'กาญจนบุรี' ติดโควิด-19 วันนี้ 31 ราย สะสมรวม 440 ราย

'กาญจนบุรี' ติดโควิด-19 วันนี้ 31 ราย สะสมรวม 440 ราย

"กาญจนบุรี" ติดโควิด-19 วันนี้ 31 ราย อ.หนองปรือมากสุด 16 ราย รองลงมา อ.ท่ามะกา 13 ราย ทองผาภูมิ 1 ราย นอกพื้นที่ 1 ราย สะสมรวม 440 ราย

เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี รายงานสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ข้อมูลวันที่ 22 มิ.ย.64 ระบุว่า พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จำนวน  31 ราย ทำให้สถานการณ์โควิด-19 ของจังหวัดกาญจนบุรี ตั้งแต่วันที่ 6 เม.ย.64 จนถึงปัจจุบัน พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 หรือโควิด-19 สะสม จำนวน 440 ราย เป็นชาย 189 ราย หญิง 251 ราย หายป่วย 0 ราย หายป่วยสะสม จำนวน 331 ราย รักษาอยู่โรงพยาบาล จำนวน 102 ราย เสียชีวิตสะสม จำนวน 7 ราย

ผู้ป่วยสะสม จำนวน 440 ราย มีภูมิลำเนาอยู่ใน 12 อำเภอ จาก 13 อำเภอ ประกอบด้วย

 • อ.ทองผาภูมิ 42 ราย 
 • อ.เมือง 93 ราย 
 • อ.ท่าม่วง 66 ราย 
 • อ.ไทรโยค 8 ราย
 • อ.พนมทวน 32 ราย
 • อ.ท่ามะกา 99 ราย 
 • อ.ด่านมะขามเตี้ย 3 ราย
 • อ.ห้วยกระเจา 14 ราย
 • อ.หนองปรือ 47 ราย
 • อ.บ่อพลอย 17 ราย
 • อ.เลาขวัญ 2 ราย
 • อ.สังขละบุรี 5 ราย

นอกจังหวัด 11 ราย อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค จำนวน 1 ราย  ส่วนอำเภอที่ไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่ แม้แต่รายเดียว คือ อ.ศรีสวัสดิ์

 

โดยผู้ป่วยรายใหม่ที่พบติดเชื้อ จำนวน 14 ราย คือรายที่ 410-440 ดังนี้

รายที่ 410 เป็นชาย อายุ 65 ปี ชาว ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา ตรวจพบติดเชื้อ วันที่  20 มิ.ย.64 แหล่งติดเชื้อ อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมะการักษ์

รายที่ 411 เป็นหญิง  อายุ 35 ปี ชาว ต.ดอนขมิ้น อ.ท่ามะกา ตรวจพบติดเชื้อวันที่ 21 มิ.ย.64 แหล่งติดเชื้อสัมผัสผู้ป่วย ชาว อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี รักษาตัวอยู่ที่ โรงพยาบาลมะการักษ์

รายที่ 412 เป็นหญิง  อายุ 25 ปี ชาว ต.โคกตะบอง อ.ท่ามะกา ตรวจพบติดเชื้อวันที่ 21 มิ.ย.64 แหล่งติดเชื้อสัมผัสผู้ป่วย ชาว อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี รักษาตัวอยู่ที่ โรงพยาบาลมะการักษ์

รายที่ 413 เป็นชาย  อายุ 27 ปี ชาว ต.โคกตะบอง อ.ท่ามะกา ตรวจพบติดเชื้อวันที่ 21 มิ.ย.64 แหล่งติดเชื้อสัมผัสผู้ป่วย ชาว อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี รักษาตัวอยู่ที่ โรงพยาบาลมะการักษ์

รายที่ 414 เป็นหญิง  อายุ 77 ปี ชาว ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ ตรวจพบติดเชื้อวันที่ 21 มิ.ย.64 แหล่งติดเชื้ออยู่ระหว่างการสอบสวนโรค รักษาตัวอยู่ที่ รพ.พหลพลพยุหเสนา

รายที่  415 เป็นหญิง อายุ 58 ปี ชาว ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ ตรวจพบติดเชื้อ วันที่ 21 มิ.ย.64 แหล่งติดเชื้อสัมผัสผู้ป่วย รายที่ 393  รักษาตัวที่โรงพยาบาลหนองปรือ

รายที่  416 เป็นชาย อายุ 38 ปี ชาว ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ ตรวจพบติดเชื้อ วันที่ 21 มิ.ย.64 แหล่งติดเชื้อสัมผัสผู้ป่วย รายที่ 393  รักษาตัวที่โรงพยาบาลหนองปรือ

