'โควิด กทม.' วันนี้ไม่มีคลัสเตอร์ใหม่ เร่งระดมตรวจเชิงรุกในตลาด-แคมป์คนงาน

'โควิด กทม.' วันนี้ไม่มีคลัสเตอร์ใหม่ เร่งระดมตรวจเชิงรุกในตลาด-แคมป์คนงาน

ศบค.เผย สถานการณ์โควิด-19 ใน "กทม." วันนี้ไม่มีคลัสเตอร์ใหม่ แต่ยังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มกว่า 700 ราย พร้อมเร่งระดมตรวจเชิงรุกในตลาด-แคมป์คนงานต่อเนื่อง

30 พ.ค. 64 พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษก ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) เปิดเผยว่า สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในกรุงเทพมหานคร วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 754 รายถือว่าค่อนข้างสูง โดยจากวานนี้ (29 พ.ค.) ได้มีการแบ่งพื้นที่กทม.เป็นกลุ่มเขตเพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากร รวมทั้งการบูรณาการ บุคคลากรและการให้ความช่วยเหลือต่าง ๆ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

พญ.อภิสมัย กล่าวว่า กทม.รายงานวันนี้ไม่พบคลัสเตอร์ใหม่จากที่มี 28 เขต 47 คลัสเตอร์โดยจากรายงานวันนี้เขตห้วยขวาง มีผู้ป่วยรายใหม่จากตลาดห้วยขวาง (29 พ.ค.) จำนวน 78 ราย ทำให้ยอดสะสมของห้วยขวางขึ้นไป 112 ราย จากเดิมที่คลัสเตอร์ โรงปูน แคมป์ก่อสร้าง ทำให้ที่ประชุม ศบค.ชุดเล็กหารือกันว่า เขตที่ยังไม่มีรายงานการติดเชื้อ ก็ให้ลงสำรวจตลาด โดยกทม.รายงานตลาดที่จดทะเบียนในพื้นที่กทม.มีทั้งสิ้น 486 แห่ง มีการตรวจคัดกรองเชิกรุกแล้ว 28 ตลาด รายงานผู้ติดเชื้อรวมคิดเป็น 6.6% และกทม.จะระดมตรวจให้ครบทั้ง 486 แห่ง โดยจะดำเนินการให้เร็วยิ่งขึ้น ซึ่งแผนทำให้ได้ 30,300 ราย จะระดมตรวจทั้งหาเชื้อจากบุคคลในตลาด และตรวจสุขาภิบาลตลาด ตรวจมาตรการตลาด สิ่งแวดล้อม จุดสัมผัส

ขณะที่ชุมชนในกทม. มีความหลากหลายและมีจำนวนมากมีคนอยู่หลากหลายสัญชาติ ซึ่งวันนี้มีรายงานผู้ติดเชื้อชาวกีนี จะเห็นว่าการดูแลยากลำบาก ภาษาที่ใช้แตกต่างกันออกไป ดังนั้น การดูแลจำเป็นต้องให้คนเหล่านี้เกิดความเข้าใจเรื่องมาตรการการควบคุมโรค การไม่แพร่เชื้อ การแยกกักตัว

นอกจากนี้ กทม.ได้ตรวจคัดกรองเชิงรุกแคมป์คนงาน ซึ่งในพื้นที่กทม.มีแคมป์คนงานอยู่ทั้งหมด 409 แคมป์ นับเป็นบริษัทก่อสร้างลงทะเบียนกับสำนักงานโยธาธิการ จำนวน 134 บริษัท โดยสัปดาห์ที่ผ่านมาได้มีการลงสำรวจทั้งหมดพบว่า ใน 50 เขต ทุกเขตมีการก่อสร้าง บางเขตมีมากกว่า 20 แคมป์ บางแคมป์มีคนงานเกิน 1,000 ราย โดยแคมป์ที่มีคนงานหนาแน่น ได้แก่ บางกะปิ บางเขน ลาดพร้าว ห้วยขวาง เป็นต้น

ขณะที่ เขตบางคอแหลมมีเพียง 7 แคมป์ แต่บางแคมป์มีคนงาน 1,000 กว่าราย ทั้งนี้ได้มีมาตรการให้ผู้อำนวยการเขตลงชี้แจงขอความร่วมมือในส่วนผู้ประกอบการ และขณะเดียวกันทางโยธาธิการ ได้ขอเรียก 134 บริษัทก่อสร้างที่ขึ้นทะเบียนมาพูดคุยหารือร่วมกัน

ทั้งนี้ ศบค.ขอความร่วมมือการดูแลสภาพแวดล้อม สถานที่พัก ขอให้ดูแลเรื่องความสะอาด สิ่งแวดล้อม ทำให้แรงงานมีความเป็นอยู่ที่ปลอดภัย และไม่มีการแพร่กระจายเชื้อ สิ่งสำคัญที่เน้นย้ำคือการเคลื่อนย้ายแรงงาน โดยมีการหารือมาตรการ bubble and seal หากไซต์งาน กับแคมป์คนงานอยู่ในพื้นที่เดียวกัน ก็อนุญาตให้ดำเนินการได้ แต่ไม่อนุญาตให้ข้ามพื้นที่ ถ้าจำเป็นเคลื่อนย้ายแรงงานหรือหมุนเวียนการใช้แรงงาน ไปจากพื้นที่หนึ่งไปอีกพื้นที่หนึ่ง ต้องขออนุญาตมาที่สำนักงานเขต แต่หากไซต์งานกับแคมป์อยู่คนละที่ กรมควบคุมโรคเสนอให้ใช้รถรับส่งคนงาน ในส่วนมาตรการเหล่านี้ได้ขอความร่วมมือ บางแคมป์ก็ทำได้ดีมาก แต่มีบางแคมป์ทำไม่ได้มีจำนวนมากที่จำเป็นต้องปิดแคมป์ ไม่อนุญาตให้ปฏิบัติงาน

พญ.อภิสมัย เสริมว่า ในวันที่ 1-10 มิ.ย.นี้ จะลงตรวจอีก 30 แคมป์ซึ่งเป็นการคัดกรองเชิงรุก รวมทั้งมีการตรวจมาตรการสิ่งแวดล้อม ความสะอาด จุดสัมผัสร่วม จากรายงานของกรมควบคุมโรคพบว่า แรงงานเหล่านี้มีความเป็นอยู่อย่างแออัด มีการอาบน้ำร่วมกัน ใช้กระติกน้ำร่วมกันใช้แก้วน้ำร่วมกัน ทางสำนักเขตจะลงไปดู หลังจากที่ศบค.ได้อธิบายเรื่องการติดเชื้อมีการขอความร่วมมือ หากบางแคมป์ไม่ปรับตัว ไม่ให้ความร่วมมือ ไม่ทำมาตรการ หรือทำผิดซ้ำๆ ก็อาจจะมีการทบทวนเรื่องบทลงโทษ