'กรมการแพทย์ ชูสถิติพระอาพาธ 'เบาหวาน' พุ่ง แนะญาติโยมดูแล 'ภัตตาหาร'

'กรมการแพทย์ ชูสถิติพระอาพาธ 'เบาหวาน' พุ่ง แนะญาติโยมดูแล 'ภัตตาหาร'

'กรมการแพทย์' เผยสถิติการเข้ารับการรักษาของ 'พระภิกษุสงฆ์' ด้วยอาการอาพาธจากโรค 'เบาหวาน' พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง คาดมีสาเหตุหลักจากการถวาย 'ภัตตาหาร' เพลจากพุทธศาสนิกชนไม่ถูกหลักโภชนาการ

วันนี้ (21 มิ.ย. 64) นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดี'กรมการแพทย์' เปิดเผยว่า จากสถิติของโรงพยาบาลสงฆ์ พบ 'พระภิกษุสงฆ์' อาพาธเข้ารับการรักษาด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเพิ่มมากขึ้นทุกปี โดยปี 2563 พบ 'พระภิกษุสงฆ์' อาพาธด้วยโรค 'เบาหวาน' จำนวน 2,133 รูป ซึ่งเป็นโรคที่ตรวจพบระดับน้ำตาลในเลือดสูง จากการที่ตับอ่อนมีความบกพร่องในการสร้างอินซูลิน หรือมีความผิดปกติของการออกฤทธิ์ของอินซูลิน หรือมีความบกพร่องทั้งสองร่วมกัน ทำให้ร่างกายไม่สามารถนำน้ำตาลไปใช้ให้เกิดพลังงานได้ ส่งผลให้อวัยวะต่าง ๆ เสื่อมสมรรถภาพ และเกิดเป็นโรคแทรกซ้อนจาก 'เบาหวาน' ได้ เช่น โรคตา จอประสาทตาเสื่อม โรคไตเสื่อม ไตวาย เป็นต้น

  • แนะถ่าย 'ภัตตาหาร' ลดหวาน มัน เค็ม

นายแพทย์ชำนิ จิตตรีประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สาเหตุการอาพาธด้วยโรค'เบาหวาน' ของ 'พระภิกษุสงฆ์' นั้นมาจากพฤติกรรมการฉัน'ภัตตาหาร' ที่พุทธศาสนิกชนนำมาถวายนั้นส่วนใหญ่เน้นหนักรสชาติ หวาน มัน เค็ม ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ ประกอบกับ 'พระภิกษุสงฆ์' อยู่ในสถานภาพที่ไม่เอื้อต่อการออกกำลังกาย จึงทำให้เสี่ยงต่อการเกิดโรค'เบาหวาน'และโรคไม่ติดต่อเรื้อรังขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

  • อาการ 'เบาหวาน' 

ซึ่งอาการที่พบส่วนใหญ่ คือ หิวน้ำบ่อย ตาพล่ามัว อ่อนเพลีย หิวบ่อย น้ำหนักลดโดยไม่มีสาเหตุ ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ หรือติดเชื้อทางผิวหนัง แผลหายช้า เป็นต้น ดังนั้นการ 'พระภิกษุสงฆ์' จึงต้องใส่ใจดูแลสุขภาพตนเองอย่างเคร่งครัด จำกัดปริมาณการฉัน 'ภัตตาหาร' รสหวาน น้ำปานะที่มีน้ำตาลสูง ขณะที่ พุทธศาสนิกชน ควรจัดสรรการถวาย 'ภัตตาหาร' ที่ถูกหลักโภชนาการ ลดหวาน มัน และเค็ม ทั้งนี้ โรงพยาบาลสงฆ์ ได้พัฒนาการดูแล 'พระภิกษุสงฆ์' อาพาธ โดยมีคลินิก 'เบาหวาน' เปิดให้บริการ เพื่อดูแลสุขภาพ 'พระภิกษุสงฆ์' ให้มีสุขภาพที่แข็งแรง และลดเสี่ยงอาพาธด้วยโรค 'เบาหวาน'

ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โรงพยาบาลสงฆ์ โทรศัพท์ 0 2640 9537 ต่อ 5213

162425898673