รพ.เมดพาร์ค ร่วมรัฐบาล ระดมฉีดวัคซีนโควิด 19 แพทย์คลินิก 2,116 ราย

รพ.เมดพาร์ค ร่วมรัฐบาล ระดมฉีดวัคซีนโควิด 19 แพทย์คลินิก 2,116 ราย

รพ.เมดพาร์ค ร่วมมือ กระทรวงสาธารณสุข และ กรุงเทพมหานคร เปิดโครงการ ‘Save Doctors, Save People, Save Thailand’ หนุนภาครัฐเร่งกระจายฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ประเดิมฉีดวัคซีนให้แก่สมาชิกของสมาคมแพทย์คลินิก 2,116 ราย 13 - 15 พ.ค. นี้

วันนี้ (13 พฤษภาคม 2564) ที่ โรงพยาบาลเมดพาร์ค นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และผู้บริหารกระทรวง ตรวจเยี่ยมจุดบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่คลินิกเอกชน

นายอนุทิน กล่าวว่า ขอขอบคุณโรงพยาบาลเมดพาร์คที่ช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข ในการฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มที่มีความเสี่ยงตามนโยบายรัฐบาลที่จะทำการฉีดวัคซีนให้กับทุกคนในประเทศให้เร็วที่สุด โดยได้ร่วมกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมควบคุมโรค และกรุงเทพมหานคร เปิดศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในส่วนของภาคเอกชน จากสมาคมแพทย์คลินิก ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน จำนวน 2,116 ราย เนื่องจากเป็นอีกกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงต้องสัมผัสผู้ป่วย เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ของภาครัฐขณะนี้ได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้วกว่าร้อยละ 90% และจะเร่งฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น เพื่อความปลอดภัย และมีความพร้อมในการดูแลคนไข้อื่นๆ ต่อไป

162088851974


“วัคซีนที่รัฐบาลจัดหาเป็นวัคซีนที่ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูง และจัดเตรียมไว้ มีจำนวนมากพอให้ประชาชนได้รับวัคซีนกันถ้วนหน้า และขอเชิญชวนประชาชนทุกคนเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด 19 เนื่องจากจะไม่มีใครปลอดภัยจนกว่าทุกคนจะปลอดภัย” นายอนุทินกล่าว

ด้าน นายแพทย์พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช กรรมการผู้จัดการ โรงพยาบาลเมดพาร์ค เปิดเผยว่า โครงการ ‘Save Doctors, Save People, Save Thailand’ เป็นความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลเมดพาร์ค กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมอนามัย กรมควบคุมโรค ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และ กรุงเทพมหานคร เพื่อเปิดพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนทั่วไป 

 

ในการดำเนินโครงการฯ โรงพยาบาลเมดพาร์ค จะเริ่มฉีดวัคซีนให้แก่สมาชิกของสมาคมแพทย์คลินิก ในระหว่างวันที่ 13 - 15 พฤษภาคม 2564 นี้ ตั้งแต่เวลา 08:00 -17:00 น. ณ  โรงพยาบาลเมดพาร์ค

162088272022

 

"โครงการนี้ ไม่เพียงแต่ช่วยสนับสนุนนโยบายภาครัฐให้สามารถกระจายการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ได้มากยิ่งขึ้น การฉีดวัคซีนให้แก่บุคลากรทางการแพทย์จะมีส่วนสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน และเร่งฉีดวัคซีนกันมากขึ้นเพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ ซึ่งจะเป็นผลดีกับประเทศโดยรวม"

นอกจากนี้ โรงพยาบาลเมดพาร์ค ยังเตรียมฉีดวัคซีนที่จัดสรรโดยรัฐบาลให้กับประชาชนทั่วไป ที่ลงทะเบียนหมอพร้อมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป ซึ่งมีผู้แสดงความจำนงรับการฉีดวัคซีน ณ โรงพยาบาลเมดพาร์ค ผ่านช่องทางต่างๆ เป็นจำนวนหลายหมื่นราย ซึ่งอาจต้องใช้เวลาหลายเดือนในการฉีดให้ครบ

162088272092

 

โรงพยาบาลเมดพาร์ค ได้จัดสรรทรัพยากร สถานที่ บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ดำเนินการฉีดวัคซีน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้รับบริการเป็นสำคัญ จึงได้มีการซักซ้อมและเตรียมการในขั้นตอนต่างๆ ตามมาตรฐานความปลอดภัย มีการเตรียมความพร้อมในกรณีที่เกิดผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีน รวมทั้งได้มีการเตรียมการเพื่อลดความเครียด คลายความกังวล ทั้งก่อนและหลังจากได้รับวัคซีนแล้ว ตามแนวทางการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการฉีดวัคซีนขององค์การอนามัยโลก เพื่อช่วยลดภาวะ ISRR (Immunization stress-related responses)

 

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์เพื่อเร่งกระจายการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในประเทศไทยให้เร็วที่สุด โดยโรงพยาบาลเมดพาร์คและบุคลากรของโรงพยาบาลอาสาพร้อมใจกันมีส่วนร่วมในการแก้วิกฤตโรคระบาดนี้ เพื่อให้ประเทศไทยสามารถก้าวข้ามผ่านวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกัน