ห้ามพลาด! โกอินเตอร์ 'DPU' เปิดเวทีสู่นานาชาติชวน'สตาร์ทอัพ'ประชันไอเดีย

ห้ามพลาด! โกอินเตอร์ 'DPU' เปิดเวทีสู่นานาชาติชวน'สตาร์ทอัพ'ประชันไอเดีย

'DPU' ชวน'สตาร์ทอัพ'รุ่นใหม่ ส่งแผนงานธุรกิจเข้าร่วมแข่งขันในเวทีนานาชาติ ภายใต้โครงการประกวดผู้ประกอบการสตาร์ทอัพล้านช้าง-แม่โขง เปิดโอกาสเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ พบปะนักลงทุนตัวจริง

ดร.ภูมิพัฒณ์ พงศ์พฤฒิกุล ผู้เชี่ยวชาญพิเศษสายงานวิจัยและพัฒนา วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี 'CIBA' มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.) หรือ 'DPU' ในฐานะคณะกรรมการผู้ตัดสินในประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน เปิดเผยว่า 'DPU' ลงนามบันทึกความร่วมมือกับ South Central University for_Nationalities (SCUN) สาธารณรัฐประชาชนจีน

จัดโครงการประกวดผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ ล้านช้าง- แม่โขง ภายใต้การอนุมัติของคณะกรรมการกิจการชนชาติแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน โดย'DPU' เป็นมหาวิทยาลัยแห่งเดียวของไทยที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้าง'ผู้ประกอบการ' และ'นักธุรกิจรุ่นใหม่'ของ 6 ประเทศพื้นที่ล้านช้าง-แม่โขง และร่วมมือกันในการสร้างนวัตกรรม ส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนของพื้นที่ดังกล่าว รวมไปถึงการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา ภาคธุรกิจ ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงอีกด้วย

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวมีระยะเวลาดำเนินการ ระหว่างเดือนมิ.ย.-พ.ย.2564 โดยเชิญ 'สตาร์ทอัพ'หรือ'ผู้ประกอบการ'และ'นักธุรกิจรุ่นใหม่'จาก 6 ประเทศ ประกอบด้วย จีน,ลาว,กัมพูชา,เมียนมาร์,ไทย และเวียดนาม ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด โดยมีคุณสมบัติต้องเป็นโครงการหรือ 'แผนธุรกิจ'เชิงการตลาด หรือ เชิงพาณิชย์ ที่มุ่งเน้นวิธีการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนของ 6 ประเทศ หรือโครงการเพื่อลดการว่างงาน ลดช่องว่างความยากจน การลดมลภาวะของสิ่งแวดล้อม และการแก้ไขปัญหาสังคมอื่น ๆ

  • จัดประกวดผู้ประกอบการ 'สตาร์ทอัพ'ก่อนโกอินเตอร์

ดร.ภูมิพัฒณ์ กล่าวว่า สำหรับประเทศไทยเบื้องต้นจัดประกวด 'แผนธุรกิจ' ของ'ผู้ประกอบการ' และ 'สตาร์ทอัพ' รอบแรกในประเทศก่อน เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้ 'ผู้ประกอบการ' และ 'นักธุรกิจรุ่นใหม่' เกิดความสนใจที่จะเขียน 'แผนธุรกิจ' ของตัวเองส่งเข้าประกวด ก่อนที่ผู้ชนะจะไปประกวดต่อในรอบนานาชาติ โดยในไทยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-31 ก.ค.2564 ที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์หรืออาจเป็นในรูปแบบออนไลน์

ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์โควิด-19 สำหรับผู้ชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัลและโล่เกียรติยศ พร้อมได้รับการบ่มเพาะเชิงธุรกิจกับผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศ นอกจากนี้ ยังมีโอกาสนำเสนอ 'แผนธุรกิจ' ของตนเองในการประกวด 'ผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ' ล้านช้าง-แม่โขง รอบนานาชาติอีกด้วย ซึ่งมีกำหนดจัดการแข่งขันรอบนานาชาติ ในระหว่างวันที่ 11 ส.ค.- 30 ต.ค. 2564 ที่สาธารณรัฐประชาชนจีน

162494691017

“รางวัลในการประกวดครั้งนี้แบ่งเป็นประเภทกลุ่มความคิดสร้างสรรค์และกลุ่มโครงการสตาร์ทอัพ โดย ทีมผู้ชนะจะได้รับเงินสนับสนุนพร้อมเหรียญรางวัลและหนังสือรับรอง ทั้งยังมีโอกาสได้เรียนรู้และร่วมกิจกรรมระหว่างประเทศ โดยผู้ที่เข้าร่วมการประกวดในรอบ 20 ทีมสุดท้าย จะได้รับประสบการณ์ แลกเปลี่ยนความรู้ เทคโนโลยีในระดับนานาชาติ” ดร.ภูมิพัฒณ์กล่าว

  • โอกาสพบกับ'นักลงทุน' จากนานาประเทศ ต่อยอดธุรกิจ

พร้อมทั้งมีโอกาสได้พบกับนักลงทุนจากนานาประเทศ ซึ่งจะเป็นโอกาสให้ต่อยอดทางธุรกิจได้ โดยทางจีนได้แจ้งมาว่าหากสถานการณ์โรคโควิด-19 ดีขึ้น ผู้เข้าร่วมการประกวดจะได้รับตั๋วเครื่องบินพร้อมที่พักไปร่วมแข่งขันที่ประเทศจีน โดยทางจีนจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด

ดร.ภูมิพัฒณ์ กล่าวอีกว่า เวทีนี้นับว่าเป็นโอกาสที่ดีสำหรับ 'สตาร์ทอัพ'ไทย เพราะสิ่งที่จะได้รับนอกจากประสบการณ์การเขียน 'แผนธุรกิจ' ระหว่างประเทศแล้ว ยังมีโอกาสพบนักลงทุนและร่วมทุนในธุรกิจระหว่างประเทศที่หลากหลายและมีโอกาสขยายธุรกิจในอนาคตอีกด้วย

สำหรับผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในโครงการฯ จะต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 45 ปี หรือเป็นธุรกิจที่จดทะเบียนการค้าแล้วไม่เกิน 5 ปี โดยสมัครเป็นทีม 2-15 คน สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและยื่นเอกสารการสมัครได้ที่ https://www.dpu.ac.th/startup-lancang-mekong/