รายที่  417 เป็นชาย อายุ 50 ปี ชาว ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ ตรวจพบติดเชื้อ วันที่ 21 มิ.ย.64 แหล่งติดเชื้อสัมผัสผู้ป่วย รายที่ 393  รักษาตัวที่โรงพยาบาลหนองปรือ

รายที่  418 เป็นหญิง อายุ 40 ปี ชาว ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ ตรวจพบติดเชื้อ วันที่ 21 มิ.ย.64 แหล่งติดเชื้อสัมผัสผู้ป่วย รายที่ 393  รักษาตัวที่โรงพยาบาลหนองปรือ

รายที่  419 เป็นหญิง อายุ 29 ปี ชาว ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ ตรวจพบติดเชื้อ วันที่ 21 มิ.ย.64 แหล่งติดเชื้อสัมผัสผู้ป่วย รายที่ 393  รักษาตัวที่โรงพยาบาลหนองปรือ

รายที่  420 เป็นชาย อายุ 51 ปี ชาว ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ ตรวจพบติดเชื้อ วันที่ 21 มิ.ย.64 แหล่งติดเชื้อสัมผัสผู้ป่วย รายที่ 393  รักษาตัวที่โรงพยาบาลหนองปรือ

รายที่  421 เป็นหญิง อายุ 38 ปี ชาว ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ ตรวจพบติดเชื้อ วันที่ 21 มิ.ย.64 แหล่งติดเชื้อสัมผัสผู้ป่วย รายที่ 393  รักษาตัวที่โรงพยาบาลหนองปรือ

 

รายที่  422 เป็นหญิง อายุ 40 ปี ชาว ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ ตรวจพบติดเชื้อ วันที่ 21 มิ.ย.64 แหล่งติดเชื้อสัมผัสผู้ป่วย รายที่ 393  รักษาตัวที่โรงพยาบาลหนองปรือ

รายที่  423 เป็นหญิง อายุ 42 ปี ชาว ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ ตรวจพบติดเชื้อ วันที่ 21 มิ.ย.64 แหล่งติดเชื้อสัมผัสผู้ป่วย รายที่ 393  รักษาตัวที่โรงพยาบาลหนองปรือ

รายที่  424 เป็นชาย อายุ 39 ปี ชาว ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ ตรวจพบติดเชื้อ วันที่ 21 มิ.ย.64 แหล่งติดเชื้อสัมผัสผู้ป่วย รายที่ 393  รักษาตัวที่โรงพยาบาลหนองปรือ

รายที่  425 เป็นชาย อายุ 39 ปี ชาว ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ ตรวจพบติดเชื้อ วันที่ 21 มิ.ย.64 แหล่งติดเชื้อสัมผัสผู้ป่วย รายที่ 393  รักษาตัวที่โรงพยาบาลหนองปรือ

รายที่  426 เป็นหญิง อายุ 30 ปี ชาว ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ ตรวจพบติดเชื้อ วันที่ 21 มิ.ย.64 แหล่งติดเชื้อสัมผัสผู้ป่วย รายที่ 393  รักษาตัวที่โรงพยาบาลหนองปรือ

รายที่  427 เป็นหญิง อายุ 36 ปี ชาว ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ ตรวจพบติดเชื้อ วันที่ 21 มิ.ย.64 แหล่งติดเชื้อสัมผัสผู้ป่วย รายที่ 393  รักษาตัวที่โรงพยาบาลหนองปรือ

รายที่  428 เป็นชาย อายุ 44 ปี ชาว ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ ตรวจพบติดเชื้อ วันที่ 21 มิ.ย.64 แหล่งติดเชื้อสัมผัสผู้ป่วย รายที่ 393  รักษาตัวที่โรงพยาบาลหนองปรือ

รายที่  429 เป็นหญิง อายุ 36 ปี ชาว ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ ตรวจพบติดเชื้อ วันที่ 21 มิ.ย.64 แหล่งติดเชื้อสัมผัสผู้ป่วย รายที่ 393  รักษาตัวที่โรงพยาบาลหนองปรือ

รายที่  430 เป็นชาย อายุ 47 ปี ชาว ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ ตรวจพบติดเชื้อ วันที่ 21 มิ.ย.64 แหล่งติดเชื้อสัมผัสผู้ป่วย รายที่ 393  รักษาตัวที่โรงพยาบาลหนองปรือ

รายที่  431 เป็นหญิง อายุ 31 ปี ชาว ต.ดอนขมิ้น อ.ท่ามะกา ตรวจพบติดเชื้อ วันที่ 21 มิ.ย.64 แหล่งติดเชื้อสัมผัสผู้ป่วย จ.เพชรบุรี รักษาตัวที่โรงพยาบาลมะการักษ์

