'นนทบุรี' อัพเดท! 'ติดเชื้อโควิด 19' พุ่ง 139 ราย เช็คไทม์ไลน์ด่วน

'นนทบุรี' อัพเดท! 'ติดเชื้อโควิด 19' พุ่ง 139 ราย เช็คไทม์ไลน์ด่วน

อัพเดท! "นนทบุรี" พื้นที่สีแดงโควิด "ติดเชื้อโควิด 19" จำนวน 139 ราย เช็คไทม์ไลน์ด่วน

เมื่อวันที่ 23 มิ.ย.64 ศูนย์ข้อมูล COVID-19 นนทบุรี พื้นที่สีแดงโควิด สรุปย่อ ผู้ป่วยยืนยันโควิด-19 จ.นนทบุรี วันที่ 23 มิถุนายน 2564 จำนวนผู้ติดเชื้อทั้งหมด 139 ราย สาเหตุติดเชื้อที่สำคัญ : ในสถานที่ทำงาน และในครอบครัว เพศหญิง 80 ราย เพศชาย 59 ราย ต่างชาติ 5 ราย (พม่า 4 ราย และลาว 1 ราย) มีอาการ 96 ราย คิดเป็น 67 %  ไม่มีอาการ 46 ราย คิดเป็น 33 %

ภูมิลำเนา

 • อำเภอบางบัวทอง 50 ราย
 • อำเภอเมือง 31 ราย
 • อำเภอปากเกร็ด 20 ราย
 • อำเภอบางกรวย 13 ราย
 • อำเภอบางใหญ่ 12 ราย
 • อำเภอไทรน้อย 12 ราย

สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน จำนวน 139 ราย เชิงรุก 0 ราย เชิงรับ 64 ราย ในครอบครัว 33 ราย (ผู้สูงอายุ/ในปกครอง 5 ราย) เพื่อน/เพื่อนร่วมงาน 106 ราย   

 • รับจ้าง 33 ราย
 • เถ้าแก่น้อย (ปทุมธานี) 5 ราย, บ.NNP 4 ราย, บ.ชิโนไทย, บ.สยามโครต์, และสนง.กฎหมาย แห่งละ 2 ราย, โตโยต้า, บ.วาไท และบ.ไทยกาเม้นท์ แห่งละ 1 ราย
 • บุคลากรสาธารณสุข 7 ราย รพ.เอกชน 4 ราย, รพ.รัฐบาล 2 ราย และคลินิกความงาม 1 ราย
 • รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 3 ราย (เทศกิจ ,พนง.มหาวิทยาลัย, ไฟฟ้านครหลวง แห่งละ 1 ราย)
 • ค้าขาย จำนวน  15 ราย   
 • รถสาธารณะ 3 ราย 

สืบค้น timeline ผู้ป่วย ได้ที่ http://203.157.109.21/timeline/index.php (ประมาณ 1 - 2 วัน จากวันรายงาน)

- สามารถสืบค้น ลำดับเคส เพศ อายุ ตำบล อำเภอ วันที่ ป่วยได้ 

- สามารถสืบค้นสถานที่ใน TIMELINE ได้

"ประชาชนสามารถประเมินความเสี่ยงโควิด19 ของตนเองได้ที่  https://agnosteam96.wixsite.com/nonselfcheck" (ถ้ามีความเสี่ยงสูงและอาการเร่งด่วนจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อไป ภายใน 24 ชั่วโมง) หรือ  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับศูนย์สื่อสารความเสี่ยงโควิด 19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ที่เบอร์ 061 394 5402 / 061 172 2534 / 061 174 2260 / 061 394 5403 เพื่อคัดกรองความเสี่ยงก่อนไปตรวจ

ค่า CT (Cycle Threshold)

 • ถ้า CT ที่ต่ำ แสดงว่ามีปริมาณไวรัสสูง โอกาสแพร่เชื้อสูงกว่า
 • ถ้า CT ที่สูง แสดงว่ามีปริมาณไวรัสต่ำ โอกาสแพร่เชื้อต่ำกว่า

เช็คไทม์ไลน์ "ติดเชื้อโควิด 19" จังหวัดนนทบุรี

162443898948

162443899757

162443900575

162443901339

162443904697

162443905363

162443906176

162443906975

162443910224

162443911044

162443911782

162443912647

162443916464

162443917477

162443918576

162443919450

162443922839

162443923631

162443924383

162443925170