ลดอุปสรรค วัคซีนทางเลือก

ลดอุปสรรค วัคซีนทางเลือก

การแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังทวีความรุนแรง ขณะที่ความต้องการฉีดวัคซีนของประชาชนเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งที่ผ่านมาภาคเอกชนได้ยื่นข้อเสนอเพื่อขอนำเข้าวัคซีนทางเลือก แต่ก็ได้รับการปฏิเสธ และติดเงื่อนไขมากมาย จากนี้หากลดอุปสรรคลงได้จะทำให้ไทยมีทางเลือกมากขึ้น

สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ทั่วโลก พบผู้ติดเชื้อภาพรวมลดลง ส่วนทางกับการระบาดในประเทศไทยที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อต่อวันสูงขึ้นจนเกือบถึงวันละ 5,000 รายแล้ว โดยล่าสุดวันที่ 30 พ.ค.2564 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 4,528 ราย เสียชีวิต 24 ราย รวมจำนวนผู้ติดเชื้อในประเทศไทยทั้งหมด 154,307 ราย และเสียชีวิต 918 ราย ถึงแม้จำนวนผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตในประเทศไทยจะห่างไกลกลับหลายประเทศ แต่ก็เป็นเรื่องน่ากังวลไม่น้อยกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ยังไม่ถึงจุดพีค

ในขณะที่ความต้องการฉีดวัคซีนของประชาชนเพิ่มสูงขึ้นตามจำนวนผู้ติดเชื้อที่พุ่งขึ้นไม่หยุดในแต่ละวัน โดยการฉีดวัคซีนในประเทศไทยที่เริ่มฉีดมาตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ.2564 ถึงวันที่ 29 พ.ค.2564 ฉีดไปแล้ว 3.54 ล้านโดส แบ่งเป็นการฉีดเข็มที่ 1 จำนวน 2.45 ราย และการฉีดเข็มที่ 2 จำนวน 1.09 ราย แต่จำนวนที่ฉีดไปแล้วดังกล่าวก็ไม่เพียงพอกับการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ที่ต้องฉีดวัคซีนให้ได้ถึง 70% ของจำนวนประชากรในประเทศไทยทั้งหมด หรือต้องฉีดประมาณ 40-50 ล้านคน

ที่ผ่านมาภาคเอกชนได้ยื่นข้อเสนอเพื่อขอนำเข้าวัคซีนมาเพื่อฉีดให้กับพนักงานและครอบครัว แต่ได้รับการปฏิเสธด้วยเงื่อนไขการนำเข้าวัคซีนจะต้องดำเนินการด้วยหน่วยงานรัฐ เพราะเป็นการผลิตวัคซีนในช่วงสถานการณ์ฉุกเฉินที่บริษัทผู้ผลิตจะเจรจากับหน่วยงานรัฐของแต่ละประเทศเท่านั้น ทำให้ข้อเสนอของภาคเอกชนที่ต้องการนำเข้าวัคซีนทางเลือกเมื่อ 1 เดือนที่ผ่านมา ต้องพับแผนไป แล้วเข้ามามีส่วนได้เพียงการสนับสนุนสถานที่และทรัพยากรในการฉีดวัคซีนให้พนักงานและประชาชน

ความต้องการวัคซีนทางเลือกไม่ได้จำกัดเฉพาะภาคเอกชน แต่รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) และเทศบาลทั่วประเทศที่สนใจสั่งซื้อวัคซีนทางเลือก แต่ที่ผ่านมากรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีหนังสือแจ้งให้ อปท.ทั่วประเทศว่าการสั่งซื้อวัคซีนของภาคเอกชนและ อปท.ในระยะแรกยังไม่สามารถดำเนินการได้ เพราะอยู่ในช่วงสถานการณ์ฉุกเฉินและวัคซีนมีจำกัด ดังนั้นระยะแรกจึงดำเนินการได้เฉพาะภาครัฐเท่านั้น

ช่วงที่ผ่านมาจึงมีเงื่อนไขต่างๆ มากมาย ทั้งเงื่อนไขในเชิงนโยบายและเงื่อนไขด้านกฎระเบียบ ทำให้การจัดหาวัคซีนทางเลือกของภาคเอกชนและ อปท.ไม่สามารถดำเนินการได้ จึงหวังว่าหลังจากที่เริ่มมีการนำเข้าวัคซีนทางเลือกได้แล้วภาครัฐจะผ่อนคลายกฎระเบียบหรือนโยบายบางข้อลง เพื่อให้การกระจายวัคซีนทำได้เร็วที่สุดจากปัจจุบันที่ฉีดได้เพียง 3.54 ล้านโดส โดยเฉพาะการผ่อนคลายกฎระเบียบให้ อปท.ที่มีความพร้อมจัดหาวัคซีนให้ได้มากที่สุด