA ได้สนับสนุนระบบไฟฟ้ารองรับโรงพยาบาลสนามหลายแห่ง อาทิ โรงพยาบาลสนามพลังแผ่นดิน โรงพยาบาลสนามพลังแผ่นดิน 2 โรงพยาบาลสนามสมุทรปราการรวมใจ 5 (WHA) โรงพยาบาลสนามในสังกัดโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ เป็นต้น เพื่อช่วยคลี่คลายวิกฤติขาดแคลนเตียงผู้ป่วย อีกทั้งได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลความมั่นคงระบบไฟฟ้าและให้บริการแก้ไขไฟฟ้าขัดข้องตลอด 24 ชั่วโมง ให้สถานการณ์ COVID-19 คลี่คลายผ่านผ้นไปด้วยกัน

#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

Energy for city life, Energize smart living