'ศูนย์แรกรับ-ส่งต่อ นิมิบุตร' รับผู้ป่วยเข้าระบบกว่า 1,600 ราย

'ศูนย์แรกรับ-ส่งต่อ นิมิบุตร' รับผู้ป่วยเข้าระบบกว่า 1,600 ราย

รมว.สธ.ติดตามการดำเนินงาน  "ศูนย์แรกรับ-ส่งต่อ นิมิบุตร" กระทรวงสาธารณสุข ช่วยผู้ป่วยเข้าระบบแล้วกว่า 1,600 ราย พร้อมรับ ประสาน ส่งต่อ ผู้ป่วยโควิด 19 เข้าสู่กระบวนการรักษาตามระดับอาการ

วันนี้ (19 พฤษภาคม 2564) ที่"ศูนย์แรกรับ-ส่งต่อ นิมิบุตร" กระทรวงสาธารณสุข (Pre-Admission Center MOPH) อาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5 ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงาน "ศูนย์แรกรับ-ส่งต่อ นิมิบุตร"

ดร.สาธิต กล่าวว่า วันนี้มาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ซึ่งทุ่มเทเสียสละ เพื่อให้ผู้ป่วยโควิดได้เข้าสู่ระบบการรักษาตามอาการที่เหมาะสม จากข้อมูลการดำเนินงานของ"ศูนย์แรกรับ-ส่งต่อ นิมิบุตร" ตั้งแต่ 30 เมษายน ถึง 18 พฤษภาคม 2564 รวม 19 วัน ได้ช่วยเหลือ "ผู้ป่วยโควิด 19" ในเขตกรุงเทพมหานคร เข้าศูนย์แรกรับ แล้ว 1,606 ราย ซึ่งมีทั้งชาวไทยและต่างชาติ

162140783976

  • "ศูนย์แรกรับ-ส่งต่อ นิมิบุตร"ทำหน้าที่ตรวจคัดกรอง ส่งต่อ

จากการประสานเข้ามาทางสายด่วน 1668, 1669, 1330 การค้นหาเชิงรุกในชุมชน (Active Case Finding) และ เดินทางเข้ามาเอง ได้มีการส่งต่อเข้ารับการรักษาตามอาการตามระบบ ทั้งโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สังกัดกรมการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เหล่าทัพ โรงเรียนแพทย์ เครือข่ายโรงพยาบาลเอกชน และใน Hospitel รวมถึงส่งต่อไปยังโรงพยาบาลสนามวัฒนาแฟคตอรี่จ.สมุทรสาคร ด้วย

ดร.สาธิต กล่าวต่อว่า ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาผู้ป่วยที่เข้า"Hospitel" ส่วนใหญ่มาจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชนเขตคลองเตย เขตพระนคร และจากนายจ้างพากลุ่มแรงงานเข้ามา ซึ่งทางศูนย์ได้ทำการตรวจคัดกรองและส่งต่อตามระบบ และในวันนี้มีการประสานรับเพิ่มเข้ามาอีก 83 ราย สำหรับข้อมูลกรมสนับสนุนบริการสุขภาพที่ร่วมประสานหาเตียงให้ผู้ป่วย รวมจำนวน 421 ราย ในจำนวนนี้ส่งต่อกรมการแพทย์ 64 ราย รักษาโรงพยาบาลต่างๆ 65 ราย และใน Hospitel 292 ราย

162140786265

162140788042

162140790099

162140792238