รายที่  432 เป็นชาย อายุ 28 ปี ชาว ต.ดอนขมิ้น อ.ท่ามะกา ตรวจพบติดเชื้อ วันที่ 21 มิ.ย.64 แหล่งติดเชื้อสัมผัสผู้ป่วย จ.เพชรบุรี รักษาตัวที่โรงพยาบาลมะการักษ์

รายที่  433 เป็นชาย อายุ 31 ปี ชาว ต.โคกตะบอง อ.ท่ามะกา ตรวจพบติดเชื้อ วันที่ 21 มิ.ย.64 แหล่งติดเชื้อสัมผัสผู้ป่วย จ.เพชรบุรี รักษาตัวที่โรงพยาบาลมะการักษ์

รายที่  434 เป็นชาย อายุ 19 ปี ชาว ต.โคกตะบอง อ.ท่ามะกา ตรวจพบติดเชื้อ วันที่ 21 มิ.ย.64 แหล่งติดเชื้อสัมผัสผู้ป่วย จ.เพชรบุรี รักษาตัวที่โรงพยาบาลมะการักษ์

รายที่  435 เป็นชาย อายุ 27 ปี ชาว ต.โคกตะบอง อ.ท่ามะกา ตรวจพบติดเชื้อ วันที่ 21 มิ.ย.64 แหล่งติดเชื้อสัมผัสผู้ป่วย จ.เพชรบุรี รักษาตัวที่โรงพยาบาลมะการักษ์

รายที่  436 เป็นชาย อายุ 32 ปี ชาว ต.โคกตะบอง อ.ท่ามะกา ตรวจพบติดเชื้อ วันที่ 21 มิ.ย.64 แหล่งติดเชื้อสัมผัสผู้ป่วย จ.เพชรบุรี รักษาตัวที่โรงพยาบาลมะการักษ์

รายที่  437 เป็นชาย อายุ 25 ปี ชาว ต.โคกตะบอง อ.ท่ามะกา ตรวจพบติดเชื้อ วันที่ 21 มิ.ย.64 แหล่งติดเชื้อสัมผัสผู้ป่วย จ.เพชรบุรี รักษาตัวที่โรงพยาบาลมะการักษ์

รายที่  438 เป็นชาย อายุ 23 ปี ชาว ต.โคกตะบอง อ.ท่ามะกา ตรวจพบติดเชื้อ วันที่ 21 มิ.ย.64 แหล่งติดเชื้อสัมผัสผู้ป่วย จ.เพชรบุรี รักษาตัวที่โรงพยาบาลมะการักษ์

รายที่  439 เป็นชาย อายุ 27 ปี ชาว ต.พงตึก อ.ท่ามะกา ตรวจพบติดเชื้อ วันที่ 21 มิ.ย.64 แหล่งติดเชื้อสัมผัสผู้ป่วย จ.เพชรบุรี รักษาตัวที่โรงพยาบาลมะการักษ์

รายที่  440 เป็นชาย อายุ 31 ปี ชาว ต.เบิกไพร อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ตรวจพบติดเชื้อ วันที่ 21 มิ.ย.64 แหล่งติดเชื้อสัมผัสผู้ป่วย จ.เพชรบุรี รักษาตัวที่โรงพยาบาลมะการักษ์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตั้งแต่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี การพบผู้ติดเชื้อครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกที่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 มากถึง 31 ราย โดยผู้ป่วยจำนวน 16 ราย คือรายที่ 420-435  เป็นชาว ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ ทั้งหมดติดเชื้อจากการสัมผัสผู้ป่วนรายเดียวกันคือผู้ป่วยรายที่ 393 เป็นชาย อายุ 46 ปี แหล่งติดเชื้อกลับจากพื้นที่เสี่ยง(ไม่ระบุสถานที่) ตรวจพบติดเชื้อวันที่ 18 มิ.ย.64 ปัจจุบันรักษาตัวอยู่ที่ รพ.พหลพลพยุหเสนา

อีก 13 ราย เป็นชาว อ.ท่ามะกา พบแหล่งติดเชื้อสัมผัสผู้ป่วย ชาว จ.เพชรบุรี จำนวน 9 ราย คือรายที่ 431-439 โดยมีผู้ป่วยรายที่ 440 เป็นชายชาว ต.เบิกไพร อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ติดเชื้อจากชาว จ.เพชรบุรี เช่นเดียวกัน  นอกจากนี้ยังพบว่า ผู้ป่วยชาว อ.ท่ามะกา จำนวน 3 ราย คือรายที่ 411-413 ติดเชื้อจากการสัมผัสผู้ป่วย ชาว อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค จำนวน 1 ราย คือรายที่ 410 รวมชาว อ.ท่ามะกาติดเชื้อโควิด-19 ครั้งนี้ จำนวน 13 คน ส่วนรายที่ 414 เป็นชาว ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