'เชียงใหม่' อัพเดท 10 จังหวัด 'สีแดงเข้ม' เดินทางเข้าเชียงใหม่ ต้องทำตามนี้

'เชียงใหม่' อัพเดท 10 จังหวัด 'สีแดงเข้ม' เดินทางเข้าเชียงใหม่ ต้องทำตามนี้

จ.เชียงใหม่ ออกประกาศมาตรการสำหรับผู้จะเดินทางเข้าเชียงใหม่ จากพื้นที่ต้นทาง 10 จังหวัด 'พื้นที่สีแดงเข้ม' ถ้าจะเดินทางเข้าเชียงใหม่ อัพเดทล่าสุด ต้องปฏิบัติตัวอย่างไรบ้าง

หลังจาก ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศให้ 10 จังหวัด เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด “สีแดงเข้ม โดยเป็นการปรับเพิ่มจากเดิม 4 จังหวัด เป็นทั้งสิ้น 10 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม และ 4 จังหวัดภาคใต้ สงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส โดยให้มีผลในวันที่ 28 มิถุนายนนั้น 

สืบเนื่องจากการประกาศดังกล่าว จังหวัดเชียงใหม่ ได้ออกมาตรการล่าสุดเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 เกี่ยวกับ ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หากจะ เดินทางเข้าเชียงใหม่ มีรายละเอียดดังนี้ 

  

  • สรุปการเดินทางเข้าจังหวัดเชียงใหม่ อัพเดทล่าสุด

ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หรือสีแดงเข้ม 10 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ สมุทรสาคร สงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส รวมทั้งอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ต้องปฏิบัติ ดังนี้

1. ให้บันทึกข้อมูลลงในระบบ “CM-CHANA” ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมงก่อนเดินทางเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่ และสามารถแสดงหลักฐานการลงทะเบียนดังกล่าวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ https://cmsdm.net/COVIDH/cm_rule.php  ระหว่างที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้รับแจ้งจากระบบ CM-CHANA หากไม่ได้รับคำแนะนำจากระบบ SMS ให้ติดต่อโทรศัพท์หมายเลข 08 - 4805 – 3131

2. รายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ หรือ ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน อสม.เพื่อรับคำสั่งกักตัว หรือตรวจหาเชื้อโควิด-19 (swab)

2.1 กรณีผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ ให้ทำการ Home Quarantine อยู่ในสถานที่พักของตนเองเป็นเวลา 14 วัน

2.2 กรณีไม่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จะต้องกักตัวอยู่ในสถานที่ที่ทางราชการกำหนด โดยจังหวัดเชียงใหม่ได้ใช้พื้นที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 1 เป็นสถานที่กักตัว (ALQ) โดยไม่มีค่าใช้จ่าย หรือสามารถใช้สถานที่กักกันทางเลือกซึ่งเป็นโรงแรมที่ผ่านการประเมินแล้ว จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ โรงแรม BP City โรงแรม เมาเท่นครีก โรงแรม ชาลา No.6 โรงแรมรัตนโกสินทร์ และโรงแรมกลุ่มล่ามช้าง แต่จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

2.3 หากฉีดวัคซีนครบแล้ว ไม่ต้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 เว้นแต่ มีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก และยังต้องกักตัว 14 วันเช่นกัน

3. รายละเอียดอื่นๆ นอกเหนือจากนี้สามารถสอบถามได้ที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ของท่าน คลิกดูรายละเอียดที่นี่

ทั้งนี้ สำหรับสถานการณ์โควิด จ.เชียงใหม่ อัพเดท ณ วันที่ 28 มิ.ย.64 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ เพิ่ม 6 ราย ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 4,161 ราย รักษาหายแล้ว 4,095 ราย รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 40 ราย โดยเป็นผู้ป่วยสีเขียว 22 ราย สีเหลือง 15 ราย สีส้ม 2 ราย และสีแดง 1 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม สะสม 26 ราย เท่าเดิม

162494086884