เปิดขั้นตอนลงทะเบียนจองฉีดวัคซีน 'ไทยร่วมใจ' ผ่าน www.ไทยร่วมใจ.com เช็คที่นี่!

เปิดขั้นตอนลงทะเบียนจองฉีดวัคซีน 'ไทยร่วมใจ' ผ่าน www.ไทยร่วมใจ.com เช็คที่นี่!

เปิดขั้นตอนลงทะเบียน "ไทยร่วมใจ" ผ่าน www.ไทยร่วมใจ.com เช็คที่นี่! พร้อมรายละเอียดใครมีสิทธิลงทะเบียนจองวัคซีนบ้าง?

เกาะติดระบบลงทะเบียนจองฉีดวัคซีน "ไทยร่วมใจ" ระบบที่กรุงเทพมหานคร (กทม.) ร่วมกับภาคเอกชน ทำโครงการ “ไทยร่วมใจ กรุงเทพปลอดภัย เพื่อกระจายวัคซีนให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงสูงสุด โดยวันนี้ (27 พ.ค.2564) เป็นวันแรกที่เปิดให้ลงทะเบียนจองฉีดวัคซีน และจะเริ่มฉีดตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย.2564 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นไปตามแผนที่จะส่งมอบวัคซีนแอสตราเซเนก้าของกระทรวงสาธารณสุข

โดยการลงทะเบียน "ไทยร่วมใจ" สามารถดำเนินการได้ 3 ช่องทาง ดังนี้

1.ผ่านแอพพลิเคชั่น "เป๋าตัง" 

สำหรับการลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่นเป๋าตังนั้น จะต้องเป็นผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการรัฐ เช่น มาตรการเราชนะ มาตรการคนละครึ่ง เป็นต้น สามารถเข้าไปลงทะเบียนได้ที่แอพพลิเคชั่นเป๋าตังได้ ซึ่งสามารถดูรายละเอียดขั้นตอนการลงทะเบียนได้ที่นี่ คลิกที่นี่

2.ผ่านเว็บไซต์ http://www.ไทยร่วมใจ.com 

ในส่วนของการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ http://www.ไทยร่วมใจ.com เปิดให้ประชาชนทั่วไปที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ เข้ามามาลงทะเบียนเพื่อจองฉีกวัคซีนโควิด โดยมีขั้นตอน ดังนี้

1) เข้าเว็บไซต์ http://www.ไทยร่วมใจ.com

2) คลิก "แสดงความประสงค์" 

162210022048

3) ระบบจะหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และความยินยอมขึ้นมา หากยินยอมให้คลิกเครื่องหมายเพื่อแสดงความยินยอม และกดยืนยัน 

162210036851

4) ระบบจะให้กรอกข้อมูลต่างๆ

- ชื่อ นามสกุล
- หมายเลขบัตรประชาชน (ทั้งหน้าและหลังบัตร)
- เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้
- วัน เดือน ปีเกิดที่ระบุในบัตรประชาชน ซึ่งผู้ที่สิทธิจะต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปี - 59 ปี 10 เดือน เท่านั้น 
- ที่อยู่ปัจจุบัน
- บุคคลที่สามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน 
- อาชีพ/สถานที่ทำงาน 
- กดยืนยันว่าข้อมูลที่ให้กับโครงการไทยร่วมใจ ถูกต้องตรงความเป็นจริงทุกประการ
- กดยืนยันแจ้งความประสงค์ 

162210065962

5) เมื่อดำเนินการเรียบร้อย ระบบจะแสดงข้อความว่า "ระบบได้รับข้อมูลของท่านแล้ว โปรรอการจัดสรรวัคซีน ตามเงื่อนไขที่โครงการกำหนด โดยท่านจะได้รับการแจ้งผลทาง SMS ผ่านเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านได้รับแจ้งความประสงค์" ซึ่งขั้นตอนต่อไป จะเป็นการรอ SMS จากระบบ เพื่อจะนำไปสู่ขั้นตอนต่อไปคือ การเลือกวัน เวลา และสถานที่ที่ต้องการฉีดวัคซีนโควิด 

162210074371

6) เมื่อได้รับ SMS จาก THAIRUAMJAI ระบบจะแจ้งว่า "บัตรประชาชนที่ลงท้ายด้วย XXXX กรุณาทำนัดหมายรับวัคซีนโควิด-19 โดยเลือกสถานที่ วัน และเวลา ได้ที่ http://www.ไทยร่วมใจ.com หรือแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง 

7) เข้าไปที่ http://www.ไทยร่วมใจ.com คลิกที่ "ตรวจสอบข้อมูล/นัดหมาย" 

8) ระบบจะให้กรอกหมายเลขบัตรประชาชน และเบอร์โทรศัพท์ 

162210121026

9) หลังจากนั้นระบบจะให้กรอก OTP ที่ได้รับทาง SMS ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้

10) จากนั้นระบบจะให้เลือกจุดรับบริการ เลือกวันที่ และเลือกช่วงเวลา ซึ่งระบบจะแสดงข้อมูลว่าวันและเวลาใดยังคงว่างอยู่บ้าง หลังจากนั้นกดยืนยัน 

162210114822

11) จากนั้นสามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลได้ว่าที่ลงทะเบียนเป็นวัน เวลา และสถานที่ใด 

162210140791

3.กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน หรืออินเตอร์เน็ต

กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน หรืออินเทอร์เน็ต สามารถไปลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนโควิด ได้ที่ร้านสะดวกซื้อ ได้แก่ 7-eleven, Family Mart , Tops Daily และ Mini BigC โดยใช้หลักฐาน 2 สิ่ง คือ บัตรประชาชน และโทรศัพท์มือถือที่สามารถติดต่อได้ ไปลงทะเบียนที่ร้านสะดวกซื้อ โดยจะต้องไปลงทะเบียนภายในช่วงเวลา 08.30 - 18.00 น. ของทุกวันเท่านั้น หรือให้บุคคลในครอบครัวลงทะเบียนแทนได้ผ่าน https://ไทยร่วมใจ.com

  • ใครมีสิทธิลงทะเบียน "ไทยร่วมใจ" บ้าง?

- ประชาชนที่มีอายุ 18 ปี ถึง 59 ปี 10 เดือน
- ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ และผู้ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ
- ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม มาตรา 33 
- ไม่อยู่ในกลุ่ม 7 โรคเสี่ยงที่ลงทะเบียนหมอพร้อมไปแล้ว