โรคข้อเข่าเสื่อมในพระภิกษุสูงอายุ รู้ก่อน ป้องกันได้

โรคข้อเข่าเสื่อมในพระภิกษุสูงอายุ รู้ก่อน ป้องกันได้

แพทย์แนะพระภิกษุควบคุมน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันโรคข้อเข่าเสื่อม

นายแพทย์ไพโรจน์ สุรัตนวนิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า โรคข้อเข่าเสื่อม คือ โรคที่เกิดจากความเสื่อมของกระดูกอ่อนผิวข้อ มีความสูญเสียทั้งด้านโครงสร้างและหน้าที่ ทำให้ผิวข้อสึกหรอไม่เรียบเวลาขยับข้อจึงเกิดอาการขัดมีเสียง ใช้งานก็จะยิ่งทำให้ผิวข้อสึกหรอมากขึ้น จนสูญเสียผิวข้อที่เป็นกระดูกอ่อนเนื่องด้วยพระภิกษุมีกิจของสงฆ์ที่ต้องปฏิบัติ เช่น การนั่งสมาธิ คุกเข่าสวดมนต์ หรือมีการเคลื่อนไหวต่างๆเป็นเวลานาน ข้อจึงเกิดอาการปวด อักเสบ และบวม จากการที่กระดูกเสียดสีกัน ด้วยสาเหตุนี้ทำให้เป็นปัญหาต่อการทำกิจของสงฆ์ ทำให้พระภิกษุไม่สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วเหมือนเดิม ซึ่งหากปล่อยไว้เป็นเวลานาน อาจส่งผลให้ข้อเข่าโก่งงอ และผิดรูป หากพบอาการผิดปกติ ควรรีบปรึกษาแพทย์ เพื่อให้การรักษาโดยทันที

         

 นายแพทย์ชำนิ จิตตรีประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า โรงพยาบาลสงฆ์เป็นสถาบันสุขภาพสงฆ์แห่งชาติ มีหน้าที่ในการดูแลสุขภาพพระภิกษุ จากประเด็นปัญหาโรคข้อเข่าเสื่อมในพระภิกษุสูงอายุ โรงพยาบาลสงฆ์มีวิธีการรักษาของโรคดังกล่าว 2 วิธีหลักๆ ได้แก่ 1.การรักษาด้วยวิธีไม่ผ่าตัด โดยการให้ความรู้ การรักษาด้วยยาหรือการรักษาด้วยวิธีอื่นๆ ที่ไม่ใช้ยา และ 2.การรักษาด้วยวิธีผ่าตัด ซึ่งจากสถิติผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลสงฆ์ ปี 2563 พบพระภิกษุอาพาธด้วยโรคข้อเข่าเสื่อมจำนวน 2,532 รูป สำหรับแนวทางการป้องกันของโรคดังกล่าวนั้น คือ ขอพระสงฆ์ควบคุมน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานและระมัดระวังพฤติกรรมการเคลื่อนไหวต่างๆ เช่น การยืนหรือการเดิน เป็นต้น

                           โรคข้อเข่าเสื่อมในพระภิกษุสูงอายุ รู้ก่อน ป้องกันได้